Главная
Ізюмське управління ГУ ДФС У Харківській області повідомляє Версия для печати Отправить на e-mail
19.12.2019
Податковий календар на 20 грудня 2019 року
Останній день подання
податкової декларації з ПДВ за листопад платниками, у яких базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному місяцю
декларації акцизного податку за листопад*
звіту з ЄСВ (форма № Д4 (місячна)) роботодавцями за листопад
заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування з І кварталу 2020 рокуƒ
податкової декларації з рентної плати за листопад з розрахунком: рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини; рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України; рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами; рентної плати за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян) за листопад у разі неподання податкової декларації на 2019 р. Останній день сплати ЄСВ роботодавцями за листопад (крім гірничих підприємств) авансового внеску з єдиного податку на грудень платниками першої та другої групп Затверджено новий порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову у реєстрації ПН/РК 14.12.2019 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 12.12.2019 № 520 (далі – Наказ № 520), яким затверджено новий Порядок прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – Порядок). Порядок визначає механізм прийняття рішень про реєстрацію/відмову в реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних (далі – ПН/РК) в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), реєстрацію яких відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу України зупинено у порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Порядком передбачено, що у разі зупинення реєстрації ПН/РК платник ПДВ має право подати копії документів та письмові пояснення стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК, для розгляду питання прийняття комісією регіонального рівня рішення про реєстрацію/відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН. Перелік документів, необхідних для розгляду такого рішення, може включати: ► договори, зокрема зовнішньоекономічні контракти, з додатками до них; ► договори, довіреності, акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують продукцію в інтересах платника ПДВ для здійснення операції; ► первинні документи щодо постачання/придбання товарів/послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи (інвентаризаційні описи), у тому числі рахунки-фактури/інвойси, акти приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні; ► розрахункові документи та/або банківські виписки з особових рахунків; ► документи щодо підтвердження відповідності продукції (декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності), наявність яких передбачено договором та/або законодавством. Письмові пояснення та копії документів платник ПДВ має право подати до контролюючого органу протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного в ПН/РК. Платник ПДВ має право подати письмові пояснення та копії документів до декількох ПН/РК, якщо їх складено на одного отримувача – платника ПДВ за одним і тим самим договором або якщо в таких ПН/РК відображено однотипні операції (з однаковими кодами товарів згідно з УКТ ЗЕД або кодами послуг згідно з ДКПП). Письмові пояснення та копії документів платник ПДВ подає до ДПС в електронній формі за допомогою засобів електронного зв’язку. Комісія регіонального рівня протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН та надсилає його платнику ПДВ. Комісія регіонального рівня приймає рішення про відмову в реєстрації ПН/РК у разі: ◄ ненадання платником ПДВ письмових пояснень стосовно підтвердження інформації, зазначеної у ПН/РК реєстрацію яких зупинено в ЄРПН; ◄ та/або ненадання платником податку копій документів; ◄ та/або надання платником ПДВ копій документів, складених/оформлених із порушенням законодавства. Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН набирає чинності в день прийняття відповідного рішення. Таке рішення може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку. Наказ № 520 опубліковано в офіційному виданні «Урядовому кур’єрі» від 14.12.2019 № 241. Новий порядок ліцензування видів діяльності в дії з 18.12.2019 18 грудня 2019 року набрали чинності зміни до Закону України від 02 березня 2015 року № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності», внесені Законом України від 02 жовтня 2019 року № 139-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі – Закон № 139). Законом № 139, зокрема: ● врегульовано питання особливостей ліцензування, що здійснюється відповідно до спеціальних законів; ● удосконалено процедуру оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування, що діє при спеціально уповноваженому органі з питань ліцензування (ДРС). ● врегульовано питання щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії; ● виключено підстави для анулювання ліцензії у випадку несплати ліцензіатом за видачу ліцензії (за несплату за видачу ліцензії передбачено зупинення дії ліцензії); ● внесені зміни до вимог, що включаються до ліцензійних умов; ● запроваджується ведення Ліцензійних реєстрів; ● внесено зміни до ст. 164 Кодексу України про адміністративні порушення (КУпАП), згідно з якими скасовується адміністративна відповідальність за порушення вимог ліцензійних умов ліцензіатом та встановлюється адміністративна відповідальність до ліцензіатів за порушення ліцензіатом установленого строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що подавалися до заяви про отримання ліцензії та за невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов. Так, з 18 грудня 2019 року за провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами застосовуватимуться санкції, встановлені ч. 1 ст. 164 КУпАП, а саме: накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої. Крім того, відповідальність за здійснення роздрібної або оптової торгівлі алкогольними напоями чи тютюновими виробами без марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку визначається ст. 156 КУпАП, якою передбачено накладення штрафу від двохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією предметів торгівлі та виручки, одержаної від продажу предметів торгівлі. Закон № 139 опубліковано у офіційному виданні «Голос України» від 18.10.2019 № 199. Надміру витрачені кошти у відрядженні: коли оподатковувати Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що надміру витраченими у відрядженні коштами є кошти, отримані платником податку на відрядження чи під звіт, не повернені в установлений пп. 170.9.2 ПКУ строк. Оподаткуванню  підлягають суми, видані платнику податку: на відрядження — у сумі, що перевищує суму витрат, розраховану згідно з пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ; на виконання у відрядженні окремих цивільно-правових дій від імені й за рахунок особи, що їх видала, — у сумі, що перевищує суму фактичних витрат на виконання таких дій (пп. «б» пп. 170.9.1 ПКУ). Отже, надміру витраченими кошти стають: коли їх не повернули в установлений строк, наприклад, не подано авансовий звіт у строки, установлені ПКУ; якщо кошти перевищують суми дозволених пп. 170.9.1 ПКУ витрат на відрядження (чи суми фактичних витрат на виконання цивільно-правових дій). Надміру витраченими коштами також є суми, витрати яких у відрядженні не підтверджені відповідними розрахунковими документами. Тобто за відсутності розрахункових документів, що підтверджують понесені витрати, такі кошти підлягають поверненню, а якщо їх не повернули в установлений строк — вони набувають статусу надміру витрачених коштів. До категорії надміру витрачених коштів потраплять і підтверджені документально витрати у відрядженні, якщо немає жодного підтвердження зв’язку понесених витрат у відрядженні з господарською діяльністю підприємства (пп. «а» пп. 170.9.1 ПКУ). Підвищення обізнаності громадян щодо сплачувати податків на правильні бюджетні рахунки і недопущення випадків помилкової сплати Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області з метою підвищення обізнаності громадян, які відповідно до норм Податкового кодексу України зобов’язані сплачувати податки на правильні бюджетні рахунки і недопущення випадків помилкової сплати, повідомляє наступне. З 01.11.2019 року Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 року №60 «Про затвердження Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені передбачено новий механізм повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, а також новий механізм повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, що підлягають поверненню на підставі поданої платником податків податкової декларації з урахуванням положень статті 166 та пункту 179.8 статті 179 Податкового Кодексу України (далі - Кодекс), а саме запровадження електронного документообігу. Тобто забезпечено можливість, не витрачаючи час на відвідування органів ДПС, подати заяву про перекид або повернення сплачених коштів (крім ЄСВ) до органу ДПС в електронній формі з дотриманням правил накладення КЕП або ЕЦП до закінчення строку дії посиленого сертифіката відкритого ключа (згідно з розділом VІІ Закону України «Про електронні довірчі послуги) та засобами програмного забезпечення: • ІТС «Електронний кабінет» або • ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності» Електронний документ «Заява про повернення», код електронної форми: • J1302001 - для організацій та підприємств • F1302001 - для підприємців та громадян Заява також може бути подана платником до органу ДПС у паперовому вигляді через центр обслуговування платників або засобами поштового зв’язку. УВАГА! Заява про перекид помилково сплачених коштів направляється до району, куди помилково надійшли кошти. Одночасно наголошуємо на необхідність правильного заповнення платіжних документів при сплаті податків, зборів, єдиного внеску. Якщо реквізити платіжного документа невірно заповнені, але з полів платіжного документа можливо виділити інформацію про код платника, якому призначено відповідний платіж або у якого є декілька відкритих ІКП, працівнику ДПС, який здійснює облік платежів та інших надходжень, надається можливість або підтвердити рознесення даних документа за визначеними інформаційною системою реквізитами, або рознести дані документа за самостійно визначеними користувачем реквізитами; Якщо платника податків з податковим номером, що визначений інформаційною системою з платіжного документа, не знайдено серед платників податків, що перебувають на обліку в органі ДФС, сума розрахункового документа розноситься не до картки платника податку, а до до ІКП зі спеціальним кодом "Платежі до з'ясування". Також Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області нагадує, що Згідно з п. 16.1.2 Податкового кодексу України платник податків повинен забезпечувати збереження документв, пов’язаних з виконанням податкового обов’язку, протягом строків, установлених цим Кодексом, тобто протягом 1095 днів. У разі виникнення будь-яких питань за довідками слід звертатися до територіального органу ДПС за місцем реєстрації. До уваги платників податку на нерухоме майно Шановні платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки юридичні особи! Звертаємо увагу, що на 2020 рік до 20 лютого Податкова декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки подається лише за формою, затвердженою відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 897. Опубліковано закон про демонополізацію ринку спирту Закон «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального» щодо лібералізації діяльності у сфері виробництва спирту етилового», підписаний Президентом України, опубліковано у виданні «Голос України». Документ набуває чинності наступного дня після опублікування та вводиться в дію з 1 липня 2020 року. Нагадаємо, що законом, зокрема, передбачено скасування державної монополії на виробництво спирту починаючи з 1 липня 2020 року, надання можливості суб’єктам господарювання будь-якої форми власності здійснювати провадження діяльності з виробництва спирту за умови одержання відповідної ліцензії, повну лібералізацію експорту спирту з України. Водночас для захисту вітчизняного товаровиробника передбачено, що імпорт спирту до 1 січня 2024 року зможуть здійснювати лише уповноважені Кабінетом Міністрів України державні підприємства. З 1 липня 2019 запроваджено ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального Для отримання ліцензії на право оптової або роздрібної торгівлі пальним або на право зберігання пального разом із заявою додатково подаються завірені заявником копії таких документів: документи, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку, на якій розташований об'єкт оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, чинні на дату подання заяви та/або на дату введення такого об'єкта в експлуатацію, цільове призначення якої відповідає заявленій діяльності; акт вводу в експлуатацію об'єкта або акт готовності об'єкта до експлуатації, або сертифікат про прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, або інші документи, що підтверджують прийняття об'єктів в експлуатацію відповідно до законодавства, щодо всіх об'єктів у місці оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального, необхідних для оптової або роздрібної торгівлі пальним або зберігання пального; дозвіл на початок виконання робіт підвищеної небезпеки та початок експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. У разі якщо зазначені документи видані (оформлені) іншій особі, ніж заявник, такий заявник додатково подає документи, що підтверджують його право на використання відповідного об'єкта. Відповідальність за достовірність даних у документах, поданих разом із заявою, несе заявник.   Ліцензія або рішення про відмову в її видачі видається заявнику не пізніше  20 календарних днів з дня одержання зазначених у цьому Законі документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови з посиланням на відповідні норми законодавства. Ліцензії на право зберігання пального видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем розташування місць зберігання пального терміном на п'ять років. Ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються: підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету; підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву; суб'єктами господарювання для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі. Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним справляється щорічно і зараховується до ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ згідно із законодавством. Ліцензії на право оптової та роздрібної торгівлі пальним видаються уповноваженими Кабінетом Міністрів України органами виконавчої влади за місцем торгівлі суб'єкта господарювання терміном на п'ять років.  Звертаємо увагу платників податків, що для отримання ліцензій на право оптової торгівлі пальним та право виробництва пального необхідно звертатися до Державної податкової служби України.   Для отримання ліцензій на право роздрібної торгівлі пальним та право зберігання пального необхідно звертатися до  ГУ ДПС у Харківській області. Новий етап подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування – враховуємо зміни! З 01 січня 2020 року вводяться в дію зміни, внесені Законом України від  02 жовтня 2019 року № 140-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції» до статей 46 та 52 Закону України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VІІ «Про запобігання корупції» із змінами та доповненнями (далі –Закон № 1700). Так, відповідно до внесених змін, зокрема: 1) у декларації про майновий стан особи, уповноваженій на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Декларація), суб’єкти декларування повинні будуть, заповнюючи інформацію про суб’єкта декларування та членів його сім’ї, додатково зазначати серію та номер паспорта громадянина України, унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, за їх наявності; 2) до членів сім’ї декларанта відносяться: - особа, яка перебуває у шлюбі із суб’єктом декларування, та діти зазначеного суб’єкта до досягнення ними повноліття – незалежно від спільного проживання із суб’єктом; - будь-які особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі. Крім того, для цілей розділу VII Закону № 1700 членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання Декларації; 3) дані про об’єкт декларування, що перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються у Декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду; 4) декларуються отримані доходи суб’єкта декларування або членів його сім’ї, а не нараховані; 5) змінено визначення грошових активів суб’єкта декларування або членів його сім’ї, до яких віднесено готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках або які зберігаються у банку, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, кошти, позичені третім особам, а також активи у дорогоцінних (банківських) металах. Орган ДПС не застосовує до платника штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування єдиного внеску з вини банку Органи ДПС застосовують до банків фінансові санкції, зокрема за несвоєчасне перерахування або несвоєчасне зарахування банками на рахунки органів ДПС сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), фінансових санкцій, зазначених у частині 11 ст. 25 Закону № 2464, органами ДПС нараховується пеня з розрахунку 0,1 відсотка зазначених сум, розрахована за кожний день прострочення їх перерахування (зарахування), та накладається штраф у розмірі 10 відсотків своєчасно не зарахованих (неперерахованих) сум. Норми встановлені п. 1 частини 12 ст. 25 Закону України від 08 липня   2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464). Фінансові санкції до суб’єктів господарювання за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску визначено частиною 11 ст. 25 Закону № 2464, яка не передбачає застосування органом ДПС до суб’єкта господарювання штрафних санкцій у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) єдиного внеску з вини банку. Поряд з цим, відповідно до п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених ПКУ, а також несе іншу відповідальність, встановлену ПКУ, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції. Згідно з п. 129.7. ст. 129 ПКУ не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів, платежів розпочинається з моменту такого відновлення. Таким чином, орган ДПС не застосовує до суб’єкта господарювання штрафні санкції у випадку несвоєчасного перерахування (неперерахування) єдиного внеску з вини банку. Водночас, суб’єкту господарювання необхідно надати до органу ДПС заяву з копіями платіжних документів, що засвідчують факт подання їх до установи банку. Розміри податків, які сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2020 році Президент підписав Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», який Верховна Рада ухвалила 14 листопада 2019 року. Мінімальна заробітна плата у місячному розмірі з 1 січня 2020 року – 4723 грн (ст.8 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»). Увага! Державний бюджет не передбачає збільшення мінімальної заробітної плати упродовж року. Прожитковий мінімум для працездатної особи в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року – 2102 грн (ст.7 Закону України від 14.11.2019 №294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»). Розміри податків, які сплачуватимуть фізичні особи-підприємці у 2020 році Система оподаткування Єдиний податок   ЄСВ (22% від мінімальної заробітної плати) ПДФО (Податок на доходи фізичних осіб) Військовий збір   Всього за місяць:   І група єдиного податку 210,20 грн (до 10% від прожиткового мінімуму працездатної особи) 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1249,26 грн ІІ група єдиного податку 944,60 грн (до 20% від мінімальної заробітної плати) 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1983,66 грн ІІІ група єдиного податку (без ПДВ) 5% від доходу 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 5% від доходу ІІІ група єдиного податку (з ПДВ) 3% від доходу + 20% ПДВ 1039,06 грн не сплачується не сплачується 1039,06 грн + 3% від доходу + 20% ПДВ Загальна система оподаткування не сплачується 1039,06 грн 18% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1,5% від чистого прибутку (дохід мінус витрати) 1039,06 грн + 18% ПДФО + 1,5% військовий збір За найманого працівника не сплачується 1039,06 грн (22% від окладу) 850,14 грн (18% від окладу) 70,85 грн (1,5% від окладу) 1960,05 грн Туристичний збір Для внутрішнього туризму (до 0,5% від мінімальної заробітної плати) – 23,62 грн; Для в’їзного туризму (до 5% від мінімальної заробітної плати) – 236,15 грн. Податок на нерухомість (не більше 1,5% від мінімальної заробітної плати за 1 кв.м.) – 70,85 грн. Повідомлення за формою № 20-ОПП: що треба знати? Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік у контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку), а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об’єктів оподаткування або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку). Об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням – це майно та дії, у зв’язку з якими у платника податків виникають обов’язки щодо сплати податків та зборів. Платники зобов’язані повідомляти про всі об’єкти оподаткування і об’єкти, пов’язані з оподаткуванням, контролюючі органи за основним місцем обліку згідно з порядком обліку платників податків, тобто надавати форму № 20-ОПП. Повідомлення за формою № 20-ОПП потрібно подати до ДПС за основним місцем обліку платника податків протягом 10 робочих днів після його реєстрації, створення чи відкриття. Нагадуємо, що через неподання ф. №20-ОПП неможливо зареєструвати РРО на господарську одиницю, а також не приймаються заявки на переміщення пального або спирту етилового транспортними засобами, на які не подано ф. №20-ОПП. Звертаємо увагу! ДПС України станом на 07.10.2019 року оновила Довідник типів об’єктів оподаткування для подання форми 20-ОПП. Про термін, у який контролюючі органи надсилають вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску Контролюючі органи надсилають (вручають) платникам єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) вимогу про сплату боргу (недоїмки), якщо: ● дані документальних перевірок свідчать про донарахування сум єдиного внеску контролюючими органами; ● платник має на кінець календарного місяця недоїмку зі сплати єдиного внеску; ● платник має на кінець календарного місяця борги зі сплати фінансових санкцій. Норми визначені п. 3 розділу VІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 № 449 із змінами і доповненнями (далі – Інструкція № 449). У випадку, передбаченому абзацом другим п. 3 розділу VІ Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) приймається відповідним контролюючим органом протягом 10 робочих днів з дня, що настає за днем вручення платнику акта перевірки, а за наявності заперечень платника єдиного внеску до акта перевірки приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки. Контролюючий орган надсилає (вручає) вимогу про сплату боргу (недоїмки) платнику єдиного внеску протягом 3 робочих днів з дня її винесення. У випадках, передбачених абзацами третім та/або четвертим п. 3 розділу VІ  Інструкції № 449, вимога про сплату боргу (недоїмки) надсилається (вручається): ● платникам, зазначеним у підпунктах 1, 2 п. 1 розділу II Інструкції № 449 (страхувальникам, які використовують найману працю), протягом 10 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій); ● платникам, зазначеним у підпунктах 3, 4 та 6 п. 1 розділу II Інструкції № 449 (фізичним особам – підприємцям, у тому числі тим, які обрали спрощену систему оподаткування, особам, які провадять незалежну професійну діяльність, та членам фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах), протягом  15 робочих днів, що настають за календарним місяцем, у якому виникла, зросла або частково зменшилась сума недоїмки зі сплати єдиного внеску (заборгованість зі сплати фінансових санкцій). При цьому протягом 10 календарних днів із дня одержання вимоги про сплату боргу (недоїмки) платник зобов’язаний сплатити зазначені у п. 1 вимоги суми недоїмки, штрафів та пені (п. 5 розділу VІ Інструкції № 449). До уваги платників податку на прибуток, у яких річний дохід за останній річний звітний період не перевищує двадцяти мільйонів гривень! Для платників податку на прибуток підприємств (далі – податок), у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень  розділу III Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу III ПКУ, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років). Норми встановлені п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ.  Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об’єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень розділу ІІІ ПКУ. Для цілей п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та інші доходи. Програмні РРО: граємо по-новому У квітні 2020 році Програмні реєстратори розрахункових операцій (далі – Програмний РРО) стануть реальністю! Усі суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі матимуть можливість застосовувати Програмні РРО. Така альтернатива звичайним РРО з’явилася, завдяки законодавчим змінам, внесеним Законом України від 20 вересня 2019 року №128-IX. Що таке Програмний РРО? Це умовно кажучи, програма, яка завантажується на будь-який пристрій (смартфон, планшет та ін) та в якій фіскальні функції реалізовані через фіскальний сервер контролюючого органу (далі – сервер ДПС). Що таке фіскальний сервер?  Це сервер, через який реалізується фіскальна функція, знайома нам зі звичайних РРО і призначений він для реєстрації звичних для нас розрахункових операцій. Такий сервер здійснює: -реєстрацію Програмних РРО; -електронних розрахункових документів; -електронних фіскальних звітів та електронних фіскальних звітних чеків; -збереження даних щодо проведеної операції з присвоєнням фіскальних номерів; -та через електронний також надає доступ до інформації про розрахункові операції, проведені з використанням Програмних РРО, а також інтеграцію з Програмними РРО. Де знайти програму? Безкоштовне програмне забезпечення для встановлення на гаджети суб‘єктів господарювання, ДПС розмістить на своєму сайті на початку 2020 року, спочатку для роботи в тестовому режимі. Разом з цим, у користувачів залишається можливість придбати або створити інше, зручне для них програмне забезпечення. Що таке Реєстр програмних РРО та які дані він містить? Реєстр Програмних РРО ведеться ДПС. До реєстру вносяться: -програмні РРО в момент присвоєння їм фіскального номера -відомості про суб'єкта господарювання та його господарські одиниці, де застосовуються такі реєстратори, дані сертифікатів електронних підписів та/або печаток, що використовуються такими реєстраторами.  Як видаватимуться чеки? Суб'єкти господарювання зобов’язані надавати покупцю (включаючи операції через мережу Інтернет), при отриманні товарів (послуг) в обов'язковому порядку розрахунковий документ встановленої форми та змісту на повну суму проведеної операції, створений в паперовій та/або електронній формі (у тому числі, але не виключно, з відтворюванням на дисплеї РРО чи дисплеї пристрою, на якому встановлений Програмний РРО QR-коду, який дозволяє особі здійснювати його зчитування та ідентифікацію із розрахунковим документом, та/або надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти).  Як працювати, якщо Програмний РРО вийшов з ладу? На період виходу з ладу Програмного РРО проведення розрахункових операцій не здійснюється до моменту усунення несправностей. Альтернатива - застосування резервного РРО. Що робити коли Програмний РРО в offline? На період відсутності зв'язку між Програмним РРО та сервером ДПС проведення розрахункових операцій здійснюється в режимі офлайн, що може тривати не більше 36 годин, із створенням електронних розрахункових документів, яким присвоюються фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, сформованих (та виданих на такий випадок) сервером ДПС. Їх суб'єкт господарювання може використовувати не більше 168 годин протягом календарного місяця - єдина умова. У таких розрахункових документах має бути зазначено, що розрахункова операція проведена у режимі офлайн і такі документи мають зберігатися Програмним РРО до моменту отримання від ДПС підтвердження про доставку розрахункових документів. Протягом години після встановлення зв'язку із сервером ДПС здійснюється передача копій створених Програмним РРО розрахункових документів з присвоєними їм у режимі офлайн фіскальними номерами до сервера ДПС. Такі розрахункові документи мають бути передані до моменту передачі електронного фіскального звіту, електронного фіскального звітного чека за день, коли були сформовані такі розрахункові документи. Чи можливе використання комплексів самообслуговування? Законом забороняється використання програмно-технічних комплексів самообслуговування з приймання готівки для подальшого її переказу, не переведених у фіскальний режим (не обладнаних переведеними у фіскальний режим реєстраторами розрахункових операцій та/або програмними реєстраторами розрахункових операцій). Є бажання змінити звичайний РРО на Програмний? Суб'єкти господарювання, які у зв'язку із застосуванням Програмних РРО вирішать відмовитися від застосування РРО, строк служби яких не закінчився, повинні скасувати реєстрацію таких РРО у встановленому порядку. Чи розширилось коло суб’єктів, які мають використовувати РРО? З жовтня 2020 року використання РРО стане обов'язковим (крім платників єдиного податку 1 групи (річний дохід до 300 тис.грн.)) для фізичних осіб платників єдиного податку ризикових сфер діяльності - продавців ювелірних виробів, медпрепаратів і ліків, складних побутових приладів, автозапчастин, магазинів з продажу секонд-хенду. Також використовувати РРО мають ресторани, кафе, турагенції, готелі. З 1 січня 2021 року використання РРО буде обов'язковим для фізичних осіб платників єдиного податку 2, 3, 4 груп незалежно від видів діяльності. Додаткові переваги Програмних РРО Z-звіти генеруються автоматично, тобто і штрафів за не роздрукування такого звіту не буде. Не актуальні також і Книги обліку розрахункових операцій і розрахункові книжки. Акцизні накладні при експорті – коли та скільки? Заповнення акцизної накладної, складеної на операцію вивезення (експорту) пального/спирту етилового за межі митної території України здійснюється з урахуванням наступних особливостей. Акцизна накладна, складена на операцію вивезення (експорту) пального/спирту етилового за межі митної території України, складається в одному примірнику, де у відповідному рядку зазначається цифровий код операції «5» та ознака щодо умов оподаткування «1». Підставою для зазначення в такій акцизній накладній коду операції «5» є митна декларація, оформлена відповідно до вимог Митного кодексу України (п. 4 розд. ІІ та п. 4 розд. ІІІ наказу Міністерства фінансів України від 19.06.2019 № 262 (далі – Порядок)). В акцизних накладних, складених з кодом операції «5» на операції вивезення пального/спирту етилового за межі митної території України, зазначаються реквізити митної декларації, яка є підставою для зазначення цього коду операції (п. 9 розд. ІІ та п. 9 ІІІ Порядку). При цьому, як зазначено у п.п. 213.2.1 п. 213.2 ст. 213 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), товари (продукція) вважаються вивезеними (експортованими) платником податку за межі митної території України, якщо їх вивезення (експортування) засвідчене належно оформленою митною декларацією, у тому числі, якщо відвантаження відбулося у звітному періоді, а вивезення (експортування) – у наступному звітному періоді і на дату подання декларації з акцизного податку за звітний місяць наявна така митна декларація. Тож, при здійсненні операції з вивезення пального/спирту етилового за межі митної території України платник акцизного податку повинен складати акцизні накладні двічі. Перша акцизна накладна складається таким платником у двох примірниках в день реалізації пального/спирту етилового з акцизного складу/акцизного складу пересувного до акцизного складу пересувного з метою його вивезення (експорту) за межі митної території України. Друга акцизна накладна складається таким платником у одному примірнику на обсяги експортованого (вивезеного) пального/спирту етилового в день його вивезення (експорту) за межі митної території України, що підтверджується належно оформленою митною декларацією. Нагадуємо,  що пунктом 2 розд. І Порядку, зокрема, передбачено, що особи, які здійснюють реалізацію пального або спирту етилового відповідно до вимог п.п. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Кодексу та які відповідно до п.п. 212.1.15 п. 212.1 ст. 212 Кодексу визначені платниками акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового, складають зокрема: акцизні накладні форми «П» – у разі реалізації пального; акцизні накладні форми «С» – у разі реалізації спирту етилового. За невчасно сплачений податок на прибуток доведеться відповідати Платник податків зобов'язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом. Податковим обов'язком визнається обов'язок платника податку обчислити, задекларувати та/або сплатити суму податку та збору в порядку і строки, визначені Кодексом. Цей обов'язок виникає у платника за кожним податком та збором. За невиконання або неналежне виконання податкового обов'язку платник податків несе відповідальність. При цьому, за порушення законів з питань оподаткування встановлюється фінансова відповідальність, яка застосовується у вигляді штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) та/або пені (ст.111 Податкового Кодексу (далі - Кодекс)). Пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахована на суми грошових зобов'язань та не сплачена у встановлені законодавством строки (пп. 14.1.162 п. 14.1 ст. 14 Кодексу). Порядок нарахування пені визначено ст. 129 Кодексу. У разі якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов'язання протягом визначених строків, такий платник податків притягується до відповідальності у вигляді штрафу у таких розмірах: при затримці до 30 календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 10 % погашеної суми податкового боргу; при затримці більше 30 календарних днів, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов'язання, - у розмірі 20 % погашеної суми податкового боргу (ст. 126 Кодексу). Знайти та переглянути отриманий фіскальний чек допоможе електронний сервіс ДПС До уваги суб’єктів господарювання на обов’язковість дотримання вимог чинного законодавства України при проведенні готівкових розрахунків за реалізовані товари (надані послуги) та інших операцій з готівкою.  При цьому у службі нагадують покупцям товарів (послуг) про можливість використання електронного сервісу «Пошук фіскального чека», який дозволяє здійснювати після покупок перегляд фіскального касового чеку, що формується як традиційними реєстраторами розрахункових операцій (далі - РРО), так і новітніми РРО. За допомогою сервісу, який функціонує у відкритій частині Електронного кабінету, покупці товарів (споживачі послуг) можуть перевірити достовірність отриманого фіскального чеку та встановити факт його наявності чи відсутності в базі даних ДПС. Для пошуку та перегляду фіскального касового чеку необхідно ввести: фіскальний номер РРО, дату та час видачі чеку (для традиційних РРО). У разі відсутності або невідповідності реквізитів чеку із даними у інформаційній базі ДПС, споживачі можуть направити до податкової служби письмові звернення із цих питань, додавши, при цьому, копії отриманих розрахункових документів для організації та проведення відповідних контрольно-перевірочних заходів. Після отримання такої заяви із копіями, розрахункових документів, ДПС вивчить причину, через яку електронний чек не потрапив до системи та застосує відповідних заходів. Юридична особа використовує печатку за її наявності на податковій звітності Підписи посадових осіб юридичної особи у податковій звітності скріплюються печаткою за її наявності у такої юридичної особи. Відповідно до абзацу першого п. 46.1 ст. 46 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) – документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контролюючому органу у строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку. Форма податкової декларації повинна містити необхідні обов’язкові реквізити і відповідати нормам та змісту відповідних податку та збору (абзац другий п. 48.1 ст. 48 ПКУ). Одним з обов’язкових реквізитів податкової декларації є, зокрема підписи посадових осіб платника податку, визначених ПКУ, засвідчені печаткою платника податку (за наявності) (п. 48.3 ст. 48 ПКУ). Довідково: Загальнодоступний інформаційно - довідковий ресурс (категорія129.03). У разі закриття розрахункових рахунків виконавчою службою платник податків самостійно визначає як сплачувати податкові зобов’язання Платник податків зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання незважаючи на блокування розрахункових рахунків виконавчою службою. Як сплачувати дані суми платник визначає сам. Крім того слід відмітити, що у разі порушення строків сплати платник податків зобов’язаний сплатити штраф у розмірах, визначених ст.126 Податкового кодексу України. Відповідно до п.п. 4.1.10 п. 4.1 ст. 4 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) рівномірність та зручність сплати - установлення строків сплати податків та зборів, виходячи із необхідності забезпечення своєчасного надходження коштів до бюджетів для здійснення витрат бюджету та зручності їх сплати платниками. Згідно п.п. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14 ПКУ грошове зобов’язання платника податків - сума коштів, яку платник податків повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов’язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв’язку з порушенням ним вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. Підпунктом 14.1.156 п. 14.1 ст. 14 ПКУ визначено, що податкове зобов’язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений законом строк) Відповідно до п.п. 16.1.4 п. 16.1 ст. 16 ПКУ платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених цим Кодексом та законами з питань митної справи. Враховуючи вищенаведене, платник податків зобов’язаний сплатити податкові зобов’язання незважаючи на блокування розрахункових рахунків виконавчою службою. Як сплачувати дані суми платник визначає сам. Крім того слід відмітити, що у разі порушення строків сплати платник податків зобов’язаний сплатити штраф у розмірах, визначених ст. 126 ПКУ. Довідково: Загальнодоступний інформаційно – довідковий ресурс (категорія 129.04). Перерахунок податку на доходи фізичних осіб необхідно здійснити до кінця року В грудні роботодавцям необхідно здійснити річний перерахунок заробітних плат працівників, утриманих сум ПДФО та суми наданої податкової соціальної пільги за 2019 рік. Метою проведення перерахунку є перевірка правильності нарахування податку за кожний податковий місяць звітного періоду та наявності підстав для застосування податкової соціальної пільги. Звертаємо увагу, що Податковим кодексом передбачено два види перерахунку ПДФО: обов’язковий і добровільний. Перерахунок ПДФО можна не проводити, якщо до зарплати працівника протягом кожного місяця звітного періоду не застосовувалася податкова пільга або у всіх місяцях звітного періоду не було перехідних виплат (наприклад, перехідних відпусткових, лікарняних тощо). Обов’язковий перерахунок сум доходу у вигляді зарплати та наданих податкових соціальних пільгах проводиться: -  за результатами кожного звітного податкового року при нарахуванні зарплати за останній місяць звітного року; -   при проведенні розрахунку за останній місяць застосування податкової соціальної пільги; -  під час проведення остаточного розрахунку із платником податків, який припиняє трудові відносини з роботодавцем. Нагадаємо, якщо внаслідок здійсненого перерахунку виникає недоплата утриманого податку та збору, то сума такої недоплати стягується роботодавцем за рахунок суми будь-якого оподатковуваного доходу (після його оподаткування) за відповідний місяць, а в разі недостатності суми такого доходу – за рахунок оподатковуваних доходів наступних місяців, до повного погашення суми такої недоплати. Коли недоплата виникає при остаточному розрахунку з працівником, який припиняє трудові відносини з роботодавцем і перевищує суму його оподатковуваного доходу за останній місяць, вона включається до складу податкового зобов'язання фізичної особи за наслідками податкового року та сплачується самостійно платником. Якщо ж виникає переплата утриманого податку на доходи фізичних осіб та військового збору - на її суму зменшується сума нарахованого податкового зобов'язання платника податку у відповідному місяці. Результати проведеного перерахунку сум доходів, нарахованих (виплачених) платнику податку, податковий агент-роботодавець відображає в податковому розрахунку за формою N 1ДФ, форму та порядок заповнення якого затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 N 4, в тому кварталі, в якому проведено такий перерахунок. Податкові агенти мають право здійснювати добровільний перерахунок сум нарахованого доходу та ПДФО для визначення правильності оподаткування. В добровільному перерахунку можуть брати участь будь-які доходи, які входять до складу місячного (річного) оподатковуваного доходу. Нагадаємо, норми Податкового кодексу не встановлюють відповідальність за непроведення перерахунку ПДФО. Водночас не рекомендуємо відмовлятися від перерахунку, особливо якщо мають місце перехідні виплати і до доходів працівників застосовується податкова соціальна пільга, адже в цих випадках легко помилитися при обчисленні ПДФО. Звертаємо увагу, що штрафи не застосовуються, якщо недостовірні відомості або помилки виникли в ході обов'язкового або добровільного перерахунку ПДФО згідно з пункту 169.4 ПК і були виправлені відповідно до статті 50 Податкового кодексу. Робота банків у святковий період Національний банк України  визначив регламент роботи системи електронних платежів Національного банку (далі - СЕП)  та порядок роботи банківської системи України в період завершення звітного року: - 26, 27 грудня 2019 року СЕП працюватиме в режимі продовженого банківського дня - на дві години;  - 28 грудня 2019 року до 13:00 через СЕП можуть здійснюватися лише платежі між банківськими установами, підпорядкованими одній юридичній особі, а також платежі, спрямовані до Національного банку України та органів Державної казначейської служби України. Національний банк та органи Державної казначейської служби можуть здійснювати платежі на адресу всіх учасників СЕП. Банківський день у СЕП закінчується о 15:00; - 2 січня 2020 року банки працюватимуть без клієнтів і забезпечуватимуть комплекс робіт, пов’язаних із початком нового звітного року. Міжбанківські перекази коштів через СЕП у цей день не здійснюватимуться; - день роботи СЕП переноситься з понеділка 06 січня 2020 року на суботу 11 січня 2020 року; - 3, 8 січня 2020 року СЕП і банківська система працюватимуть у звичайному режимі. У період з 28 грудня 2019 року до 7 січня 2020 року включно діятиме офіційний курс гривні до іноземних валют та банківських металів, розрахований Національним банком України 27 грудня 2019 року. Банки мають забезпечити безперебійну роботу банкоматів, підкріплення їх готівкою різних номіналів для обслуговування клієнтів.  Фізичні особи мають можливість сплатити податки,збори, платежі через Електронний кабінет На офіційному вебпорталі Державної податкової служби України розміщено Електронний кабінет платника, функціонування якого забезпечує платникам можливість реалізації прав та обов’язків, визначених ПКУ та нормативно-правовими актами, що прийняті на підставі та на виконання Податкового кодексу України. Зокрема, в меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини Електронного кабінету фізичним особам надано можливість після ідентифікації за допомогою платіжної системи сплатити податки, збори, платежі за допомогою платіжної карти. Для юридичних осіб можливість сплати податків, зборів та платежів через Електронний кабінет не реалізована. З інформацією щодо сплати податків, зборів, платежів фізичними особами можна ознайомитись в меню «Стан розрахунків з бюджетом» розділу «Допомога» Електронного кабінету. Робота у приватній частині Електронного кабінету здійснюється після проходження електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, відомості щодо якого внесені до Довірчого списку, розташованого на офіційному вебсайті Центрального засвідчувального органу (https://czo.gov.ua/trustedlist). Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС. Податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з офшорами, - Сергій Верланов Світ посилює контроль над операціями з офшорами і Україна – в тренді цих процесів. Про це Голова ДПС Сергій Верланов розповів на міжнародній практичній конференції «Україна антиофшорна», організованій ТПП України.  «Що сьогодні являє собою український бізнес? – Корпоративний сектор – це близько 1 млн зареєстрованих юридичних осіб, з яких приблизно 250 тисяч є платниками ПДВ, 250-300 тисяч – платниками податку на прибуток. Ще близько 1,85  млн працюють як ФОПи. Якщо за 2017-й рік ми отримали  2 тисячі звітів про контрольовані операції в межах трансфертного ціноутворення на суму 1,5 трлн грн, то за 2018 таких звітів було подано близько 2,5 тисячі на суму 2,2 трлн грн і це при незмінності критеріїв», - повідомив Сергій Верланов.   За його словами, найбільші обсяги контрольованих операцій наші платники здійснюють із контрагентами, зареєстрованими в Швейцарії (33%), на Кіпрі (7,9%), в ОАЕ (6,3%). При цьому 46% від загального обсягу цих операцій складають операції банків та 31% - товарні операції. Структура контрольованих операцій за предметом свідчить, що найбільшим за обсягом є експорт товарів (43% - 2,4 трлн грн). У свою чергу, в структурі експорту товарів найбільшу частку займають агропромислова продукція – 17%, мінеральна сировина (руди) – 20%, метали – 20%. «Тому сьогодні в фокусі нашого контролю за трансфертними цінами експортери саме цієї групи товарів. Також досить прискіпливу увагу приділяємо операціям з нематеріальними активами та операціям по фінансуванню українського бізнесу материнськими структурами.  Але взагалі питання контролю трансфертного ціноутворення доволі нове та складне, тому в судових органах оскаржується більше половини актів перевірок по ТЦО. Справи почали доходити до Верховного Суду і в цьому році ми отримали знакове судове рішення по ПАТ «Рівнеазот», яке підтвердило правильність методології, яку застосовувала податкова служба», – уточнив Сергій Верланов. За словами очільника ДПС, податкова служба має у своєму розпорядженні всі ресурси, аби здійснювати якісний контроль операцій з низькоподатковими юрисдикціями – обмін податковою інформацією з іноземними компетентними органами, який наразі скоротився у часі та став більш ефективним, доступ до  цінових баз даних, фахових експертів, які постійно підвищують свою кваліфікацію, мають можливість навчатись у міжнародних експертів. Крім того, зараз активно змінюється законодавче поле. «Важливо, що за час роботи нового складу Верховної Ради і Уряду було зроблено більше роботи, ніж за останні кілька років, щодо перекриття можливостей застосування схем ухилення від оподаткування за допомогою низькоподаткових юрисдикцій. Для чого в податковій перезавантажуємо напрямок податкового контролю за репатріацією з України доходів нерезидентів. Ви знаєте, що  ратифіковані протоколи зі Швейцарією, Великобританією та Кіпром, які є найбільш популярними серед українського бізнесу для виведення доходів за кордон, враховуючи  понижені або нульові ставки оподаткування пасивних доходів. Тепер такі схеми стануть просто невигідні, а бюджет додатково отримає сотні мільйонів гривень. Також очікуємо на той інструментарій, який нам дасть імплементація правил BEPS», - сказав Сергій Верланов. У той же час, як наголосив Голова ДПС, податкова служба буде максимально дружньою для сумлінних платників податків. «У наступному році зменшимо кількість планових аудитів на 20%. Будемо працювати над тим, аби звести до мінімуму приводи для конфліктів між податковими органами і платниками. Історично однією з головних проблем було подвійне трактування законодавчих норм. Зараз ми прагнемо зробити правила прозорими, в тому числі і завдяки роз’яснювальній роботі. Також ДПС готова змінювати свою позицію, якщо матимемо відповідне рішення суду, яке є правовим висновком. Активно співпрацюватимемо і з профільним парламентським комітетом над удосконаленням податкового законодавства», - наголосив Сергій Верланов. До уваги громадян - телефонні шахраї представляються податківцями Шановні платники податків Харківщини! Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що на сьогодні  мають місце  випадки вимагання невідомими особами грошових коштів від суб’єктів підприємницької діяльності. Шахраї телефонують начебто від імені керівництва органів ДПС регіону та вимагають гроші. Будьте максимально обережні та не піддавайтесь на подібного роду провокації. Якщо ж траплятимуться (чи були) такі телефонні дзвінки, не замовчуйте факти, негайно телефонуйте на Антикорупційний сервіс ДПС України «Пульс» за тел. 0-800-501-007 (напрямок 4). Про декларування та податкову знижку В Головному управлінні державної податкової служби області відбулась пресконференція  з питань декларування доходів громадянами та особливостей отримання податкової знижки. Спікером виступила заступник начальника управління податків і зборів з фізичних осіб Наталія Шевченко. Податківці вкотре нагадали платникам податків про можливість отримання коштів з бюджету у вигляді податкової знижки та надали найбільш актуальні роз’яснення з цього питання. Таким правом на Харківщині у 2019 році вже скористались 5585 громадян, з бюджету повернуто 11,5 млн гривень. Окрему увагу керівник приділила  результатам  декларування по регіону на поточну дату. Вона зазначила, що свій обов’язок на сьогодні виконали 34,7 тис. мешканців Харкова та області, які задекларували 4,9 млрд. гривень. Дивіться детальніше в тематичних сюжетах на регіональних каналах. Контакт-центром ДПС надано відповіді на 746,8 тис. запитань платників Протягом січня-листопада 2019 року Контакт-центром ДПС надано 746,8 тис. відповідей на запитання фізичних та юридичних осіб. Із загальної кількості відповідей 727,5 тис. надано у телефонному режимі, 17,5 тис. – електронною поштою і факсом, 1,8 тис. – із використанням автовідповідача. Найчастіше платники зверталися з питань податку на додану вартість,  єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку для фізичних осіб – підприємців, прав та обов’язків платників податків. Для уникнення неоднозначного трактування положень законодавства всі відповіді надаються з використанням Бази знань - автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання фізичних та юридичних осіб. Так, станом на 1 грудня цього  року База знань налічує 9,9 тис. уніфікованих запитань-відповідей. База знань постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. Протягом січня-листопада 2019 року з причини змін законодавства обмежено термін дії 1144 запитань-відповідей та внесено 1168 у новій редакції. За вказаний період платникам надано 152 консультації у письмовій формі з використанням Бази знань. Для зручності суб’єктів господарювання та громадян Базу знань розміщено на офіційному вебпорталі ДПС у розділі «Запитання-відповіді з Бази знань» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу (ЗІР). Тому відвідувачі порталу можуть у будь-який зручний час самостійно знайти відповіді на питання, які їх цікавлять. Цією послугою з початку 2019 року скористалося 2,8 млн клієнтів. У ЗІР функціонують розділи: «Необхідно знати», «Актуальні запитання», «Останні зміни в законодавстві», «Інтерактивна мапа», «Ставки податків і зборів». Вони дозволяють користувачам ресурсу оперативно та у зручній формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому та іншому законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, термінів подання звітності та сплати податків (зборів), ставок загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску. Для зручності використання впроваджено мобільні додатки ЗІР на базі операційних систем Android та iOS. Бажаючим отримувати інформацію щодо змін у законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДПС, здійснено 25 розсилок, якими надіслано 491,7 тис. повідомлень електронною поштою. У найближчій перспективі, після оновлення та актуалізації програмного забезпечення Контакт-центру ДПС, передбачається розширення можливостей інтерактивного голосового автовідповідача (IVR) (повідомлення платника про його номер в черзі на IVR, впровадження режиму Call-back для втрачених дзвінків Контакт-центру ДПС) запровадження в ЗІР зворотного зв’язку та на багатоплатформному месенджері веб-чату для надання інформаційно-довідкових послуг платникам податків та консультаційної підтримки платників при користуванні ЗІР, що забезпечить можливість отримати інформаційно-довідкові послуги Контакт-центру ДПС для максимальної кількості платників, зменшить час очікування і отримання відповіді. Правила ліцензування змінено Головне управління ДПС в Харківській області інформує, що 18 грудня 2019 року набуває чинності Закон України від 02.10.2019 р. №139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності» (далі-Закон). Законом спрощуються умови провадження господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню; уточнюється перелік відомостей щодо ліцензування, які міститимуться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відомостей про доступність місць провадження господарської діяльності для маломобільних груп населення та удосконалюються процедури оскарження дій органів ліцензування до Експертно-апеляційної ради. Надано визначення низки термінів: «матеріально-технічна база», «місце провадження виду господарської діяльності», «зупинення дії ліцензії», «відновлення дії ліцензії». Замість анулювання ліцензії Законом запроваджено зупинення дії ліцензії в повному обсязі або частково. Одночасно передбачена можливість оскарження платником рішення органу ліцензування щодо зупинення дії ліцензії. Підстави, порядок зупинення та відновлення дії ліцензії визначені статтею 16 Закону України від 02.03.2015 № 222-VІІІ «Про ліцензування видів господарської діяльності» (далі - Закон № 222). Також врегульовується питання щодо повторного подання заяви про отримання ліцензії. При повторному поданні до органу ліцензування здобувачем ліцензії заяви про отримання ліцензії до такої заяви додаються лише ті підтвердні документи, що стали підставою для прийняття рішення про залишення заяви без розгляду, за умови, що попередньо подані документи, що знаходяться в ліцензійній справі, на момент повторної подачі заяви зберегли свою актуальність. На соціальні потреби надійшло 13,4 млрд грн єдиного соціального внеску В Головному управлінні податкової служби Харківської області проінформували, що протягом січня-листопада  2019 року платники регіону сплатили  13,4  млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Вказана сума перевищила минулорічні надходження на  2,2 млрд грн (+ 19,6 відс.). За листопад 2019 року надходження склали 1,2 млрд гривень.  Досягнуто ріст збору до минулого року на 129,5 млн грн (+ 11,8 відс.).  Отримані кошти єдиного соціального внеску направляються на забезпечення пенсійних та соціальних програм громадян. Тому, дуже важливо, щоб усі роботодавці не допускали виплату заробітної плати «в конвертах». До уваги платників! ГУ ДПС у Харківській області повідомляє, що Державною казначейською службою України з 01.01.2020р будуть введені в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, реалізації пального  і спирту етилового та рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Інформація щодо нових рахунків буде розміщена на офіційному суб-сайті «Територіальні органи ДПС у Харківській області» після 20.12.2019р у розділі "Бюджетні рахунки". Визначення платників податку на прибуток підприємств з числа нерезидентів Платниками податку на прибуток підприємств – нерезидентами є: ► юридичні особи, які утворені в будь-якій організаційно-правовій формі та отримують доходи з джерелом походження з України, за винятком установ та організацій, що мають дипломатичні привілеї або імунітет згідно з міжнародними договорами України (п.п. 133.2.1 п. 133.2 ст. 133 Податкового кодексу України (далі – ПКУ)); ► постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників (п.п. 133.2.2  п. 133.2 ст. 133 ПКУ). Пунктом 133.3 ст. 133 ПКУ визначено, що постійне представництво до початку своєї господарської діяльності стає на облік в контролюючому органі за своїм місцезнаходженням у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Постійне представництво, яке розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування. Водночас, нерезиденти, що діють відповідно до положень Рамкової угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку стосовно діяльності Чорнобильського фонду «Укриття» в Україні та Угоди про грант (Проект ядерної безпеки Чорнобильської АЕС) між Європейським банком реконструкції та розвитку як Розпорядник коштів, наданих згідно з Грантом з Рахунка ядерної безпеки, Урядом України та Чорнобильською атомною електростанцією, можуть провадити свою господарську діяльність без реєстрації у контролюючому органі. Неподання до контролюючого органу копій ліцензій за користування радіочастотним ресурсом України: чи є відповідальність? Платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України є загальні користувачі радіочастотного ресурсу України, визначені законодавством про радіочастотний ресурс, яким надано право користуватися радіочастотним ресурсом України в межах виділеної частини смуг радіочастот загального користування на підставі: ● ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України; ● ліцензії на мовлення та дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою; ● дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, отриманого на підставі договору з власником ліцензії на мовлення; ● дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою. Норми встановлені п. 254.1 ст. 254 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Не є платниками рентної плати спеціальні користувачі, перелік яких визначено законодавством про радіочастотний ресурс, та радіоаматори (п. 254.2 ст. 254 ПКУ). Платники рентної плати подають до контролюючих органів копії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у місячний строк після їх видачі (п.п. 254.5.4 п. 254.5 ст. 254 ПКУ). Застосування штрафних санкцій за неподання або несвоєчасне подання копій ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, ліцензій на мовлення та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв нормами ПКУ не передбачено. Прийнятий законопроєкт дозволить нам швидше реформуватись, - Сергій Верланов про ухвалення законопроєкту щодо створення єдиної юрособи для податкової і митної служб Верховна Рада України прийняла за основу законопроєкт №2419 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення структури управління у сфері державної податкової та митної політики». «Законопроєкт щодо створення єдиної юридичної особи для податкової і митної служб об’єднав зал – його підтримав 341 депутат. Це свідчить про увагу суспільства до процесів, які наразі тривають в податковій службі. Наші ініціативи щодо реформування служби, розвитку сервісів, заходи із забезпечення наповнення бюджету підтримані. Прийнятий законопроєкт дозволить нам швидше реформуватись, швидше та ефективніше впроваджувати зміни, яких від нас очікують. Дякую депутатам за підтримку», - прокоментував Голова ДПС Сергій Верланов результати голосування. Прийнятим документом визначено механізм реалізації концепції єдиної юридичної особи для Державної податкової та Державної митної служб та розмежування їхніх функцій. Проєктом закону вноситься низка змін до Податкового кодексу України. Так, зокрема, уточнюється перелік органів державної влади, які матимуть статус контролюючого органу, встановлюється чітке розмежування їх функцій та повноважень у сфері адміністрування податків і зборів. Закріплюється статус державних податкових інспекцій як структурних підрозділів територіальних органів (відокремлених підрозділів) ДПСУ, що діють на підставі положень про такі територіальні органи (відокремлені підрозділи). Деталізуються положення щодо делегування повноважень на виконання функцій, передбачених Податковим кодексом України, законодавством з питань сплати єдиного внеску, у керівній вертикалі ДПСУ. Також у зв’язку з реформуванням системи органів державної влади, що реалізують державну податкову та митну політику, вносяться уточнення щодо рівнів контролюючих органів для можливості адміністративного оскарження рішень таких контролюючих органів платниками податків; особливостей обліку великих платників податків у територіальному органі (відокремленому підрозділі) ДПСУ, який здійснює супроводження великих платників податків, або його структурних підрозділах; термінології Кодексу щодо назв органів влади, які реалізують податкову та митну політику. Законопроєктом також передбачено, що порядок інформаційного обміну між ДПСУ та Держмитслужбою затверджуватиметься Мінфіном. Прийнято у другому читанні закон щодо покращення адміністрування акцизного податку Після доопрацювання Верховною Радою України у другому читанні прийнято закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку)». Зазначений законопроєкт підтримали 316 народних депутатів. Законом удосконалено роботу системи електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРПСЕ) та спрощено умови ліцензування зберігання пального суб’єктів господарювання, що використовують його лише для власного споживання. Як вже повідомлялося, законом, зокрема, - переглянуто терміни та порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах, - змінено термін реєстрації зведених акцизних накладних до 15 календарних днів, - надано можливість підприємствам роздрібної торгівлі самостійно обирати спосіб складання акцизних накладних у разі відпуску через колонки. Крім того, скасовано вимогу щодо облаштування рівнемірами-лічильниками резервуарів на виробництво пального при очищенні коксового газу, надано можливість складання розрахунків коригування до акцизних накладних для виправлення помилкових реквізитів отримувача. Інформація про акцизні склади, зареєстровані в СЕА РПСЕ, розміщуватиметься на вебпорталі ДПС. Також запроваджено оподаткування акцизним податком використання товарів (продукції), коди яких згідно з УКТ ЗЕД не зазначені у переліку підакцизного пального, проте використовуються як пальне для транспортних засобів, обладнання, або пристроїв. Ці та інші зміни, внесені прийнятим законом, сприятимуть посиленню контролю на ринку реалізації пального та детінізації цього сегменту. Сергій Верланов: ми маємо використовувати досвід наших ветеранів, адаптуючи його до сучасних реалій В ДПС відбулось розширене засідання Ради громадської організації «Всеукраїнська асоціація ветеранів ДПС України», на якому підбивались підсумки діяльності організації за 2019 рік. Голова ДПС Сергій Верланов відзначив активну діяльність ветеранів податкової служби, їх вагомий внесок в формування нового покоління податківців. «Державна податкова служба знову починає свої кроки як самостійна структура. Досвід та напрацювання наших ветеранів дуже корисні для сучасних податківців у процесі реформування служби. Ще один важливий напрям, у якому ветерани податкової служби активно допомагають, це формування податкової культури майбутніх платників податків», - підкреслив Сергій Верланов. Очільник ДПС також зауважив, що за даними останніх років 98% податків платниками сплачується добровільно, і завданням оновленої податкової служби є підвищення цього показника. Досягненню цієї амбітної мети значною мірою сприятиме робота з підростаючим поколінням  платників. Для них у ДПС функціонує музей, під час екскурсій до якого ветерани розповідають школярам та студентам про важливість сплати податків та роль податкової служби у функціонуванні держави. Сергій Верланов висловив підтримку ветеранському руху податківців у регіонах та побажав їм натхнення, оптимізму і життєвих сил. Понад мільярд гривень військового збору надійшло від мешканців Харківщини до бюджету До Державного бюджету за січень-листопад 2019 року надійшло 1012,7 млн гривень. У порівнянні з минулорічним періодом, надходження військового збору зросли на 158,9 млн грн, або на 18,6 %.  Додатково бюджет отримав 60,9 млн гривень. В податковій відзначають позитивну динаміку надходжень. Зокрема,  у січні цього року надходження складали 78,3 млн грн, вже у листопаді – 98,1 млн гривень. Важливим фактором є відповідальність платників податків, які сумлінно сплачують податки та збори, виконуючи свій конституційний обов’язок. Податківці зазначають також, що стала динаміка зберігається завдяки ефективним заходам податкової служби з детінізації доходів, у тому числі - легалізації заробітної плати. Адмінштрафи за порушення ліцензування змінено Головне управління ДПС у Харківській області повідомляє, що з 18 грудня 2019 року набуває чинності Закон України від 02.10.2019 р. №139-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності». Цим документом змінюються порядок та підстави притягнення до адміністративної відповідальності за порушення, пов’язані з господарською діяльністю без ліцензій, наданням фінансових послуг, торгівлею алкоголем та тютюновими виробами з підробленими акцизними марками чи без таких. Так, з 18 грудня за торгівлю (оптову, роздрібну, експорт, імпорт) спиртом етиловим, коньячним, плодовим та роздрібну торгівлю алкогольними напоями або тютюновими виробами без ліцензії замість ст. 156 Кодексу про адміністративні правопорушення (далі – КупАП) буде застосовуватись ч. 1 ст. 164 (накладення штрафу від 1000 до 2000 НМДГ (від 17000 до 34000 грн) з конфіскацією виготовленої продукції, знарядь виробництва, сировини і грошей, одержаних внаслідок вчинення цього адміністративного правопорушення, чи без такої.).  До того ж суд може не застосовувати конфіскацію товару та виторгу, отриманого від його реалізації (до цього за ст. 156 КУпАП така конфіскація є обов’язковою).  Наразі, відповідно до ч. 1 ст. 164 КУпАП правопорушники притягуються за здійснення господарської діяльності: - без ліцензії або інших дозвільних документів, - с порушенням ліцензійних  умов.        З 18 грудня відповідно до ч.1 ст. 164 КУпАП (в новій редакції) за діяльність з порушенням ліцензійних умов відповідальності не буде. Проте, буде вважатись порушенням діяльність в період припинення дії ліцензії, якщо законодавством не передбачено умови функціонування суб’єкту господарювання в цей період. Доповнення ст. 164 присвячені також, порушенням ліцензіатом установленого законом строку повідомлення органу ліцензування про зміну відомостей, зазначених у заяві та документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, що тягнуть за собою накладення штрафу від 250 до 500 НМДГ (від 4250 до 8500 грн). Крім того, за невиконання ліцензіатом розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов штраф складатиме від 500 до 1500 НМДГ (від 8500 до 25500 грн). Притягувати до відповідальності за порушення з питань ліцензування за  ст. 164 КУпАП як і зараз будуть суди на підставі протоколів уповноважених осіб органів ліцензування. Транспортний податок: отримання права власності на новопридбані об’єкти оподаткування та зазначення їх у декларації Відповідно до п.п. 267.6.4 п. 267.6 ст. 267 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755–VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування декларацію з транспортного податку (далі – Декларація) за формою, встановленою у порядку, передбаченому ст. 46 ПКУ, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, Декларація юридичною особою – платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Згідно з п.п. 267.6.5 п. 267.6 ст. 267 ПКУ у разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об’єкт. Форма Декларації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 415 «Про затвердження форми Податкової декларації з транспортного податку» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 27 червня 2017 року № 595), введена в дію з 01.01.2018. Пункт 1 заголовної частини Декларації містить поле «Тип декларації», яке передбачає наступні форми: звітна, звітна нова, уточнююча. Згідно з п.п. 1.2.3 п. 1.2 розд. 1 Регламенту комп’ютерної обробки податкової звітності, звітності з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншої звітності в органах ДФС, затвердженого наказом ДФС України від 04.08.2017 № 515, документ звітності з типом «Звітний» подається платником податків, якщо за такий звітний (податковий) період документ звітності ще не подавався. Документ звітності з типом «Звітний новий» подається платником податків до закінчення граничного строку подання для такого документа звітності, якщо раніше подавався документ звітності з типом «Звітний» або «Звітний новий» за такий самий звітний (податковий) період з урахуванням особливостей для певних форм документів звітності. Документ звітності з типом «Уточнюючий» подається платником податків після закінчення граничного строку подання для такого документа звітності, якщо раніше подавався документ звітності з типом «Звітний» або «Звітний новий» за звітний (податковий) період, що уточнюється, зокрема у разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування, появи нових об’єктів оподаткування, для форм документів звітності, щодо яких подання передбачено за звітний рік до його закінчення. Тобто, суб’єкт господарювання, який вперше подає Декларацію за новопридбані об’єкти оподаткування (легкові автомобілі) та звітує за рік, у полі «Тип декларації» зазначає «Звітна». Якщо перехід права власності на новопридбані об’єкти оподаткування (легкові автомобілі) відбувся до 20 лютого, а звітну Декларацію вже подано, то до закінчення граничного терміну її подання платником податків – юридичною особою Декларація подається з типом «Звітна нова». При переході права власності на об’єкти оподаткування після закінчення граничного терміну подання Декларації (після 20 лютого звітного року), юридичною особою подається Декларація з типом «Уточнююча» протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт. Таким чином, якщо платник податку на поточний рік подав звітну Декларацію за об’єкти оподаткування (легкові автомобілі), що перебувають у його власності, а протягом року отримав право власності на новопридбані об’єкти оподаткування (легкові автомобілі), то такий платник має надати уточнюючу Декларацію контролюючому органу за місцем реєстрації об’єктів оподаткування (транспортних засобів), з урахуванням переліку автомобілів, зазначених в останній поданій Декларації за рік, що уточнюється, протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об’єкт. Порядок прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних в ЄРПН Наказом Міністерства фінансів України від від 12.12.2019 N 520, затверджено Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Наказ розкриває механізм прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, реєстрацію яких відповідно до п. 201.16 ст. 201 Податкового кодексу зупинено в порядку та на підставах, визначених Кабінетом Міністрів України. Прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації податкових накладних / розрахунків коригування в Реєстрі, реєстрацію яких зупинено, здійснюють комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі головних управлінь ДПС в областях, м. Києві та Офісу великих платників податків ДПС. Така комісія протягом 5-ти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та копій документів, поданих відповідно до п. 4 Порядку, приймає рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Реєстрі та надсилає його платнику податку в порядку, встановленому ст. 42 Кодексу. Наказ набрав чинності 14 грудня 2019 року. НАЗК роз’яснило проблемні питання декларування у разі придбання автомобіля за межами України ДО ВІДОМА СУБ'ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ: «НАЗК роз’яснило проблемні питання декларування у разі придбання автомобіля за межами України Вартість придбаного за межами України транспортного засобу, щодо набуття у власність якого суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни в майновому стані, має зазначатися без врахування витрат зі справляння податків, зборів та інших обов’язкових платежів, пов’язаних із ввезенням такого транспортного засобу на митну територію України та його державною реєстрацією. Придбання суб’єктом декларування транспортного засобу за межами України, що підтверджується відповідними документами, без державної реєстрації такого транспортного засобу вважається «придбанням майна» в розумінні частини другої статті 52 Закону України «Про запобігання корупції». Суб’єкт декларування повинен подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані у разі придбання ним транспортного засобу за межами України, вартість якого перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, протягом 10 днів з моменту набуття права власності за договором.  Також, Національного агентства зауважило: якщо при здійсненні суб’єктом декларування реєстрації транспортного засобу або його митному оформленні, зокрема сплаті ввізного мита, акцизного податку чи податку на додану вартість, суб’єкт декларування у звітному періоді здійснив видаток, що перевищує встановлений поріг декларування (50 прожиткових мінімумів), то такий видаток повинен бути відображений у розділі «Видатки та правочини» декларації. З 1 січня 2020 року в такому випадку необхідно буде подавати також повідомлення про суттєві зміни у майновому стані». Ізюмське управління ГУ ДПС у Харківській області
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 34

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»