Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
11.05.2017
До уваги суб’єктів господарювання, які здійснюють операції з готівкою!
Державна фіскальна служба України звертає увагу керівників суб’єктів господарювання, які здійснюють готівкові розрахунки за реалізовані товари (надані послуги) або інші операції з готівкою.
Зокрема, почастішали випадки встановлення в ході перевірок порушення вимог чинного законодавства в частині оформлення відповідних касових документів при оприбуткуванні або видачі готівкових коштів у касах (з кас) підприємств, а саме – відсутність підписів уповноваженої особи, особи, що отримала кошти, зарахування готівкових коштів на розрахунковий рахунок без її оприбуткування у касі підприємства тощо.
Обов’язковість підписів та інші вимоги до порядку оформлення касових операцій та документів встановлені пунктом 3 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого Постановою Правління НБУ від 15.12.2004 № 637, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320.
Крім того, продовжують фіксуватися випадки несвоєчасного (не у день надходження) оприбуткування готівкових коштів у касовій книзі – порядок та вимоги щодо оприбуткування та видачі готівкових коштів визначені пунктом 2 Положення. Так, згідно з підпунктом 2.6 пункту 2 Положення уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та у повній сумі оприбутковуватися.
Також збільшується кількість випадків порушення порядку ведення обліку товарів, що знаходяться у продажу, при реалізації паливно-мастильних матеріалів через мережу автозаправних (автогазозаправних) станцій (пунктів), зокрема відсутність змінного звіту оператора АЗС за формою 17-НП.
Обов’язковість ведення та наявність такого звіту передбачено вимогами Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України, затвердженої спільним наказом Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 № 281/171/578/155, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.09.2008 за № 805/15496.
За наведені порушення згідно з чинним законодавством до суб’єктів господарювання передбачена відповідальність у вигляді значних сум штрафних (фінансових) санкцій (двох- та п’ятикратному розмірах).
Просимо платників податків взяти до уваги зазначену інформацію та забезпечити дотримання вимог чинного законодавства, яке регулює питання обігу готівки та обліку товарів, які знаходяться у продажу.
Щодо змін до форми податкової декларації з ПДВ

З 1 січня 2017 року втратила силу стаття 209 Кодексу, яка регламентувала умови застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського і лісового господарства, а також рибальства (далі - спецрежим).
У зв'язку з цим наказом Мінфіну України від 23.02.2017 року №276 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України» (далі – наказ № 276) виключені форми податкових декларацій з ПДВ з позначкою «0121», «0122», «0123» і «0130», тобто залишилася єдина форма податкової декларації з ПДВ (далі - декларація), яку повинні подавати всі суб'єкти господарювання, які зареєстровані платниками ПДВ, а тому в декларації також скасовано позначку «0110».
Слід звернути увагу, що незважаючи на те, що декларація за формою в редакції наказу №276 подається починаючи з 1 квітня 2017 року за звітні (податкові) періоди починаючи з березня 2017 года / I квартал 2017 року, декларації з відміткою «0121», « 0122 »,« 0123 »або« 0130 »могли бути подані останній раз тільки за звітний (податковий) період грудень 2016 года / ІV квартал 2016 року. Зате з метою реалізації статті 161 Закону України від 24 червня 2004 року № 1877-IV «Про державну підтримку сільського господарства України» з урахуванням змін, внесених Законом від 20 грудня 2016 року № 1 791-VIII (далі - Закон № 1877), про надання сільськогосподарським товаровиробникам бюджетної дотації вступну частину декларації доповнено рядком 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру одержувачів бюджетної дотації». Відповідно до пункту 2 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість із змінами, внесеними наказом №276 (далі - Порядок), у другій колонці цього рядка проставляється цифра:
«1» - в разі подання декларації платником ПДВ - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону №1877, і який внесений до Реєстру одержувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр) відповідно до такого Закону;
«2» - в разі подання декларації платником ПДВ - сільськогосподарським товаровиробником, який здійснює види діяльності, передбачені пунктом 161.3 статті 161 Закону №1877, і який претендує на внесення до Реєстру згідно такого Закону. Відповідно до підпункту 1 пункту 1 розділу II Порядку у разі подання декларації за перший звітний (податковий) період в поле 02 "Звітний (податковий) період" декларації вказується перший повний календарний місяць. У зв'язку зі скасуванням спецрежиму виключено рядки 13, 14, 18.1, 18.2 (до внесення змін наказом №276) табличній частині декларації. При цьому після виключення рядків 13 та 14 змінена нумерацію рядків: рядки 11.3 «Погашення податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX Кодексу)» на рядок 12; рядки 11.4 «Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких розташоване на митній території України» на рядок 13; рядка 12 «Коригування податкового кредиту» рядок 14.
Починаючи з рядка 15, нумерація залишається без змін (крім рядка 18). Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету, у новій декларації відображається в рядку 18. Також графу «Код додатка» рядків 4.1, 4.2, 6, 13 табличній частині доповнено додатком 1 (Д1), тобто в зазначених рядках декларації повинні відображатися дані додатки 1.

Податкові консультації та наслідки їх застосування

Згідно з пунктом 53.1 статті 53 Податкового кодексу України, не може бути притягнуто до відповідальності, включаючи фінансової (штрафні санкції та/або пеня), платника податків (податкового агента або його посадову особу), який діяв відповідно до індивідуальної податкової консультації, наданої йому у письмовій формі, а також узагальнюючої податкової консультації, за діяння, що містить ознаки податкового правопорушення, зокрема на підставі того, що у подальшому така податкова консультація була змінена або скасована.
Звертаємо увагу, що до індивідуальної податкової консультації вказані положення застосовуються за умови, що вона зареєстрована в єдиній базі індивідуальних податкових консультацій.
У випадку, коли роз’яснення, наведені у індивідуальній податковій консультації суперечать положенням узагальнюючої податкової консультації, застосовуються положення узагальнюючої податкової консультації.
Платник податків або податковий агент, які діяли відповідно до податкової консультації, не звільняються від обов'язку сплати податкового зобов'язання, визначеного Податковим кодексом.

Внесок статутного капіталу через касу підприємства – слідкуємо за лімітом каси
Якщо діюче підприємство вносить кошти в касу підприємства, як поповнення статутного капіталу, що дозволяється законодавством, то слід врахувати певні обмеження. По-перше, протягом одного дня можна прийняти готівку від юридичної особи або приватного підприємця в сумі не більшій, як 10 тисяч гривень, а від фізичної особи в сумі, не більшій 50 тисяч гривень. У випадку не дотримання даного обмеження підприємство чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу. По-друге, потрібно слідкувати чи не призведе надходження внеску до перевищення ліміту каси. Якщо ліміт каси, для прикладу, становить 10 тисяч гривень, а внесок до статутного капіталу надходить від засновника фізичної особи в сумі 45 тисяч гривень, то відповідно до вимог п.5.9 Положення про касові операції, суму перевищення, а це 35 тисяч гривень, слід обов’язково використати на потреби, пов’язані з діяльністю підприємства або здати в банк. При цьому використати такі кошти або ж здати їх в банк потрібно не пізніше наступного робочого дня. Виключенням може бути виплата заробітної плати. Оскільки готівку в «понадлімітному» обсязі можна тримати в касі підприємства протягом трьох робочих днів лише за умови, що вона спрямовується на виплату заробітної плати (п.2.10 Положення про касові операції).
Внесені зміни до форм податкових декларацій платників єдиного податку
05.05.2017 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 17.03.2017 №369 «Про затвердження Змін до наказу Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року №578», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 10.04.2017 за №478/30346 (далі – Наказ №369).
З метою приведення декларацій платників, які застосовують спрощену систему оподаткування, у відповідність до норм Податкового кодексу України (далі – ПКУ) Наказом №369 внесені зміни до форм:
- податкової декларації платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (далі – декларація для ФОП);
- податкової декларації платника єдиного податку третьої групи (юридичної особи) (далі – декларація для юросіб 3-ї групи);
- податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі – декларація для платників 4-ї групи),
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578.
Зберігання документів - обов’язок платників
Норми Податкового кодексу містять положення щодо обов’язку платників податків забезпечити зберігання документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, не менш як 1095 днів з дня подання податкової звітності, для складення якої використовуються зазначені документи, а у разі її неподання - з передбаченого цим Кодексом граничного терміну подання такої звітності (п.44.3 статті 44 Податкового кодексу України).
У разі ліквідації платника податків документи, пов'язані з обчисленням і сплатою податків за період діяльності платника податків не менш як 1095 днів (2555 днів для документів та інформації, необхідної для здійснення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням), що передували даті ліквідації платника податків, в установленому законодавством порядку передаються до архіву.
У разі втрати, пошкодження або дострокового знищення документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків і зборів, платник податків зобов'язаний у п'ятиденний строк з дня такої події письмово повідомити податкову інспекцію за місцем обліку та митницю, якою було здійснено митне оформлення відповідної митної декларації. Відновити втрачені документи слід протягом 90 календарних днів з дня, що настає за днем надходження повідомлення до контролюючих органів.
Про нові умови ведення Реєстру неприбуткових організацій
31 березня 2017 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 №195 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2016 р. № 440». Цією постановою внесено зміни до Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з нього.
Зазначеними змінами передбачено, зокрема, що неприбуткові організації, включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, яким було повідомлено про невідповідність вимогам п. 133.4 ст.133 Податкового кодексу України, а для житлово-будівельних кооперативів – також про відсутність завірених ними копій документів, що підтверджують дату прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом житлового будинку та факт спорудження або придбання такого будинку, зобов'язані до 1 липня 2017 року привести свої документи у відповідність до норм чинного законодавства та в цей же строк подати копії таких документів контролюючому органу. Неприбуткові організації, які у зазначений строк не привели свої установчі документи у відповідність із вимогами, встановленими пунктом 133.4 статті 133 ПКУ, та не надали копії таких документів, виключаються контролюючим органом з Реєстру.
Інформація щодо Постанови Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 193 «Про внесення змін до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок»
Державна фіскальна служба України повідомляє, що 31.03.2017 набрала чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2017 № 193, яка вносить зміни до Порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2010  № 1232.
Зазначені зміни внесено у зв'язку з прийняттям Верховною Радою України Закону України від 20.12.2016 № 1797-VІІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні)», зокрема, викладенням пункту 73.5 статті 73 Кодексу щодо порядку проведення зустрічних звірок у новій редакції, внесенням змін до статті 42 Кодексу стосовно порядку листування з платниками податків, перенесенням контрольних функцій на обласний і центральний рівень  та виконанням державними податковими інспекціями виключно функцій сервісного обслуговування.

Мирослав Продан: Надходження до зведеного бюджету на третину перевищили минулорічні

У січні-квітні 2017 року до зведеного бюджету надійшло 260,6 млрд. грн. Це на 61,4 млрд. грн., або на 30,8%, більше відповідного періоду минулого року. Крім того, платникам податків на рахунки відшкодовано 38,0 млрд. грн. ПДВ. Про це повідомив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан.
«Індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 108%. До загального фонду державного бюджету додатково забезпечено 14,8 млрд. гривень», - зазначив Мирослав Продан.
В.о. Голови ДФС також  повідомив, що у повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України, зокрема, з:
– податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – 115,8% (+10,4 млрд. грн.),
– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – 103,2% (+0,8 млрд. грн.),
– податку на прибуток підприємств – 147,3% (+4,5 млрд. грн.),
– податку та збору на доходи фізичних осіб – 108,9% (+1,8 млрд. грн.),
– частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 149,4% (+1,2 млрд. грн.),
– ввізного мита – 104,1% (+0,3 млрд. грн.),
– акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 101,0% (+0,2 млрд. грн.).
 
У розрізі основних платежів у січні-квітні 2017 року приріст до відповідного періоду 2016 року забезпечено, зокрема, з:
– податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 40,4% (+21,9 млрд. грн.),
– податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування – на 40,3% (+7,6 млрд. грн.),
– рентної плати за користування надрами – на 42,1% (+6,1 млрд. грн.),
– податку та збору на доходи фізичних осіб – на 25,8% (+4,5 млрд. грн.),
– акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 22,3% (+3,6 млрд. грн.),
– частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – у 2,1 раза (+2,0 млрд. грн.),
– ввізного мита – на 7,1% (+0,4 млрд. грн.). 
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 53,7 млрд. грн., що на 12,9 млрд. грн. більше січня-квітня 2016 року.
ДФС проводитиме ІІІ Міжнародні змагання кінологічних команд
11-12 травня 2017 року у м. Тернопіль на базі Тернопільського національного економічного університету  відбудуться ІІІ Міжнародні змагання кінологічних команд з пошуку наркотичних засобів, зброї, набоїв та тютюнових виробів, організовані Державною фіскальною службою України.
До участі у змаганнях запрошено кінологічні команди митних служб: Азербайджанської Республіки, Республіки Молдова, Грузії, Республіки Білорусь, Республіки Польща, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Болгарія, Словацької Республіки, Чеської Республіки, Турецької Республіки; кінологічні команди правоохоронних органів і організацій України: Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державного підприємства міжнародних авіаліній «Бориспіль».
Також запрошено представників: Всесвітньої митної організації, проекту TWINNING, Посольства ФРН в Україні, Консультативної місії ЄС (EUAM), Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), Кінологічної спілки України.
Метою проведення заходу є набуття міжнародного досвіду професійної підготовки та використання кінологічних команд.
Змагання з пошукової роботи включатимуть:
1. Пошук наркотичного засобу, зброї, набоїв та тютюнових виробів у легковому автотранспорті.
2. Пошук наркотичного засобу, зброї, набоїв та тютюнових виробів у вантажному автотранспорті.
3. Пошук наркотичного засобу, зброї, набоїв та тютюнових виробів у багажі.
4. Пошук наркотичного засобу, зброї, набоїв та тютюнових виробів у приміщенні.
За зниженими ставками акцизу у І кварталі розмитнено більше 11 тисяч автомобілів
У січні – березні 2017 року за зниженими ставками акцизного збору на вживані транспортні засоби було розмитнено 11 004 імпортних автомобілів. До бюджету надійшло 884 млн. гривень платежів.
Найбільше вживаних авто у І кварталі поточного року було ввезено з Німеччини – понад 4,9 тис. та з Франції – майже 2,3 тис. автомобілів.
Загалом, за три місяці поточного року в Україну імпортовано понад 21,9 тис. легкових автомобілів загальною вартістю 416,9 млн. дол. США. До бюджету сплачено майже 4,3 млрд. грн. платежів.
За цей період було порушено 92 справ щодо незаконного переміщення автомобілів на загальну суму понад 7,6 млн. гривень. Найбільше автомобілів з порушеннями митних правил були ввезені з Польщі – 42 авто та Угорщини – 28 легкових автомобілів.
У ДФС обговорили співпрацю з Мальтійським Орденом
Напрями співпраці Державної фіскальної служби України та Мальтійського Ордену обговорювалися під час зустрічі в.о. Голови ДФС Мирослава Продана та Надзвичайного і Повноважного Посла Суверенного Військового Мальтійського Ордену в Україні Антоніо Ґаззанті Пульєзе ді Котроне.
«Ми високо оцінюємо місію Мальтійського Ордену та допомогу, яку він надає Україні, починаючи з 1991 року. У свою чергу фіскальна служба докладає усіх зусиль у рамках своїх повноважень для сприяння благодійній діяльності як українських волонтерів, так і міжнародних організацій. Ми відкриті до діалогу та налагодження співпраці у цьому напрямі», - підкреслив Мирослав Продан.
Учасники зустрічі обговорили питання митного оформлення гуманітарних вантажів під час їх ввезення в Україну, а також розглянули діяльність благодійних та волонтерських організацій, які діють за підтримки Мальтійського Ордену.
Довідково.
Суверенний Військовий Орден Госпітальєрів Святого Іоанна Єрусалимського, Родосу і Мальти заснований у Єрусалимі 960 років тому. Місією Мальтійського Ордену є служіння бідним, хворим, біженцям та іншим людям, залишеним напризволяще.
Мальтійський Орден підтримує двосторонні дипломатичні відносини із більш ніж сотнею держав, серед яких Італійська Республіка, Святий Престол (Ватикан) і Україна (з 1991 року). 


Понад 2 мільярдів гривень ПДФО отримали місцеві бюджети від мешканців Харківщини
Вказана сума податку на доходи фізичних осіб надійшла протягом чотирьох місяців. Про це повідомили в Головному управлінні фіскальної служби та відзначили, що зокрема сума надходжень ПДФО за квітень склала  553,3 млн.грн.
Окрім того, до місцевих бюджетів протягом січня-квітня 2017 року надійшло: єдиного податку – 654,5 млн.грн., земельного податку та орендної плати – 443,6 млн.грн., акцизного податку - 141,4 млн.грн.
Загалом до бюджетів місцевих громад за 4 місяці надійшло 3,5  млрд. грн., що на 40,0 % або на 993,7 млн. грн. більше минулорічного показника. Індикативний показник ДФС України виконано на 124,7%, додатково отримано 691,5 млн. грн.
У фіскальній службі відзначають, що наповненню місцевих бюджетів приділяють саму пильну увагу, адже це і економічний розвиток регіону, і виконання усіх соціальних програм. 


ІЗЮМСЬКА ОДПІ

 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн


 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»