Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
02.08.2017
Бюджетна дотація – на розвиток виробницва
Ізюмська ОДПІ нагадує сільськогосподарським товаровиробникам, які включені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації про те, що ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.
Тобто, бюджетні кошти, передбачені у державному бюджеті для фінансової підтримки сільськогосподарських товаровиробників та які отримані ними у вигляді бюджетної дотації, відповідно до  ПКМУ від 08.02.2017р.  № 77 використовуються для розвитку сільськогосподарських товаровиробників, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції та на часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва.
Державний контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.
Для застосування зменшеної ставки податку нерезеденту необхідно подати довідку
Застосування міжнародного договору України в частині звільнення від оподаткування або застосування зменшеної ставки податку дозволяється тільки за умови надання нерезидентом особі (податковому агенту) довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України.
     Довідка дійсна в межах календарного року, в якому вона видана.
     Відповідно до п. 103.1 ст. 103 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – ПКУ) застосування правил міжнародного договору України здійснюється шляхом звільнення від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, зменшення ставки податку або шляхом повернення різниці між сплаченою сумою податку і сумою, яку нерезиденту необхідно сплатити відповідно до міжнародного договору України.
     Підставою для звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України є подання нерезидентом особі (податковому агенту), яка виплачує йому доходи, довідки (або її нотаріально засвідченої копії), яка підтверджує, що нерезидент є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір України (далі - довідка), а також інших документів, якщо це передбачено міжнародним договором України (п. 103.4 ст. 103 ПКУ).
     Довідка видається компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором України, за формою, затвердженою згідно із законодавством відповідної країни, і повинна бути належним чином легалізована, перекладена відповідно до законодавства України (п. 103.5 ст. 103 ПКУ).
     Тобто, зазначена довідка користується доказовою силою офіційних документів на території України за умови:
     - її легалізації, тобто процедури, що застосовується дипломатичними або консульськими агентами країни, на території якої документ має бути представлений, для посвідчення автентичності підпису, якості, в якій виступала особа, що підписала документ, та, у відповідному випадку, автентичності відбитку печатки або штампу, якими скріплено документ;
     або - засвідчення штампом апостиль, якщо вони складені на території держав-учасниць Гаазької Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів, 1961 року;
     або - наявності міжнародних договорів про правову допомогу, згідно з положеннями яких офіційні документи іноземних держав-партнерів, зокрема, сертифікати резиденції компетентних податкових органів, приймаються без будь-якого підтвердження (без консульської легалізації та відповідно без апостиля).
     У разі потреби така довідка може бути затребувана у нерезидента особою, яка виплачує йому доходи, або контролюючим органом під час розгляду питання про повернення сум надміру сплачених грошових зобов’язань на іншу дату, що передує даті виплати доходів.
     У разі потреби особа, яка виплачує доходи нерезидентові, може звернутися до контролюючого органу за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) щодо здійснення центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику, запиту до компетентного органу країни, з якою укладено міжнародний договір України, про підтвердження зазначеної у довідці інформації (п. 103.6 ст. 103 ПКУ).
     Особа, яка виплачує доходи нерезидентові у звітному (податковому) році, у разі подання нерезидентом довідки з інформацією за попередній звітний податковий період (рік) може застосувати правила міжнародного договору України, зокрема, щодо звільнення (зменшення) від оподаткування, у звітному (податковому) році з отриманням довідки після закінчення звітного (податкового) року (п. 103.8 ст. 103 ПКУ).
Затверджено зміни до форми податкової декларації з рентної плати
21.07.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2017 №545, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21.06.2017 за №778/30646 (далі – Наказ №545), крім п.4 Змін до форми Податкової декларації з рентної плати, що набирає чинності з 01.01.2018.
Наказ №545 вніс зміни до наказу Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №719 «Про затвердження форми Податкової декларації з рентної плати», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1051/27496.
Наказом №545, зокрема:
• у новій редакції викладено форму додатку 1 «Розрахунок з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин» до податкової декларації з рентної плати;
• внесені зміни до форми Розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 та додаток 21 до податкової декларації з рентної плати);
• внесено зміни до «Переліку кодів видів радіозв’язку» (додаток 15 до податкової декларації з рентної плати) у частині стільникового радіозв’язку.
Відповідно до п.46.6 ст.46 Податкового кодексу України від 02.12.2010     №2755-VI зі змінами та доповненнями до визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.
Податкова декларація платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи): подаємо уточнення
Якщо юридична особа - платник єдиного податку третьої групи здійснює виправлення самостійно виявлених помилок шляхом подання уточнюючого розрахунку, така юридична особа має надати податкову декларацію платника єдиного податку третьої групи (юридичні особи), форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 (далі – податкова декларація), з відповідною позначкою «Уточнююча» у рядку 1 розділу І «Загальні відомості» (далі – розділ І) податкової декларації.
Уточнюючі податкові декларації подаються окремо за кожний податковий (звітний) період, що уточнюється.
У рядку 3 розділу І податковий (звітний) період, за який уточнюється декларація – ставиться відмітка в одній із клітинок: І квартал, півріччя (ІІ квартал*), три квартали (ІІІ квартал*) або рік (ІV квартал*) та проставляється рік.
* - при уточненні податкових (звітних) періодів до набрання чинності Закону України від 4 листопада 2011 року №4014–VІ, які дорівнювали кварталу та подавались не наростаючим підсумком.
В розділах ІІ «Дохід, що підлягає оподаткуванню» (далі – розділ ІІ) та ІІІ «Розрахунок податкових зобов’язань з єдиного податку» (далі – розділ ІІІ) уточнюючої податкової декларації зазначаються правильні показники з урахуванням уточнень наростаючим підсумком.
У рядках 11–17 розділу ІV «Визначення податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» (далі – розділ ІV) уточнюючої податкової декларації зазначається сума уточнень податкових зобов’язань, яка розраховується шляхом порівняння показників уточнюючої податкової декларації та податкової декларації, яка уточнюється, а також сума нарахованого штрафу та пені, в тому числі:
- у рядку 11 – сума податку за даними раніше поданої декларації, що уточнюється, в залежності від форми декларацій, яка подавалася за податковий (звітний) період, який уточнюється (за наростаючим або не наростаючим підсумком);
- у рядку 12 – уточнена сума податкових зобов’язань за податковий (звітний) період (за календарний квартал), у якому виявлена помилка;
- у рядку 13 – сума податку (недоплата), яка збільшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (рядок 12 - рядок 11 декларації);
- у рядку 14 – сума податку, яка зменшує податкове зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки (зазначається тільки позитивне значення: рядок 11 - рядок 12 декларації);
- у рядку 15 – сума штрафу в розмірі 3 % суми недоплати (рядок 13 х 3%);
- рядок 16 – в уточнюючій декларації не заповнюється;
- у рядку 17 – сума пені, самостійно нарахована відповідно до п. п. 129.1.3 п. 129.1 та абзацу другого п. 129.4 ст. 129 глави 12 розділу II ПКУ.
Звертаємо увагу, якщо помилки, зроблені в розділі ІІ та розділі ІІІ податкової декларації, не призвели до заниження податкового зобов’язання за податковий (звітний) календарний квартал (рядок 10 податкової декларації заповнено вірно), то в уточнюючій податковій декларації у розділі ІV заповнюються показники рядків 11 та 12, а рядки 13-17 прокреслюються.
Касовий чек на суму більше 200 гривень – вимагайте податкову накладну
Відповідно до п. п. «б» п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/послуг не може перевищувати 200 гривень за день (без урахування податку).
При використанні платниками для розрахунків із споживачами реєстраторів розрахункових операцій касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.
Враховуючи те, що платник податку, при відсутності податкової накладної, не має права віднести до складу податкового кредиту ні всю суму ПДВ, ні її частину, вказану у касовому чеку, в якому загальна сума отриманих товарів/послуг перевищує 200 гривень, то відповідно такий чек у розділі ІІ податкової декларації з ПДВ не відображається.
Як скористатись правом на податкову знижку фізичній особі
Платник податку на доходи фізичних осіб має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року – це визначено статтею 166 ПКУ.
Податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб'єктами господарювання, - це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум  відображаються платником податку у річній  податковій декларації, яка подається до 31 грудня включно  наступного за звітним податкового року. Тобто, декларування  доходів фізичних осіб здійснюється не лише в цілях сплати податку до бюджету, а й для повернення платникам сум податку на доходи фізичних осіб, надмірно сплаченого з їх заробітної плати в минулому податковому році.
Перелік витрат, дозволених  до включення до податкової знижки, визначає п.166.3 ст.166 ПКУ, до них, зокрема,  відносяться:
-  Частина процентів, сплачених за користування іпотечним  житловим кредитом;
-  кошти або вартість майна, перерахованих (переданих)  у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям;
-  кошти, сплачені вітчизняним  вищим та професійно-навчальним закладам за здобуття освіти  платником податку або членом його сім’ї першого ступеня споріднення;
-  кошти, сплачені закладам охорони здоров’я за послуги з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;
-  витрати на сплату страхових платежів та пенсійних внесків, сплачені недержавним пенсійним фондам, банківським установам;
-  витрати  на оплату допоміжних репродуктивних технологій, державних послуг  по усиновленню дитини;
-  витрати на переобладнання  транспортного засобу на використання біопалива;
-  витрати на будівництво (придбання) доступного житла.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема:
- квитанціями;
- платіжними дорученнями;
- фіскальними або товарними чеками;
- прибутковими касовими ордерами;
- копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача).
У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Особливості декларування податку на прибуток виробниками сільськогосподарської продукції

Для цілей оподаткування податком на прибуток до підприємств, основною діяльністю яких є виробництво сільськогосподарської продукції, належать підприємства, дохід яких від продажу сільськогосподарської продукції власного виробництва за попередній податковий (звітний) рік перевищує 50% загальної суми доходу.
Для виробників сільськогосподарської продукції передбачена можливість обрати річний податковий період, який починається з 1 липня минулого звітного року і закінчується 30 червня поточного звітного року (замість періоду з 1 липня поточного звітного року по 30 червня наступного звітного року, який був визначений у редакції Податкового кодексу до 01.01.2017).
У разі обрання "особливого" річного податкового (звітного) періоду проставляється позначка у відповідному полі Податкової декларації з податку на прибуток.
Платники податку на прибуток - виробники сільсьгосподарської продукції, які обрали "особливий" річний податковий (звітний) період, фінансовий результат до оподаткування за податковий (звітний) період обчислюють шляхом зменшення фінансового результату до оподаткування за минулий звітний рік на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя такого року та збільшення на фінансовий результат до оподаткування за перше півріччя поточного звітного року, що визначені відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності.
Платники податку на прибуток - виробники сільсьгосподарської продукції, які обрали "особливий" річний податковий (звітний) період, складають та подають з відповідною податковою декларацією фінансову звітність за перше півріччя минулого звітного року, за минулий звітний рік та за перше півріччя поточного звітного року.
Останній день подання податкової декларації з податку на прибуток підприємств виробниками сільськогосподарської продукції за період з 01.07.2016 р. по 30.06.2017 р. та фінансової звітності – 29 серпня 2017 року.
Зазначена норма визначена п. 46.2 ст. 46; пп. 134.1.1 ст. 134 та п.п. 137.4.1 ст. 137 Податкового кодексу України.
Про неподання документації з трансфертного ціноутворення
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що  у разі ненадання платником документації з трансфертного ціноутворення або додаткової інформації (обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», протягом 30 календарних днів з дати, вказаної поштовою службою  в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення  відповідного запиту, до платника мають бути застосовані штрафні санкції  відповідно до п.120.3 ст.120 Кодексу.
Більш детальніше у листі ДФС України від 20.07.2017 №19084/7/99-99-14-01-02-17 "Про неподання документації з трансфертного ціноутворення» .

Щодо адміністрування плати за землю

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що базою оподаткування плати за землю (далі – Плата) є вартість земельної ділянки, визначена як величина рентного доходу – доходу, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами у порядку виконання нормативної грошової оцінки (ст. 1 Закону України «Про оцінку земель» (далі – Закон).
Нормативна грошова оцінка – оцінка, яка на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (ст. 15 Закону), може проводитися з періодичністю не рідше ніж один раз на:
5 - 7 років для земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів;
7 - 10 років для земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих поза межами населених пунктів.
Нормативна грошова оцінка виконується юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій» (частина третя ст. 18 Закону), для визначення:
розміру земельного податку,
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Отже, для цілей визначення розміру бази оподаткування Платою використовується величина нормативної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Кодексу (пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 Кодексу).
Відомості про величину нормативної грошової земельної ділянки, а також інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина перша ст. 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон про Кадастр), включаються до Державного земельного кадастру (далі – Кадастр) – єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, що розташовані в межах державного кордону України, зокрема їх цільове призначення, дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, у тому числі й при справлянні Плати (ст. 2 Закону про Кадастр).
Кадастр як інформаційна (автоматизована) система передбачає підстави внесення до нього відомостей не тільки про:
цільове призначення земель як складової заходів із землеустрою території (частина друга ст. 21 Закону про Кадастр);
нормативну грошову оцінку земель, як складової оцінки землі (частина сьома ст. 21 Закону про Кадастр), а також інформації про документацію із землеустрою, оцінки земель та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина тринадцята ст. 21 Закону про Кадастр).
При цьому п. 271.2 ст. 271 Кодексу встановлено, що передбачене ст. 23 Закону прийняття рішення рад щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період), а у іншому разі, наприклад, офіційне оприлюднення відповідного рішення рад відбулося після встановленого строку, норми відповідних рішень щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
З огляду на встановлену ст. 18 Закону періодичність виконання та затвердження органами місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок, п. 286.2 ст. 286 Кодексу передбачено, що при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У подальшому, тобто з настанням чергового строку виконання нормативної грошової оцінки, довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. При цьому у період затвердження органом місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок у порядку, визначеному ст. 23 Закону, величина нормативної грошової оцінки обчислюється із використанням коефіцієнтів індексації, визначених відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Кодексу.
Поширення набула практика, отримання платниками Плати довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок, тоді як акт нормативно-методичного регулювання оцінки був розроблений, проте не був застосований для виконання землеоціночних робіт, і технічна документація з нормативної грошової оціни земель для таких земельних ділянок не була складена та затверджена органом місцевого самоврядування у порядку встановленому ст. 23 Закону.
За таких обставин, мають місце чисельні запити щодо надання податкових консультацій у частині визначення порядку уточнення податкових зобов’язань з Плати за 2017 рік.
З огляду на  викладене, для визначення бази оподаткування Платою за 2017 рік, платники обчислюють таку, керуючись ст. 21 Закону про кадастр, враховуючи:
нормативну грошову оцінку земель,
дату затвердження (набрання чинності) технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки, які обчислюються кумулятивно залежно від дати затвердження (набрання чинності) рішення про нормативну грошову оцінку земельних ділянок у межах населеного пункту.

Терміни сплати транспортного податку “за дорогі автомобілі”

ІзюмськаОДПІ ГУ ДФС у Харківській області області нагадує, що відповідно до норм Податкового кодексу України, обчислення суми транспортного податку  за легкові автомобілі, з року випуску яких  минуло не більше 5 років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої  законом на 1січня  податкового (звітного) року, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.
Податкові повідомлення-рішення про сплату сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року.
Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику  після отримання інформації про перехід права власності.
Податок сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення (отримання) податкового повідомлення-рішення, - це встановлено п.п.267.8.1 п.267.8 ст.267 ПКУ.
Сплачується податок за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Терміни сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки фізичними особами
Ізюмська ОДПІ нагадує, що відповідно до норм п.п.266.10.1 п.266.10 ст.266 ПКУ, податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
сплачується фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення (отримання) податкового повідомлення-рішення.
Сплачується податок за місцем розташування об'єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.
Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад або рад об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, за квитанцією про прийняття податків.
Отже, якщо ви отримали податкове повідомлення-рішення про сплату суми  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, вам потрібно сплатити податок протягом 60 днів з дня вручення (отримання) податкового повідомлення-рішення.
ДФС: Зареєстровано 19,6 млн. податкових накладних/розрахунків коригування на суму майже 105 млрд. гривень
З початку роботи системи моніторингу ризиків при реєстрації податкових накладних (станом на 1 серпня) в Єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано майже 19,6 млн. податкових накладних/розрахунків коригування на суму ПДВ майже 105 млрд. гривень.
За вказаний період зупинено реєстрацію 162,2 тис. податкових накладних на загальну суму 2,5 млрд. грн. Це складає 0,83% від загальної кількості податкових накладних/розрахунків коригування, що реєструвалися.
Нагадаємо, що у разі зупинення реєстрації податкової накладної платник має право протягом року подати повідомлення щодо підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним/розрахункам коригування. Такі повідомлення комісія ДФС опрацьовує протягом 5 днів та надає висновки по кожному з них. 
Якщо платник незгоден з прийнятим комісією рішенням щодо відмови у реєстрації, він має право протягом 10 робочих днів надати скаргу з додатковими документами. Окрема комісія ДФС їх розгляне і прийме відповідне рішення – або про реєстрацію, або про підтвердження рішення про відмову у реєстрації податкової накладної.
Місія МВФ представила свої рекомендації до плану реформ ДФС
Рекомендації до плану впровадження реформ Державної фіскальної служби України передали сьогодні, 1 серпня, експерти Департаменту з податково-бюджетних питань Міжнародного валютного фонду в.о. Голови ДФС Мирославу Продану. Рекомендації були складені за результатами роботи місії, яка тривала в ДФС з 19 липня по 1 серпня поточного року. 
У документі, зокрема, визначено масштабність реформ, результати, яких вони покликані досягти, ризики виконання та можливі шляхи управління ризиками тощо. Також складено дорожню карту заходів, які потрібно здійснити для досягнення цих цілей. 
«Ми вдячні представникам місії МВФ за проведену роботу. Впевнений, що зроблений міжнародними експертами детальний і ґрунтовний аналіз тих реформ, які зараз тривають в фіскальній службі, дозволить нам більш ефективно та скоординовано працювати у цьому напрямі», – підкреслив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.
Так, місією МВФ визначено, що перегляд бізнес-процесів та ІТ-сервісів ДФС, реорганізація центрального апарату фіскальної служби на основі функціонального принципу має стати тим підґрунтям, яке дозволить провести масштабні реформи всередині служби, а також стати партнером для платників і бізнесу. Звичайно, розпочинати цей процес необхідно з належних змін у законодавстві після узгодження позицій між урядом та парламентом.  
У свою чергу, Мирослав Продан запевнив представників місії у готовності ДФС взяти активну участь у впроваджені визначених заходів
Він також наголосив, що має чітке бачення моделі майбутньої фіскальної служби та усвідомлення всіх необхідних процесів для створення сприятливого бізнес-клімату. Головним у досягненні цих цілей є об’єднання в єдиний механізм усіх зацікавлених сторін і рекомендації МВФ стануть в нагоді у цій роботі. 
Учасники зустрічі домовилися про відпрацювання проекту звіту для його доповнення пропозиціями української сторони, коментарями щодо окремих пунктів та затвердження кінцевого варіанту документу протягом місяця.  
Представники EUВAM зацікавлені в наданні практичної допомоги у професійній підготовці працівників ДФС
Перспективи та основні аспекти співпраці обговорювалися під час зустрічі представників Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС та Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUВAM).
Учасники, зокрема, розглянули питання обміну інформацією та досвідом, проведення спільних міжнародних заходів та консультацій, направлених на підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб органів ДФС.
Представники EUBAM відзначили, що Місія зацікавлена в наданні методичної, практичної допомоги у підвищенні рівня професійної підготовки фахівців митниць ДФС та реалізації спільних заходів з протидії порушенням митного законодавства.
Під час зустрічі гостей також ознайомили з процесом спеціальної та спеціалізованої підготовки, що проводиться у Департаменті, зі структурою та основними напрямками діяльності Департаменту, його матеріально-технічною базою, використанням сучасних інформаційних технологій у роботі.
Також презентовано спеціалізований комплекс, де розташовано умовний пункт пропуску, морський контейнер, транспортні засоби з облаштованими місцями схову предметів контрабанди та порушення митних правил, кінологічний навчально-тренувальний комплекс та продемонстровано роботу кінологічних команд з пошуку наркотичних засобів та тютюнових виробів.
У першому півріччі працівникам органів ДФС оголошено 122 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів
Протягом січня-червня 2017 року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки ДФС стосовно працівників служби розпочато 278 кримінальних проваджень. З них за фактами хабарництва (ст. 368 КК України - прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) розпочато 54 кримінальних провадження, за фактами зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 КК України - зловживання владою або службовим становищем) – 135.
У ході розслідування кримінальних проваджень, розпочатих за матеріалами підрозділів ГУВБ, за січень – червень 2017 року працівникам органів ДФС оголошено 122 повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, у тому числі 38 – за одержання неправомірної вигоди.
До суду надіслано матеріали 66 кримінальних проваджень, 8 осіб судом вже визнані винними у скоєнні злочинів.
Крім того, з початку 2017 року за матеріалами підрозділів ГУВБ розпочато 11 кримінальних проваджень стосовно громадян, які пропонували неправомірну винагороду працівникам органів ДФС.
У І півріччі 2017 року за матеріалами підрозділів внутрішньої безпеки складено 43 адміністративних протоколи про скоєння правопорушень, пов'язаних з корупцією, які направлено до суду.
Крім того, перевірено 59 повідомлень про можливі неправомірні дії працівників служби, що надійшли на антикорупційний сервіс «Пульс», а також понад 600 звернень фізичних та юридичних осіб.
Для запобігання корупційним та іншим правопорушенням у сфері службової діяльності 367 працівникам органів ДФС винесено офіційні застереження про недопущення протиправної поведінки.
У пункті пропуску «Бориспіль» затримано партію контрабандного бурштину, приховану у кондитерських виробах
Партію бурштину, приховану від митного контролю у кондитерських виробах, намагалися вивезти до Китаю громадяни В’єтнаму.
Для проходження митного контролю громадяни обрали спрощену систему – «зелений коридор», що означає відсутність у них предметів для декларування а також заборонених або обмежених для переміщення через митний кордон України.
Валізи з бурштином крупних фракцій, які належали цим іноземцям, було виявлено у багажному відділенні терміналу.
Складається протокол про порушення митних правил. Бурштин вилучено до винесення судом рішення у справі. Триває його зважування.
У Міжрегіональній митниці ДФС відбулася робоча нарада з питань аналізу та управління ризиками
20 липня 2017 відбулася робоча зустріч керівництва Міжрегіональної митниці ДФС з представниками проекту Федерального Міністерства фінансів Німеччини та керівниками департаментів Державної фіскальної служби України з питань аналізу та управління ризиками, організації спільних заходів з протидії митним правопорушенням.
Під час зустрічі було надано позитивну оцінку роботі Міжрегіональної митниці ДФС, проте наголошено, що на даний час митниця працює у ситуативному форматі, не використовуючи у повному обсязі надані повноваження та фаховий потенціал.
Учасники зустрічі підкреслили, що Міжрегіональна митниця ДФС повинна стати потужним митним органом зі специфічними повноваженнями, здатним у повному обсязі виконати функції будь-якої митниці в частині контролю за якістю та повнотою здійснення митних процедур.  
Створення Департаменту таргетингу та управління митними ризиками має стати запорукою забезпечення належного рівня співпраці між митницею і відповідними департаментами у напрямі аналізу ризиків, моніторингу ризикових операцій, та основою для проведення системних контрольних заходів силами Міжрегіональної митниці ДФС. Одночасна співпраця з Місією має позитивно вплинути на рівень організації протидії митним правопорушенням.
Представник  Федерального Міністерства фінансів Німеччини Райнер Бойсель повідомив про функцій Місії, яку він представляє в Україні, а також про те, що наступний проект з вдосконалення системи аналізу ризиків зазначеної Місії буде відбуватись на базі Міжрегіональної митниці ДФС. Представник Місії поінформував про специфіку роботи митних органів Німеччини, необхідність покращення обміну інформацією, забезпечення сучасними засобами митного контролю, посилення аналітичної складової задля ефективного функціонування митних органів та висловив готовність взяти участь у налагодженні такої співпраці.
Під час наради було зазначено, що на даний час пріоритетні прагнення ДФС умовно мають три основні напрями, зокрема:
інтегроване управління кордонами;
зміни до законодавства з метою імплементації європейських норм та стандартів;
боротьба з корупцією та повернення довіри суспільства до роботи митних органів.
У цьому контексті учасники зустрічі обговорили перспективи та основні аспекти співпраці, зокрема, в частині обміну досвідом, проведення спільних міжнародних заходів та консультацій.
За результатами наради було ухвалено рішення про започаткування співпраці Міжрегіональної митниці ДФС з Департаментами таргетингу та управління митними ризиками, організації митного контролю з метою посилення аналітичної складової при плануванні та проведенні контрольних заходів Міжрегіональною митницею ДФС для підвищення ефективності роботи з виявлення та припинення митних правопорушень в рамках спільної робочої групи. 
Представники Офісу технічної допомоги Казначейства США продовжують цикл тренінгів за напрямом ефективного управління персоналом
У рамках реалізації Програми Офісу технічної допомоги Казначейства США для Державної фіскальної служби України на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом ДФС за участі Філіпа Бранда (керівника проекту ОТД)  та Леслі Леркіндер (радника ОТД) 27 липня 2017 року Департаментом кадрової політики та роботи з персоналом організовано другий дводенний тренінг з управління персоналом (HR) за участі представників підрозділів по роботі з персоналом апарату ДФС, територіальних органів ДФС м. Києва та Київської області.
В основу програми цього навчального курсу покладено базові модулі, які вивчалися під час тренінгу 15-16 червня та 20-21 червня 2017 року керівниками підрозділів по роботі з персоналом всіх територіальних органів ДФС, зокрема: визнання та управління конфліктами на робочому місці, ефективне використання резюме/резюме як інструмент для підбору та відбору, техніки проведення співбесіди з кандидатами.
“Сьогоднішній поглиблений тренінг допоможе вдосконалити здобуті раніше теоретичні знання та відпрацювати на практиці проблемні моменти, які виникають в нашій щоденній роботі. Сподіваюсь, що успішне впровадження цього навчального тренінгу та подальша плідна співпраця ДФС з Офісом технічної допомоги стануть важливим кроком на шляху удосконалення та змін у процесах управління персоналом в органах ДФС в цілому”, – зазначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з персоналом Тетяна Пажитнова.
У першому півріччі виявлено 0,9 тис. найманих осіб, які працювали неофіційно
З початку 2017 року органами ДФС під час перевірки суб’єктів господарювання, які виплачували заробітну плату та інші доходи фізичним особам, порушення податкового законодавства встановлено в 61,7 відс. перевірених платників.
До бюджетів донараховано близько 167 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, понад 72 млн. грн. єдиного внеску та майже 13 млн. грн. військового збору.
За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 0,9 тис. найманих осіб, праця яких використовувалась роботодавцем без оформлення трудових відносин.
Крім цього, працівники ДФС у складі робочих груп з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади, обстежували виробничі, торгові приміщення юридичних та фізичних осіб, місця здійснення підприємницької діяльності та проводили роз’яснювальну роботу з роботодавцями. За результатами цих заходів роботодавцями додатково укладено близько 19 тис. трудових угод з найманими працівниками.
У січні – червні 2017 року за рахунок проведення спільних роботи територіальних органів ДФС та місцевих органів влади, індивідуальної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств – боржників та вжитих заходів з контролю погашено заборгованість із заробітної плати у сумі 699,6 млн. грн., надійшло 59,5 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб та 334,0 млн. грн. єдиного внеску.
До органів прокуратури спрямовано матеріали щодо 40 юридичних осіб, які мали довготривалу заборгованість із виплати заробітної плати.
Для підвищення рівня сплати податку на доходи фізичних осіб у січні – червні 2017 року на засіданнях комісій та робочих груп при органах виконавчої влади заслухано понад 8,6 тис. працедавців, які нараховують заробітну плату нижче законодавчо встановленого рівня. За результатами проведеної роботи 7,9 тис. працедавців підвищили рівень заробітної плати, до бюджету додатково надійшло: податку на доходи фізичних осіб – 18,4 млн. грн., єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування – 23,1 млн. грн., військового збору – 1,5 млн. грн.
Крім того, для підвищення рівня заробітної плати працівниками контролюючих органів проведено індивідуальну роз’яснювальну роботу з працедавцями, за рахунок якої у січні – червні цього року підвищили рівень виплат понад 12,5 тис. працедавців, до бюджету додатково надійшло 34,9 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.
До органів прокуратури спрямовано матеріали та відомості щодо 352 підприємств, на яких виплата заробітної плати проводилась у розмірах нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати.
Харківщині на розвиток – місцева казна з початку року отримала 6,3 мільярди гривень податків і зборів
Це на 34,4 % або на1,6 млрд. грн. більше минулорічного показника. Індикативний показник ДФС України виконано на 118,0 %,додатково отримано 961,1 млн. грн.
Так, у липні 2017 року до місцевого бюджету надійшов1 млрд. грн., що на 204 млн. грн. більше ніж у липні 2016 року. Індикативний показник ДФС України виконано на 115,1 %, додаткові доходи бюджету склали 131,5 млн. гривень.
У фіскальній службі регіону відзначають, що прагнення громадян жити у цивілізованому суспільстві повинно бути підкріплено свідомою позицією - сплатою податків. І саме від того, наскільки кожен мешканець Харківщини розуміє це – залежить наповнення місцевих бюджетів. Адже це передусім і розвинена інфраструктура, і відремонтовані дороги, і виконання соціально-економічних програм, заробітна платня лікарям, вчителям та багато інших корисних речей.
Актуально: відпустка для підприємця-єдинника
Відповідно до пп.295.1 ПКУ платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.
Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.
Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів (п.295.5 ст.295 ПКУ). Інформація про період щорічної відпустки і терміни тимчасової втрати працездатності з обов’язковим додаванням копії листка непрацездатності подається за заявою у довільній формі (пп.298.3.2 п.298.3 ст.298 ПКУ).
Від Харківщини до бюджетів усіх рівнів надійшло 20,6 млрд. грн. податків і зборів
Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби регіону, вказана сума надійшла протягом семи місяців 2017 року. Це на 4,7 млрд. грн. більше ніж за відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів склав 129,2 %.
Зокрема до Державного бюджету за 7 місяців надійшло 14,3 млрд. грн., до Місцевого - 6,3 млрд. гривень.
В той же час, у липні до бюджетів усіх рівнів зібрано близько 1,9 млрд. грн. платежів. Індикативний показник ДФС України перевиконано на 11,5 %, додатково отримано 193,8 млн. грн.
В ГУ ДФС області відзначають сумлінну громадську позицію мешканців Харківщини. В той же час звертають увагу платників на необхідність своєчасного та в повному обсязі виконання своїх зобов’язань по сплаті податків і зборів, адже ці кошти йдуть на реалізацію соціально важливих проектів та економічний розвиток країни.
Харківські податківці в телеефірі про застосування РРО
Під час зйомок для програми телекомпанії «АТН»  фахівці відділу фактичних перевірок, контролю за готівковими операціями  управління аудитуГУ ДФС у Харківській області розповіли про порядок застосування РРО суб’єктамигосподарської діяльності.
Зокрема, які категорії платників зобов’язані їх встановити. Про обов’язкову  видачу чеків та які штрафи передбачені за їх ненадання. Як фіскальна служба контролює цей процес та які заходи проводить у відповідності до чинного законодавства.
Щодо адміністрування плати за землю
Базою оподаткування плати за землю (далі – Плата) є вартість земельної ділянки, визначена як величина рентного доходу – доходу, який можна отримати від землі як фактора виробництва залежно від якості та місця розташування земельної ділянки, що визначений за встановленими і затвердженими нормативами у порядку виконання нормативної грошової оцінки (ст. 1 Закону України «Про оцінку земель» (далі – Закон).
Нормативна грошова оцінка – оцінка, яка на підставі рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (ст. 15 Закону), може проводитися з періодичністю не рідше ніж один раз на:
5 - 7 років для земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення, а також земельних ділянок сільськогосподарського призначення, розташованих за межами населених пунктів;
7 - 10 років для земельних ділянок несільськогосподарського призначення, розташованих поза межами населених пунктів.
Нормативна грошова оцінка виконується юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України «Про землеустрій» (частина третя ст. 18 Закону), для визначення:
розміру земельного податку,
орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності;
показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.
Отже, для цілей визначення розміру бази оподаткування Платою використовується величина нормативної грошової оцінки земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Кодексу (пп. 271.1.1 п. 271.1 ст. 271 Кодексу).
Відомості про величину нормативної грошової земельної ділянки, а також інформація про документацію із землеустрою та оцінки земель щодо земельної ділянки та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина перша ст. 15 Закону України «Про Державний земельний кадастр» (далі – Закон про Кадастр), включаються до Державного земельного кадастру (далі – Кадастр) – єдиної державної геоінформаційної системи відомостей про землі, що розташовані в межах державного кордону України, зокрема їх цільове призначення, дані про кількісну і якісну характеристику земель, їх оцінку, з метою інформаційного забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб, у тому числі й при справлянні Плати (ст. 2 Закону про Кадастр).
Кадастр як інформаційна (автоматизована) система передбачає підстави внесення до нього відомостей не тільки про:
цільове призначення земель як складової заходів із землеустрою території (частина друга ст. 21 Закону про Кадастр);
нормативну грошову оцінку земель, як складової оцінки землі (частина сьома ст. 21 Закону про Кадастр), а також інформації про документацію із землеустрою, оцінки земель та інші документи, на підставі яких встановлено відомості про земельну ділянку (частина тринадцята ст. 21 Закону про Кадастр).
При цьому п. 271.2 ст. 271 Кодексу встановлено, що передбачене ст. 23 Закону прийняття рішення рад щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період), а у іншому разі, наприклад, офіційне оприлюднення відповідного рішення рад відбулося після встановленого строку, норми відповідних рішень щодо затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.
З огляду на встановлену ст. 18 Закону періодичність виконання та затвердження органами місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок, п. 286.2 ст. 286 Кодексу передбачено, що при поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки. У подальшому, тобто з настанням чергового строку виконання нормативної грошової оцінки, довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі. При цьому у період затвердження органом місцевого самоврядування нормативної грошової оцінки земельних ділянок у порядку, визначеному ст. 23 Закону, величина нормативної грошової оцінки обчислюється із використанням коефіцієнтів індексації, визначених відповідно до порядку, встановленого розділом ХІІ Кодексу.
Поширення набула практика, отримання платниками Плати довідки (витягу) про розмір нормативної грошової оцінки земельних ділянок, тоді як акт нормативно-методичного регулювання оцінки був розроблений, проте не був застосований для виконання землеоціночних робіт, і технічна документація з нормативної грошової оціни земель для таких земельних ділянок не була складена та затверджена органом місцевого самоврядування у порядку встановленому ст. 23 Закону.
За таких обставин, мають місце чисельні запити щодо надання податкових консультацій у частині визначення порядку уточнення податкових зобов’язань з Плати за 2017 рік.
З огляду на  викладене, для визначення бази оподаткування Платою за 2017 рік, платники обчислюють таку, керуючись ст. 21 Закону про кадастр, враховуючи:
нормативну грошову оцінку земель,
дату затвердження (набрання чинності) технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки,
коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки, які обчислюються кумулятивно залежно від дати затвердження (набрання чинності) рішення про нормативну грошову оцінку земельних ділянок у межах населеного пункту.
В Харкові викрито схему незаконного імпорту та продажу побутової та комп’ютерної техніки
Працівники податкової міліції Харківщини викрили підприємця, який  займаючись незаконною торгівлею імпортних товарів  через Інтернет, ухилився від сплати податків. Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов. 
Як встановлено в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, користуючись попитом на побутову та комп’ютерну технік іноземного виробництва, вказаний громадянин, який не є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності, замовляв товар в країнах Азії, організував його доставку в Україну поза митним контролем та реалізовував через мережу Інтернет – магазинів. В результаті протиправної діяльності у період 2015 - 2016 років, державний бюджет недоотримав майже 4,6 млн. грн. податків, у тому числі єдиного податку на суму майже 1,6 млн. грн. та, податку на додану вартість на суму 3 млн. грн.
«Працівники податкової міліції провели обшуки в офісних, торгових приміщеннях, які використовувалися для протиправної підприємницької діяльності, - зазначає Андрій Бєжанов, - в ході слідчо-оперативних заходів було вилучено комп’ютерну техніку, чорнову документацію та банківські картки. Крім цього, було виявлено та вилучено побутову та комп'ютерну техніку, походження якої не встановлено, на загальну суму 950 тис. грн».
Наразі слідство за даним фактом триває.
Про неподання документації з трансфертного ціноутворення
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що  у разі ненадання платником документації з трансфертного ціноутворення або додаткової інформації (обґрунтування відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки», протягом 30 календарних днів з дати, вказаної поштовою службою  в повідомленні про вручення із зазначенням причин невручення  відповідного запиту, до платника мають бути застосовані штрафні санкції  відповідно до п.120.3 ст.120 Кодексу.
Більш детальніше у листі ДФС України від 20.07.2017 №19084/7/99-99-14-01-02-17 "Про неподання документації з трансфертного ціноутворення» .

Про відображення в звітності червневих ПН, зареєстрованих в ЄРПН до 31 липня 2017 року
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що для перенесення встановленого податковим законодавством строку подання декларації на більш пізній строк платник податків має право подати відповідний письмовий запит до керівника контролюючого органу.
Підставою для такого перенесення є обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини), які звільняють платників від відповідальності за невиконання обов’язків, передбачених податковим законодавством.
Документальним підтвердженням дії обставин непереборної сили є, зокрема, підтвердження Торгово-промислової палати України про настання обставин непереборної сили на території України, яке видається зазначеним органом на відповідне звернення платника податку.
Торгово-промислова палата України та уповноважені нею регіональні торгово-промислові палати видають сертифікат про такі обставини протягом семи днів з дня звернення суб’єкта господарської діяльності за собівартістю.
Сертифікат про форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) для суб’єктів малого підприємництва видається безкоштовно.
За наявності обставин непереборної сили платник податків може звернутися до органу державної податкової служби з письмовою заявою про продовження граничних строків подання податкових декларацій.
Якщо контролюючим органом до дати набрання чинності Законом до платника податків застосовано штрафні санкції за порушення правил сплати податків за результатами подання податкової звітності за травень 2017 року, то таке податкове повідомлення-рішення скасовується.
Протягом терміну продовження граничних строків подання податкових декларацій штрафні санкції не застосовуються.
Також зазначаємо, що у випадку своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року, податкові зобов’язання, які виникли у червні 2017 року, але не були включені до податкової декларації за червень 2017 року внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж, та оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 року (включно), включаються до уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.
У випадку не подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року внаслідок несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних мереж платника податків та перенесення встановленого податковим законодавством строку подання податкової декларації з податку на додану вартість за червень 2017 року на більш пізній строк (обов’язкова наявність висновку Торгово-промислової палати України)  податкові зобов’язання, які виникли у червні 2017 року, і оформлені податковими накладними, зареєстрованими в ЄРПН до 31 липня 2017 року (включно),  включаються до податкової декларації за червень 2017 року незалежно від дати її подання контролюючому органу.
У випадку своєчасного подання податкової декларації з податку на додану вартість/акцизного податку за червень 2017 року, податкові/акцизні накладні, з датою складання червень 2017 року, які зареєстровані в ЄРПН/ЕРАН після 20 липня 2017 року, але до 31 липня 2017 року (включно) мають бути включені до податкових зобов’язань уточнюючого розрахунку за червень 2017 року.
Зважаючи на те, що згідно з Законом податкові накладні та/або розрахунки коригування до податкових накладних, складені у червні 2017 року та зареєстровані в ЄРПН по 31 липня 2017 року включно, вважаються своєчасно зареєстрованими, то суми ПДВ за такими податковими накладними та/або розрахунками коригування до податкових накладних платники податку мають право включити до податкового кредиту у складі податкової звітності з ПДВ за червень 2017 року або будь-якого наступного звітного періоду в межах 365 календарних днів з дати складання відповідної податкової накладної.
Крім того, визначено, що штрафні санкції, не застосовуються до узгоджених сум грошових зобов’язань, із граничним строком сплати 30 червня 2017 року.
Заявлення митної вартості товарів – права та обов’язки декларанта
Згідно із статтею 52 Митного кодексу України, декларант або уповноважена ним особа, які заявляють митну вартість товару під час декларування товарів, зобов'язані:
- заявляти митну вартість, визначену ними самостійно, у тому числі за результатами консультацій з митницею;
- подавати митному органу достовірні відомості про визначення митної вартості, які повинні базуватися на об'єктивних, документально підтверджених даних, що піддаються обчисленню;
- нести всі додаткові витрати, пов'язані з коригуванням митної вартості або наданням митниці додаткової інформації.
Вказані особи, які заявляють митну вартість товару, мають право:
- надавати митному органу додаткові відомості у разі потреби уточнення інформації;
- проводити цінову експертизу договору (контракту) шляхом залучення експертів за власні кошти;
- оскаржувати рішення митниці щодо коригування митної вартості оцінюваних товарів або її бездіяльність щодо неприйняття рішення про визнання митної вартості оцінюваних товарів;
- отримувати інформацію щодо підстав чи причин, з яких митниця вважає, що взаємозв'язок продавця і покупця вплинув на ціну, що була фактично сплачена або підлягає сплаті за оцінювані товари;
- у випадках та в порядку, визначених Митним кодексом, вимагати від митного органу надання письмової інформації про причини, за яких заявлена ними митна вартість не може бути визнана;
- у випадках та в установленому Митним кодексом порядку,  вимагати від митниці надання письмової інформації щодо порядку і методу визначення митної вартості, застосованих при коригуванні заявленої митної вартості, а також щодо підстав для здійснення такого коригування.
Продаж транспортних засобів: як оподатковується дохід
У січні 2017 року фізичною особою продано іншій фізичній особі сідельний тягач та автобус, у травні – легковий автомобіль. Як оподатковується дохід?
Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну об’єктів рухомого майна встановлено ст. 173 Податкового кодексу України (далі – Кодекс). Відповідно до пп. 164.2.4 п. 164.2 ст. 164 Кодексу до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172-173 Кодексу. Згідно з п. 173.1 ст. 173 Кодексу дохід платника податку від продажу (обміну) об’єкта рухомого майна протягом звітного податкового року оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною в п. 167.2 ст. 167 Кодексу (5%). Як виняток із положень п. 173.1 ст. 173 Кодексу дохід, отриманий платником податку від продажу (обміну) протягом звітного податкового року одного з об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда, не підлягає оподаткуванню (абзац перший п. 173.2 цієї статті).
Водночас отриманий платником податку дохід від продажу (обміну) протягом звітного податкового року двох та більше об’єктів рухомого майна у вигляді легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за ставкою, визначеною п. 167.2 ст. 167 Кодексу. Крім того, загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід, до якого згідно з Кодексом включається частина доходів від операцій з майном, розмір якої визначається згідно з положеннями статей 172-173 Кодексу, є об’єктом оподаткування військовим збором, ставка якого становить 1,5 %.
Отже, незалежно від черговості продажу дохід, отриманий від продажу протягом року одного легкового автомобіля, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб та військовим збором, а дохід від продажу інших транспортних засобів (сідельного тягача та автобуса) оподатковується податком на доходи фізичних осіб за ставкою 5% та військовим збором – за ставкою 1,5%.
Про набрання чинності наказом Міністерства фінансів України №468
 16 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 N 468 (далі - наказ N 468) «Про затвердження Змін до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції» (далі - Звіт та Порядок).
Наказ N 468 виданий згідно з пп. 39.4.2 п. 39.4 ст. 39 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) з метою приведення у відповідність до Закону України від 21 грудня 2016 року N 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та запобігання виникненню спірних питань під час складання та подання Звіту про контрольовані операції.
Враховуючи викладене, звіт про контрольовані операції, здійснені платниками податків протягом 2016 звітного року, заповнюється та подається за оновленою формою та в порядку, затвердженими наказом N 468. Водночас Звіти за 2016 рік, подані платниками до набрання чинності наказом N 468, вважаються дійсними.
Головною відмінністю від попередньої форми Звіту є доповнення додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» графою 25 «Сторона, що досліджується», в якій у разі застосування для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу «витягнутої руки» методів ціни перепродажу, «витрати плюс» та чистого прибутку, має бути зазначена інформація про сторону, що досліджується відповідно до пп. 39.3.2.7 пп. 39.3.2 п. 39.3 ст. 39 Кодексу. У випадках, якщо платник податків обирає стороною, що досліджується, себе, у графі зазначається «1», якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається «0». Під час застосування методів порівняльної неконтрольованої ціни або розподілу прибутку графа 25 не заповнюється.
Назва графи 20 додатка до Звіту «Відомості про контрольовані операції» приведена у відповідність до вимог Кодексу: в ній зазначається загальна вартість операції за вирахуваннямнепрямих податків.
Також у новій редакції викладено додаток "Інформація про пов'язаних осіб" до Звіту, який відтепер має більш зручну для заповнення форму.
Пункти 1 - 3 розділу I Порядку викладено у новій редакції, відповідно до якої Звіт подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законодавства щодо електронного документообігу та електронного цифрового підпису.
У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформацію надано не у повному обсязі, або вона містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
- новий Звіт (звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;
- уточнюючий Звіт (звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання звіту за такий самий звітний період.
Новий та уточнюючий Звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (звіту з позначкою "звітний").
Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
Враховуючи, що у 2017 році 30 вересня припадає на вихідний день, граничний строк подання Звіту щодо контрольованих операцій за 2016 рік є 02.10.2017.
Порядок доповнено роз'ясненнями щодо особливостей заповнення Звіту, у разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов'язаними особами - нерезидентами із залученням непов'язаних осіб відповідно до пп. 39.2.1.5 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу. У такому випадку в основній частині Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції" у графі 2 має зазначатись повне найменування нерезидента - пов'язаної особи, водночас в додатку до Звіту у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із залученою у ланцюгу таких операцій непов'язаною особою.
Уточнено порядок заповнення окремих граф розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту:
- у разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, у графі 17 зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції у валюті контракту;
- у графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій), зазначеного платником податку у графі 22, у відсотках, з точністю до другого знака після коми.
Також розділ V Порядку доповнено пунктом 7, який роз'яснює відображення показника рентабельності при групуванні контрольованих операцій, а саме: у разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.
Враховуючи зміни у ст. 39 Кодексу щодо критеріїв визнання господарських операцій контрольованими, коди підстав віднесення господарських операцій до контрольованих згідно з додатком 1 до Порядку викладено у відповідності до вимог пп. 39.2.1.1 п. 39.2.1. ст. 39 Кодексу, зокрема доповнено новим кодом "040" для контрольованих операцій, передбачених пп. "г" пп. 39.2.1.1 пп. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу - "господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи".

Податкова знижка на навчання: розрахунок за наслідками 2016 року
Фахівці органів ДФС роз’яснюють, який алгоритм розрахунку податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання за наслідками 2016 року.
Відповідно до п.п. 14.1.170 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – це документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
Порядок застосування податкової знижки визначений ст. 166 ПКУ. Cлід зауважити, що з 01 січня 2017 року набрав чинності Закон України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», яким внесено зміни, зокрема до п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 163 ПКУ, згідно з яким платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення. Однак, з метою реалізації права на податкову знижку у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат понесених на навчання за підсумками 2016 року, застосовуються норми ПКУ чинні у 2016 році.
Так, згідно з редакцією п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 ПКУ, яка діяла до 01 січня 2017 року, платник податку має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку за наслідками звітного податкового року, визначеного з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ, фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати у вигляді суми коштів, сплачених платником податку на користь закладів освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти такого платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, який не одержує заробітної плати. Така сума не може перевищувати розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн., в розрахунку на кожну особу, яка навчається, за кожний повний або неповний місяць навчання протягом звітного податкового року (у 2016 році – 1930 гривень).
Підпунктом 166.4.2 п. 166.4 ст. 166 ПКУ передбачено, що загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку, нарахованого як заробітна плата, зменшена з урахуванням положень п. 164.6 ст. 164 ПКУ. Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги (далі – ПСП) за її наявності. Враховуючи вищевикладене, алгоритм нарахування податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на суму витрат, понесених за навчання, за наслідками звітного податкового 2016 року розраховується наступним чином:
- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої заробітної плати на суму страхових внесків до Накопичувального фонду, а також на суму ПСП за її наявності (інформацію щодо сум нарахованого загального річного оподатковуваного доходу, застосованих ПСП, утриманого податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) фізичні особи отримують у вигляді довідки про доходи від свого роботодавця);
- на підставі підтверджувальних документів визначається сума (вартість) витрат платника податку – резидента, дозволених до включення до податкової знижки, яка не повинна перевищувати для студентів, які навчаються на заочній, вечірній, дистанційній формі навчання – 23160 грн. (1930 грн. х 12 міс.), для денної форми навчання – 19300 грн. (1930 грн. х 10 міс.);
- розраховується сума ПДФО на яку зменшуються податкові зобов’язані у зв’язку з використанням права на податкову знижку: з суми ПДФО утриманого (сплаченого) із заробітної плати за рік віднімаємо суму ПДФО, визначену як добуток бази оподаткування, зменшеної на суму понесених платником податку витрат на оплату за навчання, та ставки податку.
При цьому відповідно до п. 179.8 ст. 179 ПКУ сума, що має бути повернута, зараховується на банківський рахунок платника податку, відкритий у будь-якому комерційному банку, або надсилається поштовим переказом на адресу, зазначену в податковій декларації про майновий стан і доходи протягом 60 календарних днів після надходження такої податкової декларації.
Декларацію з податку на прибуток необхідно подавати за оновленою формою!
9 червня 2017 року набув чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2017 №467 «Про внесення змін до форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» (далі – наказ).

Відповідно до наказу, Державною фіскальною службою України у листі від 30.06.2017 №16989/7/99-99-15-02-01-17 «Про набуття чинності наказу Мінфіну від 28.04.2017 №467» (далі – лист) рекомендовано платникам податку на прибуток підприємств, які звітують щоквартально, подавати податкову декларацію за звітний (податковий) період (ІІ квартал 2017 року) за оновленою формою.

Подати декларацію з податку на прибуток підприємств за ІІ квартал 2017 року необхідно до 9 серпня 2017 року, а сплатити податок на прибуток – до 18 серпня 2017 року.

Відповідно до вимог Податкового кодексу України, щоквартально декларацію з податку на прибуток підприємств подають:

- платники податку на прибуток з доходом за минулий 2016 рік понад 20 млн. грн.;

- підприємства, які ліквідуються у ІІ кварталі 2017 року;

- підприємства, які з ІІІ кварталу 2017 року перейшли на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності;

- платники єдиного податку-юридичні особи третьої групи, у разі виплати дивідендів засновникам-юридичним особам та сплати авансових внесків з податку на прибуток підприємств.

Детальніше з листом можна ознайомитись на офіційному веб-порталі ДФС України, за посиланням: http://10.80.31.31/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-pributok-pidpri/listi-dps/302041.html


 ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 1

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»