Главная
Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області повідомляє Версия для печати Отправить на e-mail
05.03.2020
Фізична особа має можливість отримати довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи
Головне управління ДПС у м. Києві нагадує, що  платник податку – фізична особа, у якого виникає об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, зобов’язаний подати податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - Декларація) та сплатити відповідні податкові зобов’язання (крім випадків, передбачених п.179.2 ст. 179 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)).
Звертаємо увагу, що за зверненням платника податку контролюючий орган, до якого було подано Декларацію, видає Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи (далі – Довідка) за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.06.2017 № 568 (далі – Порядок № 568).
Довідка видається безоплатно на підставі заяви платника податків про видачу Довідки за формою, наведеною у додатку до Порядку № 568, та поданої декларації. Заяву про видачу Довідки за вибором платника податку може бути подано засобами електронного зв’язку в електронній формі. Видається Довідка контролюючим органом за місцем податкового обліку  платника податків протягом 10 календарних днів з дати отримання заяви. При цьому,  Довідка може бути видана у паперовій та/або електронній формах. Довідку у паперовій формі отримує безпосередньо платник податків або його уповноважений представник за місцем податкового обліку. За несвоєчасне подання звітності про обсяги виробництва й обігу спирту законодавством передбачені фінансові санкції Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області доводить до відома платників, що до суб’єктів господарювання (у тому числі іноземних суб’єктів господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів, зокрема, у разі неподання чи несвоєчасного подання звіту або подання звіту з недостовірними відомостями про обсяги виробництва та/або обігу (в тому числі імпорту та експорту) спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів до органу виконавчої влади, уповноваженого Кабінетом Міністрів України видавати відповідні ліцензії – у розмірі 17 000 гривень. Норми встановлені ст. 17 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-BP «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» зі змінами та доповненнями. Суб’єкт господарювання має право отримати на одну і ту ж саму особу декілька КЕП Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області звертає увагу платників, що відповідно до п.п. 23 п. 1 ст. 1 Закону України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155) кваліфікований електронний підпис (далі – КЕП) – це удосконалений електронний підпис, який створюється з використанням засобу кваліфікованого електронного підпису і базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа. Закон № 2155 не обмежує суб’єкта господарювання мати декілька КЕП. Отже, суб’єкт господарювання може отримати у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС декілька КЕП на одну і ту ж саму особу. Такі отримані КЕП є різними, оскільки засобами кваліфікованого електронного підпису чи печатки забезпечується належний рівень унікальності пари ключів, що ними генеруються. Платникам податку на прибуток підприємств про подання декларації Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області нагадує, що річну податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (далі – Декларація) необхідно подати не пізніше 60 календарних днів після закінчення звітного (податкового) року. Оскільки останній день граничного строку її подання припадає на вихідний, тож відповідно до п. 49.20 ст. 49 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним, тобто 02 березня 2020 року (строк сплати податку на прибуток підприємств – 10 березня 2020 року). Звертаємо увагу, що з 20 грудня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 (далі – Наказ № 481), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.12.2019 за № 1217/34188, яким внесено Зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 із змінами і доповненнями (далі – Наказ № 897) Зокрема: ► форму Декларації доповнено новими рядками 35 – 37 для відображення податкових зобов’язань, інших штрафних санкцій та пені, визначених відповідно до ПКУ, не пов’язаних із виправленням помилок; ► з таблиці 1 додатка ПН до рядка 23 ПН Декларації вилучено рядок 12 «Внески та премії на страхування або перестрахування ризиків в Україні або страхування резидентів від ризиків за межами України»; ► у додатку ВП до рядків 26 – 29, 31 – 33 Декларації: доповнено таблицю 1 новим рядком 35 «Сума збільшення податкового зобов’язання за порушення вимог цільового використання вивільнених від оподаткування коштів відповідно до пунктів 142.1 – 142.3 статті 142 розділу III, пункту 41 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу України»; ► викладено у новій редакції назву таблиці 2 «Результати виправлення помилок(ки)» та рядок 26 «Збільшення (зменшення) податкового зобов’язання звітного (податкового) періоду, що уточнюється (позитивне (від’ємне) значення (рядок 19 - рядок 19 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється, або рядок 35 - рядок 35 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, яка уточнюється) (переноситься до рядка 26 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств (звітної/звітної нової))»; ► передбачено нову таблицю 3 «Наявність поданих до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств додатків – форм фінансової звітності за звітний (податковий) період, що уточнюється»; ► у додатку РІ до декларації: назву різниць у рядках 3.1.6, 3.1.6.1, 3.1.6.2 та 3.1.7 викладено у новій редакції; ► підрозділ «Інші різниці» доповнено новим рядком 4.1.4.1 для відображення позитивної різниці між сумою будь-яких виплат (винагород) страховим посередникам та іншим особам і сумою нормативу таких витрат, передбаченої підпунктом 141.1.3 пункту 141.1 статті 141 розділу III ПКУ. Крім того, з 01.01.2020 Наказом № 481 передбачено доповнення Декларації новим додатком ПП «Інформація про суми податкових пільг», який подаватимуть платники податку, що не сплачують податок у зв’язку з отриманням податкових пільг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1233 та таблиці «Наявність додатків» основної частини декларації клітинкою для відмітки про наявність нового додатка ПП, а також розділення клітинки «ФЗ12» на дві для відміток про складання фінансової звітності за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку чи міжнародними стандартами фінансової звітності. ДПС України порекомендувала за 2019 рік подати Декларацію за оновленою формою. Довідково: детальніше про зміни – у листі ДПС України від 16.01.2020 № 757/7/99-00-07-02-01-07. Набрав чинності закон щодо адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області повідомляє, що 26.02.2020 у офіційному виданні «Голос України» № 37 опубліковано один із законів, яким запроваджується податкова реформа 2020 року – Закон України від 16 січня 2020 року № 465-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» (далі – Закон № 465). Законом № 465 внесено зміни, зокрема до Закону України від 08 липня     2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами (далі – Закон № 2464). Так, частину першу ст. 24 Закону № 2464 викладено у такій редакції: «Банки під час відкриття рахунків зобов’язані отримувати відомості про платників єдиного внеску з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань для підтвердження їх взяття на облік у податковому органі як платників єдиного внеску. Під час відкриття рахунків особам, зазначеним у пункті 1 частини 1 статті 4 цього Закону, відомості про яких не включені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, банки зобов’язані вимагати від таких осіб документи, що підтверджують їх взяття на облік у податковому органі як платників єдиного внеску». У ст. 25 Закону № 2464 у частині 4 абзац перший замінено трьома новими абзацами такого змісту: «Податковий орган у порядку, за формою та у строки, встановлені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, надсилає в паперовій та/або електронній формі платникам єдиного внеску вимогу про сплату недоїмки з єдиного внеску. Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена за результатами документальної перевірки, надсилається (вручається) платнику в порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України. Вимога про сплату недоїмки з єдиного внеску, винесена з метою стягнення недоїмки з єдиного внеску у разі його несплати платником у визначені цим Законом строки, надсилається податковим органом платнику в паперовій та/або електронній формі у порядку, визначеному ст. 42 Податкового кодексу України». Абзаци сьомий і десятий частини 4 ст. 25 Закону № 2464 викладено у такій редакції: «Податковий орган, який розглядає скаргу платника єдиного внеску, зобов’язаний прийняти вмотивоване рішення та надіслати його платнику єдиного внеску протягом 20 календарних днів з дня отримання скарги на адресу платника єдиного внеску поштою з повідомленням про вручення або надати йому під розписку. Керівник (його заступник або уповноважена особа) податкового органу може прийняти рішення про подовження строку розгляду скарги платника єдиного внеску понад встановлений строк, але не більше 60 календарних днів, та письмово повідомити про це платника єдиного внеску до закінчення 20-денного строку. Якщо вмотивоване рішення за скаргою платнику єдиного внеску не надсилається протягом 20-денного строку або протягом строку, подовженого за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) податкового органу, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника єдиного внеску з дня, наступного за останнім днем закінчення строків». «У разі якщо платник єдиного внеску протягом десяти календарних днів з дня отримання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом з нарахованою пенею, не узгодив вимогу з податковим органом шляхом оскарження в адміністративному чи судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів з дня отримання узгодженої вимоги, податковий орган надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електронній формі». Після абзацу десятого частину 4 ст. 25 Закону № 2464 доповнено новим абзацом такого змісту: «Порядок обміну інформацією між податковими органами та органами державної виконавчої служби визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну правову політику». Закон № 465 набрав чинності 27.02.2020, крім окремих його положень. В господарське відання отримані основні засоби. Що з податком на прибуток та ПДВ? Відповідно до ст. 136 Господарського кодексу України "господарське відання" - це речове право суб'єкта підприємництва, який володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за цим власником, з обмеженням правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за згодою власника у випадках, передбачених цим Кодексом та іншими законами. Отримані в господарське відання основні засоби обліковуються як безкоштовно отримані. Слід зазначити, що при нарахуванні амортизації необоротних активів згідно зі ст. 138 Податкового Кодексу України (далі - ПКУ) виникають різниці для коригування фінансового результату до оподаткування. Так з урахуванням положень пп. 138.3.2 п. 138.3 ст. 138 ПКУ податковій амортизації підлягають основні засоби, які призначені для використання в господарській діяльності платника податку. Отже, якщо платник податку на прибуток використовує отримані основні засоби у власній господарській діяльності з метою отримання доходів, то такий платник: -збільшує фінансовий результат до оподаткування на суму нарахованої амортизації основних засобів, отриманих платником податку у господарське відання, відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності; -зменшує на суму розрахованої амортизації цих основних засобів відповідно до п. 138.3 ст. 138 ПКУ. Витрати на проведення поліпшення основних засобів платником податку на прибуток відображаються в податковому обліку так само як і в бухгалтерському обліку. При цьому слід зазначити, що на період проведення консервації, капітального ремонту, реконструкції та іншого поліпшення виробничих основних засобів у податковому обліку амортизація таких основних засобів не нараховується. У разі якщо такі основні засоби перестають використовуватись в господарській діяльності, то для цілей податкового обліку вони вважаються невиробничими. В такому випадку податкова амортизація не даний об’єкт не нараховується, а фінансовий результат збільшується на суму витрат на поліпшення основних засобів, суми яких були включені до витрат такого звітного періоду (п. 138.2 ст. 138 ПКУ). Питання оподаткування ПДВ, пов'язані із передачею основних засобів згідно з договором господарського відання і здійсненням їх поліпшення, встановлені розділом V ПКУ. Згідно з пп. "а" і "б" п. 185.1 ст. 185 розділу V ПКУ об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до ст. 186 розділу V Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі. Якщо поліпшення основних засобів, переданих платнику згідно з договором господарського відання, здійснюєтеся без компенсації понесених ним витрат на поліпшення основних засобів, то при поверненні таких основних засобів їх власнику таке поліпшення розцінюватиметься як безоплатно надана послуга. Оскільки безоплатно надана послуга є поставкою (пп. 14.1.191 п. 14.1 ст. 14 розділу I ПКУ), то така операція підлягає оподаткуванню ПДВ за ставкою 20 відсотків, виходячи із бази оподаткування, встановленої п. 188.1 ст. 188 розділу V ПКУ. Придбали послуги оренди автомобіля у фізичної особи, як відобразити отриману послугу та які документи підтверджують операцію Об’єктом оподаткування фізичної особи – резидента є загальний місячний (річний) оподаткований дохід (пп. 163.1.1. п. 163.1. ст.163 Податкового кодексу України). При цьому загальний оподаткований дохід – будь-який дохід, який підлягає оподаткуванню, нарахований на користь платника податку протягом звітного податкового періоду (п. 163.1. ст.163 ПКУ). Податковий агент, який нараховує оподатковуваний дохід на користь платника податку, зобов’язаний утримувати податок із суми такого доходу за його рахунок, використовуючи ставку податку, визначену в ст. 167 ПКУ (18 %). А також доходи, визначені ст. 163 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором за ставкою          1,5 %. Нарахування, утримання та сплата збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому ст. 168 ПКУ (пп. 1.4. п. 16-1 підрозділу 10 розділу ХХ Кодексу). Таким чином, у разі надання фізичною особою в оренду рухоме майно (автомобіль) підприємству, то такий дохід включається податковим агентом до складу загального оподаткованого доходу платника податку як інші доходи та оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовим збором за ставкою 1,5 %. Орендодавець у «Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (форма №1ДФ), такий дохід зазначає за ознакою доходу «127». У разі здійснення витрат орендодавцем з утримання орендованого автомобіля з подальшою їх компенсацією орендарем, у фізособи орендодавця виникає оподаткований дохід у вигляді додаткового блага (п.п. «г» п.п. 164.2.17 ПКУ). В такому випадку у «Податковому розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку» (форма №1ДФ), такий дохід зазначає за ознакою доходу «126». Документальне оформлення: Для взяття в платне користування автомобіль у фізичної особи, зазвичай оформлюють договір найму (оренди) (ст.759,798 Цивільного кодексу України). Факт передання майна в найм засвідчують первинним документом. За основу беруть форму Акта приймання-передачі основних засобів (типова форма №ОЗ-1). Акт мають підписати обидві сторони договору оренди. Роз’яснення НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" Роз’яснення НАЗК від 13.02.2020 №1 з актуальних питань, а також щодо змін,внесених Законом України №140-IX від 02.10.2019. Рекомендуємо читачам ознайомитись з роз’ясненнями НАЗК щодо застосування окремих положень Закону України "Про запобігання Корупції"стосовно заходів фінансового контролю, https://vin.tax.gov.ua/data/material/000/320/410259/rozyasnennya.pdf. Яка відповідальність передбачена до суб’єкта господарювання у разі продажу алкогольних напоїв за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін? Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області наголошує, що у разі оптової або роздрібної торгівлі коньяком, алкогольними напоями, горілкою, лікеро-горілчаними виробами та вином за цінами, нижчими за встановлені мінімальні оптово-відпускні або роздрібні ціни на такі напої до суб’єкта господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів – 100 відс. вартості отриманої партії товару, розрахованої виходячи з мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, але не менше 10 000 грн. Довідково: визначення термінів «мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої» та «мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої» надані ст. 1 Закону України від 19 грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», а саме: - мінімальні оптово-відпускні ціни на алкогольні напої – ціни, які визначаються за кодами виробів Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності за 1 літр 100-відс. спирту, обраховані виходячи з найнижчої оптової ціни на вітчизняну або контрактної вартості на імпортну продукцію та податків і зборів, які відповідно до чинного законодавства підлягають сплаті з одиниці продукції вітчизняними виробниками й імпортерами, та з урахуванням вартості тари; - мінімальні роздрібні ціни на алкогольні напої – ціни, які визначаються виходячи з мінімальних оптово-відпускних цін на цю продукцію та торговельної надбавки. Розмір мінімальних оптово-відпускних та роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2008 року № 957 «Про встановлення розміру мінімальних оптово-відпускних і роздрібних цін на окремі види алкогольних напоїв» зі змінами та доповненнями. Замовник розрахувався за послуги з переробки давальницької сировини частиною сировини – особливості оподаткування Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області зазначає, що відповідно до податкового законодавства давальницька сировина - це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб’єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб’єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням або поверненням такої продукції або її частини їх власникові або за його дорученням іншій особі (пп.14.1.41 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі - ПКУ)). При оподаткування операцій з давальницькою сировиною слід враховувати наступне. Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, що передбачає передачу права власності на такі товари, місце постачання яких розташоване на митній території України. А, згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до ПКУ. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року № 290 (далі - ПСБО). Так, відповідно до п.7 ПСБО 15 «Дохід» доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: а) дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); б) інші операційні доходи; в) фінансові доходи; г) інші доходи. При цьому, відповідно до п.8 ПСБО 15 «Дохід» дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, інших активів) визнається, зокрема, в разі, якщо покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив). Отже, оскільки давальницька сировина є власністю замовника і при передачі її для переробки виконавцю право власності на цю сировину до виконавця не переходить, то за операцією з передачі давальницької сировини виконавцю, а також при отриманні замовником готової продукції податкові зобов’язання з ПДВ не нараховуються. Виконавець нараховує ПДВ на послуги з переробки давальницької сировини на загальних підставах за основною ставкою. При цьому, замовник за такою операцією має право включити суми сплаченого ПДВ до складу податкового кредиту, за умови, що в подальшому такі товари будуть використовуватись в оподатковуваних ПДВ операціях у межах його господарської діяльності. Разом з тим, замовник може розрахуватися за послуги з переробки частиною сировини. В такому випадку суму вартості сировини, переданої в рахунок оплати отриманих послуг, потрібно відображати в доходах та нараховувати податкові забов’язання з ПДВ, оскільки така операція передбачає передачу права власності на сировину та є операцією з її реалізації. Для прикладу можна навести наступну ситуацію, яка доволі часто виникає при перевірках підприємств, які здійснюють операції з давальницькою сировиною: ТОВ «А» надає на перевірку картки по рахунку 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками", де по контрагенту ТОВ "М" обліковувалась кредиторська заборгованість. Як свідчать надані на перевірку документи бухгалтерського обліку кредиторська заборгованість виникла за рахунок отримання послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М". А вже на кінець перевіряємого періоду така кредиторська заборгованість відсутня. Згідно аналізу наданих на перевірку бухгалтерських документів,  ТОВ «А»  віднесло до складу собівартості реалізованої продукції перевіряємого періоду суму отриманих послуг з переробки давальницької сировини від ТОВ "М", що відображено у складі рядку 2050 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» Звіту про фінансові результати (Форма № 2). Тобто, за отримані послуги з переробки сировини ТОВ «А» розрахувалось з ТОВ «М» частиною переданої сировини. При цьому, ТОВ «А» не відносить до складу доходу та податкових забов’язань з ПДВ суми вартості сировини, переданої в рахунок погашення заборгованості за отримані послуги з переробки від ТОВ «М», що є порушенням норм податкового законодавства.  Транспортний податок 2020: оподаткування легкових автомобілі Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області інформує, що у 2020 році підлягають оподаткуванню транспортним податком легкові автомобілі з 2015 року випуску (включно), середньоринкова вартість яких становить понад 1771125 гривень. Перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2020 році, розміщено на офіційному вебсайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України за посиланням: http://www.me.gov.ua/Vehicles/CalculatePrice?lang=uk-UA. Зазначений перелік містить такі дані: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального. Згідно з п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 розділу ХІІ Податкового кодексу України (далі – ПКУ) об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. Відповідно до п. 267.4 ст. 267 розділу ХІІ ПКУ ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до п.п. 267.2.1 п. 267.2 ст. 267 ПКУ. Згідно з п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 розділу ХІІ ПКУ платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Відповідно до п.п. 267.7.1 п. 267.7 ст. 267 розділу ХІІ ПКУ податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України. Транспортний податок сплачується у строки сплати податку, встановлені п.п. 267.8.1 п. 267.8 ст. 267 ПКУ, а саме: а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації. Детальніше щодо оподаткування транспортним податком легкових автомобілів – на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/nove-pro-podatki--novini-/405577.html Репетитори зобов’язані задекларувати неоподатковані доходи Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області повідомляє, що вчителі та викладачі, які не зареєстровані суб'єктами підприємницької діяльності, але надавали в 2019 році репетиторські послуги учням та студентам, зобов’язані задекларувати свої доходи. До репетиторських послуг належить виконання контрольних, курсових, дипломних робіт, підготовка дітей до школи, незалежного тестування, вступу до навчальних закладів, навчання з будь-яких предметів, тощо. Громадянам, які отримали неоподатковані доходи, необхідно подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2019 рік, а також сплатити до бюджету з таких доходів податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 % та військовий збір - 1,5 %. Декларацію можна подати особисто платником або уповноваженою на це особою, надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення або засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, визначеному законодавством. Декларацію необхідно подати до державної податкової інспекції за місцем податкової адреси платника не пізніше 30 квітня 2020 року. З 19 квітня 2020 року нові обов’язки власників РРО Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області інформує, що Законом України від 20.09.2019 № 128 «Про внесення змін до Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг» передбачено зміни в порядку застосування РРО. Так, суб’єкти господарювання, які здійснюють розрахункові операції, з 19 квітня 2020 року зобов’язані: - створювати контрольні стрічки у паперовій або електронній формі і забезпечувати їх зберігання: на РРО (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) - протягом трьох років; на програмних РРО у разі розрахункових операцій у режимі офлайн - до моменту передачі електронних розрахункових документів, електронних фіскальних звітів, електронних фіскальних звітних чеків до фіскального сервера контролюючого органу. - проводити розрахункові операції через РРО або через програмні РРО з використанням режиму попереднього програмування найменування товарів (послуг) (із зазначенням коду товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД для підакцизних товарів), цін товарів (послуг) та обліку їх кількості. - суб’єкти господарювання, які використовують програмні РРО, повинні будуть подавати до контролюючих органів по дротових або бездротових каналах зв’язку електронні фіскальні звіти та електронні фіскальні звітні чеки. - вести облік товарних запасів, здійснювати продаж лише тих товарів (послуг), що відображені в такому обліку. Суб’єкт господарювання зобов’язаний буде надати контролюючим органам під час перевірки документи (у паперовій або електронній формі), які підтверджують облік та походження товарів, що на момент перевірки знаходяться у місці продажу (господарському об’єкті). Такі вимоги не стосуватимуться фізичних осіб – підприємців - платників єдиного податку, які не є платниками ПДВ (крім тих, які провадять діяльність з реалізації технічно складних побутових товарів, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарських засобів та виробів медичного призначення, ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння). Актуальний податковий календар на березень 2020-го В Ізюмському управлінні ГУ ДПС у Харківській області інформують, що: Понеділок, 16 березня 2020. Останній день подання: - звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) за лютий (форма № ЗВР-1), якщо не передбачено подання інформації дротовими або бездротовими каналами зв’язку; довідки про використані розрахункові книжки за лютий; - заяви щодо переходу на спрощену систему оподаткування з ІІ кварталу та розрахунку доходу за попередній календарний рік. Пʼятниця, 20 березня 2020. Останній день подання: - податкової декларації з ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; - декларації акцизного податку за лютий (разом з декларацією подається фінансова звітність за 2019 р., яка є додатком до декларації (розрахунку) та її невід’ємною частиною); - звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (форма № Д4 (місячна)) за лютий; - податкової декларації рентної плати за лютий з розрахунком: - рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; - рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; - рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку терито­рією України - податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий 2019 р. у разі неподання податкової декларації на 2019 р. - заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з ІІ кварталу. Останній день сплати: - авансового внеску з єдиного податку на березень платниками, віднесеними до першої та другої груп; - ЄСВ роботодавцями за лютий (крім гірничих підприємств). Понеділок, 30 березня 2020. Останній день сплати: - ЄСВ гірничими підприємствами за лютий; - ПДВ за лютий платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю; - акцизного податку за лютий; - ПДФО з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий; - ПДФО із загальної суми процентів, нарахованих за лютий на поточний або депозитний банківський рахунок; на вклади членів кредитної спілки; - військового збору з нарахованого, але не виплаченого доходу за лютий; - рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини за лютий; - рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України за лютий; - рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України за лютий; - рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України за лютий; - плати за землю (земельний податок); - та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за лютий; - авансового внеску з туристичного збору платниками збору, які за рішенням місцевої ради сплачують туристичний збір авансом щомісяця, за березень. Зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів Постановою КМУ від 12.02.2020 № 97 внесено зміни до Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. Постановою КМУ № 97 визначено, зокрема, що акцизна марка для алкогольних напоїв повинна містити двомірний штрих-код швидкого реагування (QR-код) та лінійний штрих-код ( штрих-код). Штрих-код містить інформацію про серію та номер марки. QR-код містить інформацію про серію та номер марки, реквізити покупця марки: для юридичних осіб - код згідно з ЄДРПОУ, для фізичних осіб - підприємців - код, який відображає реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку в паспорті), та посилання на веб-ресурс для перевірки марки. QR-код також може містити інформацію про геш-послідовність. Продавець марок веде електронну базу марок акцизного податку. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування (опублікована в «Урядовий кур’єр» від 18.02.2020 № 31), крім п. 3, який набирає чинності з дня набрання чинності постановою КМУ щодо затвердження нового зразка марки акцизного податку для маркування алкогольних напоїв з використанням штрих-коду та QR-коду. Депозитні рахунки фізичних осіб у банку: оподаткування процентів на суми таких депозитів До пасивних доходів, які оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, належать проценти на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок. Податковим агентом платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів є особа, яка здійснює таке нарахування. Доходи, у вигляді процентів на суми банківських депозитних рахунків, остаточно оподатковуються податковим агентом під час їх нарахування. Ставка податку на доходи фізичних осіб на доходи у вигляді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок встановлюються у розмірі 18% до бази оподаткування. Такі доходи є об'єктом оподаткування військовим збором за ставкою 1,5%. У строки, визначені для місячного податкового періоду, податковим агентом до бюджету сплачується (перераховується) загальна сума податку на доходи фізичних осіб, нарахованого за ставкою 18% із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків (п.п. 170.4.1 ст. 170 Податкового кодексу). Отже, банківська установа, яка є податковим агентом, перераховує податок на доходи фізичних осіб із сум процентів, нарахованих за звітний місяць на суми банківських вкладних (депозитних) або поточних рахунків фізичних осіб. Таке перерахування здійснюється у термін не пізніше 30 календарних днів, наступних за місяцем нарахування доходу. Податкові агенти - банки які нараховують доходи у вигляді процентів у податковому розрахунку за формою 1-ДФ, відображають загальну суму нарахованих у звітному податковому періоді процентів на поточний або депозитний (вкладний) банківський рахунок та загальну суму утриманого з них податку. При цьому, у податковому розрахунку за формою 1-ДФ не зазначається інформація про суми окремого банківського вкладного (депозитного) або поточного рахунку, суми нарахованих процентів, а також відомості про фізичну особу - платника податку, якій нараховані такі доходи. Перехід підприємства на спрощеній системі оподаткування на сплату податку на прибуток: коли це обов’язково Платники єдиного податку зобов’язані перейти на сплату інших податків і зборів, визначених Податковим кодексом, у таких випадках та в строки: - у разі перевищення протягом календарного року встановленого обсягу доходу платниками єдиного податку 3-ї групи (понад 5 млн. грн.) - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому відбулося таке перевищення; - у разі застосування платником єдиного податку іншого способу розрахунків, ніж в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій), - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому допущено такий спосіб розрахунків; - у разі здійснення видів діяльності, які не дають права застосовувати спрощену систему оподаткування, або невідповідності вимогам організаційно-правових форм господарювання - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності або відбулася зміна організаційно-правової форми; - у разі здійснення видів діяльності, не зазначених у реєстрі платників єдиного податку, - з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) періодом, у якому здійснювалися такі види діяльності; - у разі наявності податкового боргу на кожне перше число місяця протягом двох послідовних кварталів - в останній день другого із двох послідовних кварталів. Крім того, платники єдиного податку можуть самостійно відмовитися від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату податку на прибуток підприємств, з першого числа місяця, наступного за податковим (звітним) кварталом, у якому подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів. Для відмови від спрощеної системи оподаткування суб’єкт господарювання не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового календарного кварталу (року) подає до контролюючого органу заяву. Зазначена норма передбачена п.п. 298.2.1 - п.п. 298.2.3 ст. 298 Податкового кодексу України. Отримати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів за довіреністю неможливо Отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (в т.ч. посвідченою нотаріально) неможливо. Про це повідомили в Ізюмському управлінні ГУ ДПС у Харківській області. Нагадаємо, що з 07.11.2018 набрав чинності Закон України від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги». Згідно цього закону, ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за паспортом громадянина України або за іншими документами, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи. Як зареєструватися підприємцем? Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області інформує, що для державної реєстрації фізичної особи підприємцем необхідно звернутися до Центру надання адміністративних послуг виконавчих комітетів міських рад та районних державних адміністрацій особисто або через уповноважену особу, або ж надіслати необхідний пакет документів по пошті з описом вкладеного у конверт. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням, справжність підпису заявника засвідчується нотаріально. Якщо заявник подає документи у паперовій формі, обов’язково пред’являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу. Якщо документи подаються уповноваженим представником, додатково подається примірник оригіналу або нотаріально засвідчена копія документа, яка засвідчує його повноваження (крім випадку, якщо відомості про повноваження цього представника містяться в Єдиному державному реєстрі). Нагадаємо, на сьогодні кожен громадянин має можливість зареєструватися фізичною особою-підприємцем в електронному вигляді, зайшовши на Реєстраційний портал Міністерства юстиції України, дотримуючись відповідних інструкцій. Скористатись такою послугою можна при умові підписання заявником заяви з використанням цифрового електронного підпису. Для державної реєстрації підприємцем громадянину необхідно подати: - заяву про державну реєстрацію фізичної особи підприємцем форми 10 ОПП; - паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код платника); - при обранні спрощеної системи оподаткування, одночасно з заявою про державну реєстрацію необхідно подати Заяву про застосування спрощеної системи оподаткування, затверджену наказом Міністерства фінансів України №308 від 16.07.2019 року; - у разі добровільної реєстрації платником ПДВ, одночасно з заявою про державну реєстрацію можна подати Реєстраційну заяву платника податку на додану вартість (форма №1-ПДВ), затверджену наказом Міністерства фінансів України №1125 від 21.12.2016 року; - у разі державної реєстрації фізичної особи, яка самостійно або з членами сім’ї створює сімейне фермерське господарства - договір (декларацію) про створення сімейного фермерського господарства; - для фізичної особи, яка досягла 16-річчя і має бажання займатися підприємницькою діяльністю, але не має повної цивільної дієздатності - нотаріально засвідчена письмова згода батьків (усиновлювачів), піклувальника чи органу опіки або піклування. Інформація про наявність або відсутність податкового боргу є в Електронному кабінеті платника Інформацію про наявність або відсутність податкового боргу можна отримати в Електронному кабінеті. Про це нагадують в Ізюмському управлінні ГУ ДПС у Харківській області. Зайти в Електронний кабінет можна за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Зокрема Приватна частина Електронного кабінету, режим «Стан розрахунків з бюджетом» надає доступ до особових рахунків користувача зі сплати податків, зборів та інших платежів (дані інтегрованої картки платника). Суми заборгованості перед бюджетом позначені червоним кольором. До приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету вхід здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг. Фізичні особи – громадяни мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки даних: - щодо нарахованої суми податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки - за місцем проживання (реєстрації); - щодо нарахованої суми транспортного податку -   за місцем проживання (реєстрації); - щодо нарахованої суми плати за землю - за місцем знаходження земельної ділянки. Звірка об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості для нарахування податку на нерухомість В Ізюмському управлінні ДПС у Харківській області, у зв’язку з наближенням термінів надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, інформують, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо: - об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку; - загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку; - права на користування пільгою із сплати податку; - розміру ставки податку; - нарахованої суми податку. Нагадуємо, порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки визначено статтею 266 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). ПКУ передбачено, що база оподаткування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, наступного за звітним. У 2020 році податок на нерухомість фізичним особам - власникам об’єктів нерухомості нараховується за звітний 2019 рік. Запрошуємо платників податків до податкових інспекцій Закарпатської області для проведення звірки даних щодо наявних об’єктів житлової та нежитлової нерухомості. Податок на додану вартість: результати лютого Одним з головних чинників виконання Державною податковою службою завдань із наповнення бюджету в лютому стало значне перевиконання індикативу Міністерства фінансів з податку на додану вартість – на 45,4 %. До державного бюджету надійшло 10,8 млрд грн (сальдо ПДВ), що на 3,4 млрд грн більше запланованого. Таким чином, за січень-лютий вже спостерігається перевиконання індикативу з ПДВ на 5,1 % (+0,9 млрд гривень). З початку року до бюджету надійшло 17,8 млрд грн при запланованих 16,9 млрд гривень. Якщо порівнювати з лютим минулого року, то сальдо ПДВ зросло на 80,3 %, або на 4,8 млрд гривень. Важливо, що при цьому податковою було задоволено всі заявки на відшкодування ПДВ. Загалом у лютому платниками задекларовано на 9,8 % більше, ніж у лютому минулого року, при цьому оподатковуваний обсяг постачання зріс лише на 2,7 %, тобто зростання надходжень від ПДВ випереджає темпи зростання економіки. Цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків. Надходження до місцевих бюджетів Харківщини зросли на 192,2 млн гривень Як повідомив керівник податкової служби області Артем Єфремов, протягом січня-лютого 2020 року місцеві бюджети поповнились на 2,9 млрд грн, що на 7,1%  або на 192,2 млн грн більше минулорічного показника. При цьому, основним джерелом надходжень до місцевого бюджету є податок на доходи фізичних осіб. З початку року надійшло 1,6 млрд грн цього податку. У порівнянні з аналогічним періодом 2019 року забезпечено приріст надходжень на 9,4 % або на 137,2 млн гривень. Крім того, до місцевих бюджетів області за січень-лютий надійшло єдиного податку – 735,2 млн грн (+82,1 млн грн), земельного податку та орендної плати – 302,5 млн грн(+36,5 млн грн), податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки – 64,2 млн грн. (+6,3 млн грн), акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 53,7 млн грн (+13,3 млн грн), екологічного податку – 22,8 млн грн (+0,2 млн грн), плати за ліцензії – 14,9 млн грн (+5,1 млн грн). Економічна та соціальна стабільність у регіоні залежить від своєчасного та в повному обсязі наповнення місцевих бюджетів. Отже, сплачуючи податки, пам’ятаємо, що від цього залежить  добробут мешканців Харківщини. У Головному управлінні ДПС у Харківській області відбулася міжвідомча нарада з питань детінізації зайнятості На виконання доручень Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука податковою службою області спільно з Головним управлінням Держпраці у Харківській області, органами Пенсійного фонду та Державної служби зайнятості вживаються заходи щодо детінізації  ринку праці. Сьогодні в Головному управлінні ДПС у Харківській області проведено міжвідомчу координаційну нараду для відпрацювання спільного плану дій в частині  інформаційно-роз’яснювальної роботи та відбору платників, які здійснюють діяльність у сфері будівництва і мають ризики щодо використання праці найманих працівників без належного оформлення трудових відносин. За результатами зустрічі заплановано ряд спільних заходів, які триватимуть до 20 березня поточного року. Після роз’яснювальної роботи працівниками контролюючих органів будуть проводитися перевірки зазначених суб’єктів господарювання щодо дотримання законодавства про працю. У разі виявлення порушень роботодавцям доведеться сплатити значні суми штрафів, передбачені законодавством. Керівник податкової служби області Артем Єфремов  відзначив важливість спільних заходів та підкреслив, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Підвищення кваліфікації штатного працівника, який виконує роботи згідно з цивільно-правовим договором: що з єдиним внеском? Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) є роботодавці – підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, які використовують працю фізичних осіб за цивільно-правовими договорами (далі – ЦПД) (крім ЦПД, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань). Норми визначені абзацом другим п. 1 частини 1 ст. 4 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464). Базою нарахування єдиного внеску для роботодавців, є, зокрема сума винагороди фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за ЦПД (абзац перший п. 1 частини 1 ст. 7 Закону № 2464). Згідно з п.п. 2.1.8 розділу ІІ Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004    № 5 (далі – Інструкція № 5), оплата праці (включаючи гонорари) працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками) за виконання робіт згідно з ЦПД, включаючи договір підряду (за винятком фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), належить до фонду оплати праці, на яку нараховується єдиний внесок за виконану роботу. Одночасно, згідно п. 3.24 Інструкції № 5 витрати підприємства на підготовку та перепідготовку кадрів, зокрема, на навчання працівників в установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та перепідготовки кадрів не віднесені до фонду оплати праці та не включаються до бази нарахування єдиного внеску. Постановою Кабінету Міністрів від 22 грудня 2010 року № 1170 із змінами затверджено Перелік видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на які не нараховується єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Перелік № 1170). Згідно з п. 9 розділу ІІ Переліку № 1170 до таких витрат відносяться витрати на оплату навчання працівників у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійну підготовку та перепідготовку кадрів. Отже, сума витрат, понесених підприємством (роботодавцем) у зв’язку з підвищенням кваліфікації працівника, який виконує роботи згідно з ЦПД, нє є базою нарахування єдиного внеску. Акцизний податок: результати лютого Надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів до загального фонду державного бюджету у лютому 2020 року становили 4,4 млрд гривень. Темп росту надходжень до минулого року склав 134,1 % (+1,1 млрд гривень). Завдяки вжитим спільним заходам щодо детінізації ринку підакцизних товарів індикативні показники виконано у повному обсязі із спирту (142,2 %), лікеро-горілчаної продукції (113,3 %), пива (127,0 %), тютюнових виробів (100 %). Причому у лютому індикативний показник Мінфіну з податку з тютюнових виробів визначений з ростом до лютого минулого року у 1,7 раза більше. У розрізі підакцизних товарів найбільший приріст щодо лютого 2019 року відбувся з тютюнових виробів (+71,3 %, або +1,4 млрд грн), лікеро-горілчаної продукції (+24,4 %, або +0,1 млрд грн), спирту (+61,5 %, або +0,004 млрд грн), пива (+11,0 %, або 0,03 млрд гривень). «Вперше з моменту визначення Мінфіном індикативів у розрізі підакцизної продукції виконано план за всіма видами, крім електроенергії. Це стало можливим завдяки системним заходам з детінізації, розпочатим Урядом восени. Ми докладемо всіх зусиль, щоб в наступних місяцях цей тренд зберігся», – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов. ДПС удосконалює електронний сервіс «Пошук акцизної марки» Державна податкова служба продовжує вдосконалювати електронний сервіс «Пошук акцизної марки», який стартував у лютому 2020 року та доступний за посиланням https://cabinet.tax.gov.ua/registers/mark. За результатами пошуку у користувачів з’явилась можливість повідомити відповідний територіальний підрозділ ДПС щодо відсутності інформації про марку акцизного податку. Відправити повідомлення можливо без реєстрації на вебпорталі ДПС з відкритої частини електронного кабінету платника або авторизувавшись у кабінеті платника за допомогою ЕЦП. Всі отримані повідомлення будуть розглянуті з дотриманням вимог чинного законодавства та нормативних документів. Ліцензування обігу пального: результати лютого Протягом січня – лютого 2020 року Державною податковою службою проведено 472 перевірки мереж АЗС з виявлення порушень податкового законодавства та встановлення місць нелегальних заправок. По 58 об’єктах встановлено низку порушень та вже застосовано штрафних санкцій на суму 6,9 млн грн (0,5 млн грн у процесі застосування). Ще по 40 об’єктах зафіксовано демонтаж обладнання. За перші два місяці цього року ДПС видано 10 131 ліцензію на провадження господарської діяльності в сфері обігу пального, в т. ч. 135 на оптову торгівлю, 681 на роздрібну торгівлю та 9317 на зберігання. Якщо в січні було видано 1700 ліцензій, то у лютому вже 8431, тобто за цей період кількість виданих ліцензій зросла майже в 5 разів. При цьому припиняється діяльність суб’єктів господарювання, які порушують правила ведення діяльності в сфері обігу пального, – в лютому анульовано 351 ліцензію таких підприємств. Така динаміка свідчить про ефективність боротьби з тіньовими ринками, яку ведуть податкова та правоохоронні органи під керівництвом Уряду та Прем’єр-міністра. Державна податкова служба України вдячна платникам податків за почутий меседж щодо спільної взаємодії державного органу з платником в напрямі легалізації і прозорості ведення бізнесу на ринку обігу пального. Безробітні отримують інформаційну допомогу від податківців Вирішили започаткувати власний бізнес? При цьому виникає безліч питань:  куди звертатись, які документи потрібні, яку систему оподаткування обрати, які податки сплачувати, у який термін подавати звітність. І ось тут, на допомогу приходять податківці. В черговий раз фахівці управління комунікацій завітали в Консалтинговий центр при Харківському міському центрі зайнятості, де провели ознайомчу лекцію. Податківці розповіли присутнім про загальну та спрощену системи оподаткування, ознайомили з порядком обрахування і сплати єдиного соціального внеску, проінформували про  терміни подання звітності. Дуже корисною виявилася інформація про новини в застосуванні реєстраторів розрахункових операцій та електронні сервіси від ДПС України. Також майбутні підприємці дізналися про роботу Центрів обслуговування платників, які діють при податкових інспекціях, можливість отримання в них адміністративних та консультаційних послуг. До уваги суб’єктів декларування Роз’яснення Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції щодо заповнення декларації особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування від 13.02.2020 №1.  https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2020/02/Rozyasnennya-2020-finish-12.02.2020.pdf У лютому роботодавці офіційно зареєстрували майже 400 тис. найманих працівників Протягом лютого 2020 року роботодавцями подано 223,2 тис. повідомлень про прийняття на роботу 399,7 тис. найманих осіб. Це на 10,6 % більше, ніж у лютому попереднього року (361,4 тис. найманих осіб) та на 2,5 % більше, ніж у січні цього року (390,0 тис. найманих осіб). Крім того, значно зросла і кількість громадян, які офіційно зареєструвалися суб’єктами господарювання. Так, у лютому 2020 року їх кількість склала 31,6 тис. осіб, що на 51,9 % більше порівняно з лютим 2019 року (20,8 тис.) та на 51,2 % порівняно з січнем цього року (20,9 тисячі). Така динаміка пояснюється якісною роз’яснювальною кампанією щодо легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення. Зокрема, співробітники ДПС проводять активну роз’яснювальну роботу серед роботодавців та їх працівників щодо неприпустимості використання найманої праці без оформлення трудових відносин, виплати заробітної плати без оподаткування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. За результатами таких зустрічей у січні – лютому 2020 року роботодавцями подано 426,5 тис. повідомлень про прийняття на роботу 789,8 тис. найманих осіб. За відповідний період минулого року подано 396,4 тис. повідомлень про прийняття на роботу 740,6 тис. найманих осіб.  Найбільшу кількість повідомлень про прийняття на роботу подано роботодавцями у сфері: роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами – 49,3 тис. працівників; діяльності ресторанів, надання послуг мобільного харчування – 32,5 тис. працівників; будівництва житлових і нежитлових будівель – 18,2 тис. працівників. Також у січні – лютому 2020 року як суб’єкти господарювання зареєструвалися 52,5 тис. осіб, або на 34,3 % більше порівняно з відповідним періодом минулого року (39,1 тис. осіб).   «Завдяки спільним зусиллям з Держпрацею, Пенсійним фондом та  іншими перевіряючими органами в січні у нас почала збільшуватися кількість повідомлень про укладення трудових договорів. Ми бачимо, що у лютому цей тренд продовжувався. На цьому не зупиняємося. Робота з легалізації зайнятості населення та детінізації заробітної плати триватиме. Це дозволить бюджетам різних рівнів отримувати додаткові надходження, а працівникам – соціальні гарантії», – наголосив Голова ДПС Сергій Верланов. В Положення про реєстрацію ПДВ внесено зміни Головне управління ДПС у Харківській  області повідомляє, з 9 березня 2020 року набирає чинності  наказ Міністерства фінансів України від 29.01.2020 №30, яким затверджено зміни до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість. Зокрема, для фізичних осіб індивідуальний податковий номер становитиме 12-розрядний числовий номер такої структури: 1 - 10-й знаки - реєстраційний номер облікової картки платника податків, 11-й та 12-й знаки - контрольні розряди, алгоритм формування яких встановлює Державна податкова служба України. Державна податкова служба України тепер здійснюватиме розгляд скарг, поданих в адміністративному порядку відповідно до статей 55, 56 розділу II Податкового кодексу України, або звернень про перегляд рішень контролюючих органів з питань реєстрації, анулювання реєстрації, перереєстрації платників податку або про внесення записів чи змін до Реєстру платників податку на додану вартість. Запит про отримання витягу з реєстру платників податку на додану вартість за формою N 1-ЗВР може подаватися як особисто платником ПДВ так і представником платника, або надсилатися поштою до контролюючого органу за основним місцем обліку платника податків. Також Положення доповнено нормами, якими визначено, що у день отримання контролюючим органом з Єдиного державного реєстру відомостей про державну реєстрацію припинення юридичної особи (крім перетворення) або про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця або в день внесення до реєстру платників єдиного податку запису про застосування спрощеної системи оподаткування, що не передбачає сплати ПДВ, до Реєстру вноситься відмітка "Реєстрація особи підлягає анулюванню". Разом із такою відміткою до Реєстру вноситься підстава для анулювання реєстрації відповідно до п. 184.1 ст. 184 розд. V ПКУ та дата виникнення такої підстави. Декларацію про майновий стан і доходи ФОП – «загальносистемник» має можливість подати в електронному вигляді Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що фізичні особи – підприємці (далі – ФОП) подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі – Декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. Норми встановлені п. 177.5 ст. 177 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). При цьому Декларація подається за звітний (податковий) період, який дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб – ФОП, протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п. п. 49.18.5 п. 49.18 ст. 49 ПКУ). Форма Декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Інструкція) затверджені наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177). Згідно з п. 4 розділу І Інструкції Декларація подається до контролюючого органу, зокрема засобами електронного зв’язку в електронній формі. Для забезпечення можливості реалізації прав та обов’язків платників подавати до контролюючих органів електронні документи засобами телекомунікаційного зв’язку з дотриманням вимог ПКУ та Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.06.2017 № 557 із змінами, ДПС розміщує електронні форми документів (pdf, xsd файли) на офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність/Платникам податків про електронну звітність/Інформаційно-аналітичне забезпечення/Реєстр форм електронних документів. ФОП, які знаходяться на загальній системі оподаткування подають через розділ «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету Декларацію з ідентифікатором форми за реєстром ДПС – F0100111. Офіційне працевлаштування має певні переваги Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області доводить до відома роботодавців та найманих осіб, що офіційне працевлаштування – це захист соціальних інтересів громадян, гарантування права на соціальні виплати та пенсійне забезпечення. Незадекларована праця знижує доходи державного бюджету, а отже і можливість фінансування державних програм соціального спрямування. Звертаємо увагу на переваги офіційного працевлаштування, зокрема: ► економічні й соціальні гарантії. Це означає, що після офіційного укладання трудового договору працівник користується такими правами: ● правом на гарантований розмір заробітної плати (у тому числі доплати, надбавки й заохочувальні виплати); ● правом на відпустку, у тому числі додаткову й без збереження зарплати, відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами; ● правом на оплату лікарняного; ● правом на достроковий вихід на пенсію через шкідливі умови праці; ● правом на скорочений робочий день, тиждень через шкідливі умови праці; ● правом не працювати у вихідний і святковий день; ● правом не залучатися до понаднормових робіт без бажання працівника; ● правом на допомогу в зв’язку з безробіттям; ● правом на соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві й професійних захворювань; ● правом на зарахування виробничого стажу; ● правом на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості; ● правом на гарантії за колективним договором. Заробітна плата офіційно працевлаштованого працівника, про яку щомісячно та в повному обсязі звітує роботодавець і з якої здійснюється сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, забезпечує працівника повним соціальним захистом, гарантованим державою, а період роботи зараховується у повному обсязі до трудового стажу, який буде разом із розміром заробітної плати враховуватися при нарахуванні пенсійних виплат; ► трудові гарантії. Це означає, що офіційне укладення трудового договору захищає найманого працівника відповідно до чинного трудового законодавства у разі порушення його прав, а саме: якщо роботодавець затримує виплату заробітної плати; відмовляється оплатити виконану роботу; не додержується інших своїх трудових зобов’язань. Відсутність офіційно оформлених трудових відносин між роботодавцем і працівником призводить до того, що працівник не матиме всіх перелічених гарантій і права на достойну пенсію у майбутньому. Порядок № 666: заповнення реквізиту «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату єдиного внеску Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області нагадує, що вимоги стосовно заповнення платіжних документів на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) визначені Порядком заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24.07.2015 № 666 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 666). Так, відповідно до п. 5 Порядку № 666 при сплаті єдиного внеску поле «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином: у полі № 1 – зазначається службовий код («*»); у полі № 2 – друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» – Сплата суми єдиного внеску); у полі № 3 – друкується розділовий знак «;» та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які мають відмітку у паспорті про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта), який здійснює сплату (далі – код за ЄДРПОУ); у полі № 4 – друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу; у полі № 5 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється; у полі № 6 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється; у полі № 7 – друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється. Туристичній збір: база справляння та сплата Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області звертає увагу платників туристичного збору на звітний період в якому у податкового агента виникає зобов’язання з нарахування туристичного збору, якщо попередню плату за проживання (бронювання) від платників туристичного збору отримано в одному кварталі, а тимчасове розміщення у місцях проживання (ночівлі) таких осіб буде здійснено в іншому податковому періоді. Відповідно до п.п. 268.2.1 п. 268.2 ст. 268 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платниками туристичного збору (далі – Збір) є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, про встановлення туристичного збору, та тимчасово розміщуються у місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5 ст. 268 ПКУ. Підпунктом 268.6.1 п. 268.6 ст. 268 ПКУ визначено, що платники туристичного збору сплачують суму збору авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом і перспективним планом формування територій громад. Тобто, сплата Збору платником здійснюється безпосередньо перед розміщенням у місцях проживання (ночівлі). При цьому базою справляння Збору є загальна кількість діб тимчасового розміщення в місцях проживання (ночівлі), визначених п.п. 268.5.1 п. 268.5     ст. 268 ПКУ (п. 268.4 ст. 268 ПКУ). Згідно з п.п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ податкові агенти сплачують Збір за своїм місцезнаходженням щоквартально, у визначений для квартального звітного (податкового) періоду строк та відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал, або авансовими внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому – до 28 (29) включно) на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад (п.п. 268.7.1 п. 268.7 ст. 268 ПКУ). Податкові агенти, які сплачують збір авансовими внесками, відображають у податковій декларації за звітний (податковий) квартал суми нарахованих щомісячних авансових внесків. При цьому остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням фактично внесених авансових платежів), сплачується такими податковими агентами у строки, визначені для квартального звітного (податкового) періоду. Отже, якщо попередню плату за проживання (бронювання) від платників Збору отримано в одному кварталі, а їх тимчасове розміщення у місцях проживання (ночівлі) буде здійснено в іншому податковому періоді, то зобов’язання з нарахування Збору у податкового агента виникає в звітному періоді фактичного розміщення таких осіб у зазначених місцях проживання. Касові операції: строки зберігання готівки в касі Щоденна робота фахівців бухгалтерії підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій, навряд чи можлива без розуміння як працювати без помилок. І оскільки в роздрібній торгівлі, сфері послуг рух готівки інтенсивний, платникам необхідно дотримуватись вимог Положення про ведення касових операцій, затвердженого постановою НБУ від 29.12.2017 № 148 (із змінами та доповненнями – далі Положення № 148). Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів. Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі. Оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО. Установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися в касах таких установ/підприємств понад установлений ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених пунктом 18 розділу II Положення № 148 строків, повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту). Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки Згідно вимог п. 15 Положення № 148 установи/підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня. Підприємство має право здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків. Звертаємо увагу платників податків, що відповідно до статті 1644  Кодексу України про адміністративні правопорушення, здавання виторгу торговельними підприємствами всіх форм власності, що здійснюють реалізацію товарів за готівку, з порушенням термінів, установлених правилами розрахунків і ведення касових операцій,  тягне за собою накладення штрафу на осіб, відповідальних за здавання виторгу, від сімнадцяти до вісімдесяти восьми неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  Ті самі дії, вчинені особою повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення за порушення, передбачене частиною першою цієї статті, тягнуть за собою накладення штрафу від сорока трьох до ста сімдесяти п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Податок на прибуток: за яким ідентифікатором форми в електронному вигляді подавати декларацію Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській області нагадує, що  20 грудня 2019 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 14.11.2019 № 481 (далі – Наказ № 481), яким внесено зміни до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 № 897 зі змінами та доповненнями (далі – Декларація). Оскільки видання Наказу № 481 обумовлено змінами в податковому законодавстві, які набули чинності з 01.01.2019 року, то платникам податку на прибуток підприємств рекомендовано подавати Декларацію за звітний (податковий) 2019 рік за оновленою формою. Разом з тим п. 46.6 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) встановлено, якщо в результаті зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, у якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення. На офіційному вебпорталі ДПС у рубриці Електронна звітність розміщені електронні форми Декларації (у тому числі уточнюючої): Декларація за оновленою формою з ідентифікатором J0100118; Декларація (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.04.2017 № 467) зі змінами, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842, прийняття якої також буде забезпечено до 01.04.2020 з ідентифікатором форми J0100117. Пільга із сплати податку на нерухоме майно для фізичної особи, яка здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, не застосовується Якщо фізична особа – власник об’єкта житлової нерухомості протягом кількох місяців звітного року здавала об’єкт житлової нерухомості в оренду, пільга зі сплати податку на такий об’єкт не застосовується починаючи з того місяця, в якому фактично об’єкт здавався в оренду та до кінця місяця, в якому припинено здачу в оренду такого об’єкта. Для проведення звірки даних, зокрема, щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку, права на користування пільгою зі сплати податку, фізична особа має право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації). Згідно з нормою ст. 810 глави 59 Цивільного кодексу України від 16 січня 2003 року № 435-IV зі змінами та доповненнями договором найму (оренди) житла визнається цивільно-правовий договір, в силу якого одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату. Наявність саме цивільно-правового договору є необхідною умовою для того, щоб відповідна операція вважалася орендною операцією для підтвердження здачі житла в оренду. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичної особи, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості (п.п. 266.7.1 п. 266.7 ст. 266 ПКУ). Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних, зокрема щодо об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у їх власності, права на користування пільгою зі сплати податку (п.п. 266.7.3 п. 266.7 ст. 266 ПКУ). Сума страхової виплати, яку отримує спадкоємець, не оподатковується ПДФО До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включається сума страхової виплати за договорами страхування життя у разі смерті застрахованої особи, якщо така виплата отримується членами сім’ї застрахованої особи першого ступеня споріднення, або особою, яка є особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю, або має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування. Оподаткування страхових виплат, що сплачуються іншим платникам податку – вигодонабувачам (спадкоємцям) за договорами довгострокового страхування життя у разі смерті застрахованої особи, здійснюється згідно з законодавством та залежить від умов договору. Зберігання контрольної стрічки у пам’яті РРО Ізюмське управління Головне управління ДПС у Харківській інформує, що дія Закону України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» поширюється на усіх суб’єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. Суб’єкти господарювання зобов’язані друкувати або створювати в електронній формі на реєстраторах розрахункових операцій (за виключенням автоматів з продажу товарів (послуг) контрольні стрічки і забезпечувати їх зберігання протягом трьох років (п.10 ст. 3 Закону №265). Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 08.10.2012 №1057 «Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів  розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв’язку до органів державної податкової служби»: контрольна стрічка в електронній формі (далі - КСЕФ) - копії розрахункових документів, а також копії фіскальних звітних чеків, послідовно сформованих РРО, що створені в електронній формі таким реєстратором, які зберігаються на носії контрольної стрічки у формі пакетів даних; носій контрольної стрічки в електронній формі - функціональна частина РРО з контрольною стрічкою в електронній формі, яка призначена для зберігання створених цим РРО пакетів даних. Так, відповідно до вимог п.2.3 розділу ІІ наказу № 1057, РРО з КСЕФ повинен забезпечувати  енергонезалежне зберігання інформації КСЕФ у носії КСЕФ протягом законодавчо встановленого строку зберігання. Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 30

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»