Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
23.03.2017
Податковий календар
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що:
30.03.2017 останній день:
Останній день сплати податку на додану вартість по декларації з ПДВ за лютий 2017 року;
Останній день сплати плати за землю за січень 2017 року;
Останній день сплати рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за лютий 2017 року.

Про важливе аграріям ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що сільськогосподарські товаровиробники можуть протягом п'яти календарних днів після граничного строку подання щомісячної звітності з ПДВ надавати до податкової інспекції заяву про внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації. Перші заяви можуть бути подані до 25.03.2017р.
До уваги сільськогосподарських товаровиробників
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що Законом України від 20 грудня 2016 року № 1791 -VIИ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» внесено зміни до Податкового кодексу України та Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України» (далі - Закон), якими запроваджено формування та ведення Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - Реєстр) для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції.
Згідно з пунктом 161.4 статті 161 розділу V1 Закону порядок ведення та форма Реєстру затверджуються Кабінетом Міністрів України.
Сільськогосподарський товаровиробник для внесення його до Реєстру подає до контролюючого органу за місцем свого обліку як платника ПДВ заяву про внесення сільськогосподарського товаровиробника до Реєстру отримувачів бюджетної дотації (далі - заява). Форму заяви затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 № 275, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.02.2017 за № 268/30136.
Відповідно до пояснень до заяви, така заява заповнюється та подається в електронній формі або у паперовому вигляді протягом п'яти календарних днів після закінчення граничного строку подання податкової звітності з ПДВ, встановленого для місячного податкового (звітного) періоду. Тобто перші заяви можуть бути подані починаючи з 21.03.2017.
Відповідне роз’яснення надано ДФС України у листі від 16.03.2017 № 6429/7/99-99-08-01-01-17.
До відома підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп
Нагадуємо, що відповідно до п.293.2 ст.293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку для підприємців першої та другої груп встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад у розрахунку на календарний місяць:
 -для  першої групи платників – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017 року – 1600 грн.);
-для другої групи платників – у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017р. – 3200 грн.).
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп  господарської діяльності на територіях більш як однієїсільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується  максимальний  розмір ставки єдиного податку (п.293.7. ст. 293 ПКУ):
-для першої групи  - у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (160 грн.);
-другої групи – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (640 грн.).
Суб’єкт господарювання повинен щоденно оприбутковувати виручку
Уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно (у день одержання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.
Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
У разі проведення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або використанням РК оприбуткуванням готівки є здійснення обліку зазначених готівкових коштів у повній сумі їх фактичних надходжень у книзі обліку розрахункових операцій (КОРО) на підставі фіскальних звітних чеків РРО (даних РК).
Тобто щоденно суб’єкт господарювання повинен оприбутковувати в КОРО виручку на підставі фіскальних звітних чеків РРО (Z-звітів).
За неоприбуткування (неповне та/або несвоєчасне) оприбуткування у касах готівки передбачена штрафна санкція у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми.
Зазначена норма визначена п.2.6 "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" затвердженого постановою Правління НБУ від 15.12.04 №637 та п.1 Указа Президент України від 12.06.1995 №436/95 "Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки".

Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном можна отримати в Центрах обслуговування платників 
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує, що наказом Державної фіскальної служби України від 28.02.2017 №150 (далі – Наказ №150) внесено зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 №213 (далі – Наказ №213), яким затверджені Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – Рекомендації).
Відповідно до оновлених Рекомендацій ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", поданих суб'єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до Головного управління або до Центру обслуговування платників (далі ЦОП) за місцем провадження суб'єктом господарювання торговельної діяльності (п.2.1. Наказу № 213).
Тобто платникам податків, які здійснюють господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями для подачі заяв на оформлення ліцензій на право роздрібної торгівлі, подовження термінів діючих ліцензій та  переоформлення ліцензій - необхідно звертатися до  канцелярії Головного управління ДФС у Харківській області (м.Харків, вул..Пушкінська, 46) або до ЦОП (центрів обслуговування платників) Державних податкових інспекцій ГУ ДФС у Харківській області за місцем розташування торгівельних  об’єктів.
Крім того, уточнено, що у заявах про видачу ліцензій додатково зазначаються (п.2.2 розділу 2 Рекомендацій):
● адреса місця торгівлі;
● перелік реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) (книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО)), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них (модель,  модифікація,  заводський номер,  виробник,  дата виготовлення)
● реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС.
Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює структурний підрозділ головного управління ДФС у такому порядку (п.3.2 розділу 3 Рекомендацій):
- перевіряє відповідність поданих документів законодавству України;
- здійснює перевірку фактичного надходження коштів за видачу ліцензії (дубліката) до бюджету;
- перевіряє відповідність поданих у заяві даних щодо РРО даним Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;
- здійснює обстеження наявності місця торгівлі в новоствореного суб’єкта господарювання або новоствореного місця торгівлі, зазначеного у заяві (за наявності ризиків відсутності місця торгівлі);
- приймає рішення про видачу ліцензії (дубліката) або готує вмотивоване рішення про відмову у видачі ліцензії;
- проводить видачу ліцензії або дубліката;
- вносить відповідні дані до ліцензійного реєстру та направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним законодавством, у разі (п.3.3 розділу 3 Рекомендацій):
- недостовірності даних у поданих заявником документах;
- невнесення плати за ліцензію;
- невідповідності розміру плати за ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав документи;
- невідповідності поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензується.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
Необхідно пам’ятати, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.
Платники податків можуть отримати оформлені, переоформлені та з подовженням дії ліцензії, як в ЦОП (центр обслуговування платників) Державних податкових інспекцій ГУ ДФС у Харківській області за місцем розташування торгівельних  об’єктів так і в управлінні  контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області (м.Харків, вул.Петра Болбочана,25).
До відома платників акцизного податку
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що ДФС України у листі від 13.03.2017 № 6150/7/99-99-12-03-03-17 «Про надання інформації» надано роз’яснення щодо  застосування  положень  Порядку випуску, обігу та погашення податкових векселів, які видаються до отримання або  ввезення на митну територію України речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, для використання як сировини для виробництва в хімічній промисловості, затвердженого постановою КМУ від 04.02.2013 №69.
Підприємець на загальній системі оподаткування самостійно заповнює Книгу обліку доходів і витрат за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід
Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності відображається сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, і включає, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Наймані особи, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою Книгу не ведуть і записи в ній не здійснюють.
Тобто фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Книга зберігається у підприємця протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються підприємцем для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.
Зміни в порядку обліку платників
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області звертає увагу платників податків, що Міністерством фінансів України видано наказ від 21.12.2016 №1125 «Про затвердження Змін до Порядку обліку платників податків і зборів та Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість», що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 16.01.2017 за №42/29910 (далі – Наказ №1125).
Відповідно до пункту 6 Наказу №1125 він набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Документ опубліковано в Офіційному віснику України від 17.02.2017 №14, тобто з 19.03.2017 зазначений Наказ набирає чинності.
Наказом №1125 скасовуються або спрощуються (удосконалюються) окремі документи, які подаються платниками податків до контролюючих органів та видаються контролюючими органами платникам податків.
Так, змінами до Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 29.12.2011 за №1562/20300 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 22.04.2014 №462) із змінами:
1) затверджуються нові документи:
- «Довідка про взяття на облік платника податків, відомості щодо якого не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру» за формою №34-ОПП;
- «Заява про взяття на облік за неосновним місцем обліку» за формою №17-ОПП;
2) скасовуються такі документи:
- «Довідка про взяття на облік платника податків» за формою №4-ОПП;
- «Повідомлення про взяття на облік за неосновним місцем обліку» за формою №16-ОПП;
3) удосконалюються такі документи:
- «Повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність» за формою №20-ОПП;
- «Заява (для юридичних осіб та відокремлених підрозділів)» за формою №1-ОПП;
- «Заява (для осіб, які провадять незалежну професійну діяльність)» за формою № 5-ОПП.
При цьому, з дня набрання чинності Наказом №1125 визнаються такими, що втратили чинність, документи, що були видані контролюючими органами до набрання чинності Наказом №1125 та є дійсними на дату набрання чинності Наказом №1125:
- довідки про взяття на облік платника податків за формою №4-ОПП (крім тих, що були видані платникам податків, відомості щодо яких не підлягають включенню до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а саме відокремленим підрозділам іноземних компаній, організацій, у тому числі постійним представництвам нерезидентів, уповноваженим особам договорів про спільну діяльність на території України без створення юридичної особи, управителям майна, інвесторам (операторам) за угодами про розподіл продукції, виконавцям проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, дипломатичним місіям, військовим частинам та фізичним особам, які провадять незалежну професійну діяльність);
- повідомлення про включення платника податків до категорії платників окремих податків за формою №16-ОПП.
Змінами до Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.11.2014 №1130, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.11.2014 за №1456/26233 (із змінами), вдосконалено та спрощено форму «Реєстраційної заяви платника податку на додану вартість» за формою №1-ПДВ (далі – Заява).
У новій формі Заяви виключено відомості щодо:
- найменування контролюючого органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація платника;
- місцезнаходження (місця проживання) платника (за винятком перереєстрації у зв’язку із зміною місцезнаходження (місця проживання);
- контактних телефонів заявника та відповідальних осіб платника (для юридичних осіб);
- кількості працюючих тощо.
Новою формою Заяви передбачено, що у разі добровільної реєстрації платником ПДВ або у разі перереєстрації платником ПДВ особа подає лише один (перший) аркуш заяви. Два аркуші заяви подаються лише при обов’язковій реєстрації, а також при реєстрації платниками ПДВ інвесторів (операторів) за угодою про розподіл продукції, учасників договору про спільну діяльність управителів майна. Додаток до Заяви до контролюючих органів не подається.
Як розрахувати суму податкової знижки для компенсації вартості навчання
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);
Підпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України визначено, що однією із підстав застосування платником податку податкової знижки є сплата коштів за навчання.
Алгоритм визначення суми податкової знижки  при цьому наступний:
- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її
- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;  
- база оподаткування зменшується на суму витрат, зазначених у п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу;
- розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку, від бази оподаткування, зменшеної на суму витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку за здобуття середньої професійної або вищої освіти;
- здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.
У разі, якщо сума податку, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму податку, то сума перевищення підлягає поверненню платнику податку.
Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації в паспорті) до кінця поточного року.
З 1 квітня індивідуальні податкові консультації надаються по-новому
З 01.04.2017 набуває чинності нова редакція статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України (згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1797-VIII).
Зокрема, скорочено термін надання контролюючими органами безоплатної податкової консультації за зверненням платників податків з 30 до 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
При цьому, визначено обов’язкові вимоги до оформлення звернення платників.
З 1 квітня поточного року звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:
найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
підпис платника податків;
дату підписання звернення.
На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надаватиметься, йому надсилатиметься відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".
Нарахування ЄСВ на винагороду за цивільно-правовими договорами
Якщо працівник підприємства, перебуваючи у трудових відносинах з роботодавцем, одержує дохід у вигляді заробітної плати  та виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору, отримуючи винагороду, то до бази нарахування ЄСВ за звітний місяць включаються як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди.
При цьому, якщо база нарахування ЄСВ буде меншою за розмір мінімальної зарплати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ у розмірі 22%.
Якщо працівник отримує дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, ЄСВ нараховується виходячи з розміру 22% на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.
Оподатковування доходу нерезидентів у вигляді відсотків за позиками
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області  повідомляє, що Законом України від 21.12.2016 р №  1797-VIII внесені зміни до Податкового кодексу України, зокрема, щодо оподаткування доходів нерезидентів у вигляді відсотків за позиками або фінансовими кредитами, наданими резидентам.
Статтю 141 Податкового кодексу України доповнено новим пунктом 141.4.11, відповідно до якого, такі доходи оподатковуються за ставкою в розмірі 5% у джерела виплати таких доходів та за рахунок таких доходів з одночасно дотриманням наступних умов:
-  кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені ним шляхом розміщення іноземних боргових цінних паперів на іноземній фондовій біржі, що входить до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України;
-  кошти, надані нерезидентом за позикою або фінансовим кредитом, залучені з метою надання (прямо або опосередковано) резиденту позики або фінансового кредиту;
- нерезидент, якому виплачуються проценти, та/або уповноважена ним особа (якщо проценти виплачуються через таку особу) не є резидентами юрисдикцій, які на дату розміщення нерезидентом іноземних боргових цінних паперів включені до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 цього Кодексу.
Не забувай! Надаєш в оренду - задекларуй доходи!
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує: якщо громадяни здають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то доходи від здачі в оренду обов'язково треба декларувати.
Закон зобов’язує громадян задекларувати доходи і сплатити податок  від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Варто врахувати, що якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізособа – підприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Він і повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.
Крім того, оподатковуються також доходи, отримані від здавання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна. Нагадаємо, що декларувати доходи, з яких у минулому році не було сплачено податків, громадян зобов’язує стаття 164 Податкового кодексу України.
Нагадуємо! Плата за землю: податкові зміни для фізичних осіб у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 08.02.2017  №3012/7/99-99-13-03-01-17 (далі – лист ДФС №3012) повідомила про зміни, запроваджені з 01.01.2017 Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», зокрема, до норм статей 286 та 287 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якими регламентується порядок обчислення та строки сплати плати за землю.
Пунктом 286.5 статті 286 ПКУ уточнено порядок нарахування контролюючими органами податкового зобов’язання з земельного податку (далі – податок) фізичним особам.
Так, нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув права власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
● розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
● права на користування пільгою із сплати податку;
● розміру ставки податку;
● нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Також пунктом 287.2 статті 287 ПКУ визначено, що облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Зміни щодо транспортного податку
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до статті 267 Кодексу "Транспортний податок", згідно з якими об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року( в 2016 році було понад 750 розмірів МЗП)
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу).
Внесеними змінами також перебачено, що у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (підпункт 267.6.10 пункту 267.6 статті 267 Кодексу).
Ставка податку не змінилася та встановлена з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль. 

Про порушення строків зарахування податків і зборів до бюджетів
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що статтею 55 Закону України від 07 грудня 2000 року N 2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність" відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Відповідно до ст. 1066 - 1068 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк зобов’язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом, та за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.
Згідно з п. 8.1 ст. 8 Закону України від 05 квітня 2001 року N 2346-ІІІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон N 2346) банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження, у разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу, банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші, ніж зазначені, строки виконання доручень клієнтів.
Статтею 32 Закону N 2346 встановлено відповідальність банків у вигляді пені перед платником та отримувачем за порушення банком строків виконання доручень клієнтів.
Відповідно до п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.
Поряд з цим, згідно п. 129.7 ст. 129 Кодексу визначено, що не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення (п. 129.7 ст. 129 Кодексу).
Слід зазначити, що п. 1.24 ст. 1 Закону N 2346 визначено, що переказ коштів (далі - переказ) - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Закону N 2346 переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. Зважаючи на вищевикладене, банк несе відповідальність за своєчасне виконання платіжних доручень клієнтів на перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів.
Додатково повідомляємо, що наявність податкової інформації щодо несвоєчасного виконання платіжних доручень банківською установою може слугувати підставою для проведення відповідних заходів податкового контролю органами ДФС.
Тобто, в ситуації коли при достатній наявності грошових коштів на банківському рахунку відкритому в фінансовій установі, в якій введено тимчасову адміністрацію і рух по поточних рахунках призупинено на невизначений термін, підприємство не може ними скористатися для сплати податків і зборів, платнику податків необхідно надати контролюючому органу підтверджуючі документи, що вказані обставини щодо неперерахування податків і зборів до бюджету виникли з вини банку. Такими документами, зокрема але не виключно, можуть бути листи-звернення до адміністрації банку з проханням перерахувати податки, платіжні доручення оформлені в паперовому вигляді тощо. Водночас, слід зазначити, що податковий борг платника податків, який виник з вини банку, залишається за таким платником і підлягає перерахуванню ним до бюджету.
Тобто, незважаючи на причину несплати податкових зобов’язань, зокрема, у разі порушення банком строків виконання або невиконання доручень клієнтів на переказ коштів, платник податків не звільняється від обов’язку сплатити основну суму податкового зобов’язання або податкового боргу, а податковий орган, відповідно, від стягнення такого податкового боргу та/або від зарахування платежів, здійснених через установи інших банків, у передбаченій пунктом 87.9 статті 87 Кодексу черговості погашення податкових зобов’язань та податкового боргу.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 87.1 статті 87 Кодексу джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг) майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Не подали звіт – штрафи одні, подали невчасно - інші
Інформуємо про те, що Державна фіскальна служба України у листі від 10.02.2017р.  № 3282/7/99-99-14-01-02-17 роз’яснила особливості застосування штрафних санкцій за порушення порядку подання звітності для податкового контролю за трансфертним ціноутворенням (звіт про контрольовані операції та документація з трансфертного ціноутворення).
До 01.01.2017 року відповідальність за несвоєчасне подання звіту та несвоєчасне декларування контрольованих операцій визначалась п. 120.3 статті 120 Податкового кодекс (далі – Кодекс). Законом України від 21.12.2016 року №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні"  статтю 120 Кодексу доповнено новим п. 120.4, яким встановлено окрему відповідальність платників податків за несвоєчасне подання платником податків звіту про контрольовані операції та/або документації з трансфертного ціноутворення або несвоєчасне декларування контрольованих операцій у поданому звіті відповідно до вимог п. 39.4 ст. 39 Кодексу.
Штрафні санкції, передбачені п. 120.4 ст. 120 Кодексу, розраховуються за кожний календарний день, починаючи з 01.01.2017 року, незалежно від звітного періоду здійснення контрольованих операцій та застосовуються у разі, якщо платником податків до початку документальної перевірки подано:
звіт про контрольовані операції та/або документацію з трансфертного ціноутворення з порушенням термінів, визначених п. 39.4 ст. 39 Кодексу;
уточнюючий звіт про контрольовані операції, в якому додатково задекларовані контрольовані операції.
Слід зазначити, що склад правопорушень, визначених пунктом 120.3 (неподання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення) та пунктом 120.4 (несвоєчасне подання вказаної звітності) статті 120 Кодексу, не передбачає одночасного застосування фінансової відповідальності, встановленої вказаними нормами.
Знайти інформацію стосовно бізнес-партнерів можна на веб-порталі ДФС України
На офіційному веб-порталі ДФС України (www sfs.gov.ua) створений банер «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який знаходиться на головній сторінці веб-порталу.
Зокрема, для перевірки надійності ділового партнера достатньо знати його код ЄДРПОУ або його назву.
З 1 березня оновлено форми податкової накладної та звітності з ПДВ
Інформуємо про те, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 внесені зміни до деяких нормативно - правових актів Міністерства України, які регламентують ведення податкового обліку та звітності з податку на додану вартість.
Так, у новій редакції викладено форму податкової накладної та внесені зміни до Порядку її заповнення, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2015р. № 1307.
Також, у новій редакції затверджено форму податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням помилки та розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, незареєстрованим як платник ПДВ та внесені зміни по Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженому наказом Мінфіну від 28.01.2016р. № 21.
Визнані такими, що втратили чинність накази Мінфіну:
- від 22.09.2014 № 958 «Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення»;
- від 14.11.2014 №1128 «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість»( зі змінами);
- від 23.01.2015  № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", яким були внесені зміни до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1128.
Наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017р. № 276 оприлюднено 28 лютого 2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» № 39(5908) та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
Право на податковий кредит залишається протягом 1095 днів
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській оласті нагадує, згідно з п. 198.6 Податкового кодексу України податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.
Водночас п. 50.1 Кодексу визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу, а саме, 1095 днів) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Таким чином, при невключенні платником податку суми ПДВ, зазначеної у своєчасно зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній/розрахунку коригування, до складу податкового кредиту протягом 365 днів з дати складання такої податкової накладної/розрахунку коригування, платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларації за звітний період, в якому складено таку податкову накладну/розрахунок коригування, з урахуванням строків давності (1095 днів), та виправити неправильно відображені показники.
Отримали спадщину чи коштовний подарунок – маєте задекларувати
Громадяни, які у минулому році отримували доходи у вигляді спадщини чи дарунку коштів, майна, майнових чи немайнових прав, обов’язково мають подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та отримані доходи у 2016 році.
Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%:
-  за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).  Такі спадкоємці не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
-  ставка податку 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.
-  якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента, ставка податку становить 18%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору за ставкою 1,5%.
В Ізюмській ОДПІ звертають увагу на те, що останній день подання декларації за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Іван Романов: З початку року контакт-центром ДФС надано відповіді на 275 тис. запитань платників податків
Протягом січня – лютого 2017 року Контакт-центром ДФС надано 275 тис. відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян. Це на 9,5 відс. більше, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомив директор Інформаційно-довідкового департаменту ДФС Іван Романов.
За його словами, із загальної кількості відповідей 267,4 тис. надано у телефонному режимі, 7,5 тис. – електронною поштою і факсом, 0,1 тис. – із використанням автовідповідача.
Як і раніше, найактуальнішими темами звернень були оподаткування податком на додану вартість, податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток підприємств та єдиним податком для фізичних осіб – підприємців, а також сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
«Всі відповіді надаються з використанням автоматизованої бази уніфікованих відповідей на запитання суб’єктів господарювання та громадян. Це дозволяє уникнути неоднозначного трактування положень законодавства. Кількість таких відповідей постійно зростає. Так, станом на 1 березня цього  року База знань налічує 16,9 тис. уніфікованих запитань-відповідей», – розповів Іван Романов.
За його словами, База знань постійно оновлюється та підтримується в актуальному стані. За вказаний період платникам надано 47 консультацій у письмовій формі з використанням Бази знань.
«Для зручності суб’єктів господарювання та громадян Базу знань розміщено на офіційному веб-порталі ДФС у розділі «Запитання-відповіді» Загальнодоступного інформаційно-довідкового ресурсу. Тому відвідувачі порталу можуть у будь-який зручний час самостійно знайти відповіді на питання, які їх цікавлять. Цією послугою з початку 2017 року скористалося 564,9 тис. клієнтів», – підкреслив Іван Романов.
У ЗІР функціонують розділи: «Необхідно знати», «Актуальні запитання», «Останні зміни в законодавстві», «Інтерактивна мапа», «Ставки податків і зборів», «Інформація з питань митної справи». Вони дозволяють користувачам ресурсу оперативно та у зручній формі отримувати актуальну інформацію щодо змін у податковому, митному та іншому законодавстві, контроль за додержанням якого покладено на ДФС, термінів подання звітності та сплати податків (зборів), ставок загальнодержавних та місцевих податків і зборів, єдиного внеску та оподаткування товарів в залежності від обраного митного режиму тощо.
Також для користувачів ЗІР є можливість завантаження у форматі PDF відповідей на запитання з розділу «Запитання-відповіді з Бази знань» та їх друк.
Користувачі мережі Інтернет можуть використовувати ЗІР у якості комутатора зв’язку з оператором Контакт-центру, а саме: на сторінці в розділі ЗІР «Контакт-центр ДФС» розташовано номер телефону: «0-800-501-007», при натисканні на який в комунікаційних пристроях (телефон, планшет) або ком’ютерах відбувається з’єднання з IVR Контакт-центру ДФС.
Павло Дроняк: Громадяни вже подали 103 тис. декларацій
За оперативними даними станом на 11.03.2017  громадянами подано майже 103 тис. податкових декларацій про майновий стан і доходи. Про це повідомив директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.
За його словами, сума податку на доходи фізичних осіб, визначених громадянами до сплати, становить 256,3 млн. грн. 
«Порівняно з аналогічним періодом минулого року сума до сплати зросла на 22,6 млн. грн.., або на 10 відс. Найбільші суми задекларовано громадянами м.Києва, Полтавської та Сумської областей», – зазначив Павло Дроняк.
Посадовець також розповів, що за даними декларацій про майновий стан і доходи громадянами задекларовано до сплати військового збору на суму 47,8 млн. грн., що на  4,5  млн. грн., або на 10 відс. більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Правом на отримання податкової знижки скористалися майже 24 тис. громадян. Вони задекларували до повернення податку на доходи фізичних осіб у сумі – 46,6 млн.грн., що на 5,3 млн. грн. більше ніж за минулий рік.
Павло Дроняк також нагадав, що виконати свій конституційний обов’язок та подати декларацію про майновий стан та доходи платники податків мають до 3 травня. Саме цей день у 2017 році є останнім строком для подання податкових декларацій громадянами та особами, які проводять незалежну професійну діяльність, 
Закликаємо усіх громадян не чекати останнього дня та вчасно задекларувати свої доходи. 
За перші два місяці року ДФС забезпечила регіонам на ремонт доріг майже 1,5 млрд. грн.
У рамках експерименту щодо перерахування на реконструкцію доріг 50% від перевиконання надходжень митних платежів за результатами січня-лютого акумульовано майже 1,5 млрд. гривень. Про це заявив в.о. Голови ДФС Мирослав Продан під час засідання підкомітету з питань доходів державного бюджету Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.
«У січні забезпечено 629 млн. гривень, у лютому – 823 млн. гривень. Ці кошти вже можуть бути перераховані до спеціальних фондів обласних бюджетів. Оскільки щомісячні плани надходжень митних платежів вже погоджені Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету», – зазначив Мирослав Продан.
Цьогорічні плани митних надходжень в розрізі областей були розраховані фіскальною службою виходячи з реальної роботи регіональних митниць на основі затвердженої Кабінетом Міністрів України Методики. І попередньо направлені Міністерству фінансів України для погодження з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Згідно з новим порядком кошти розподілятимуться між областями пропорційно до обсягу перевиконання плану.
Фахівці ДФС вивчали ефективні інструменти відбору персоналу

Удосконалення процесу управління персоналом стало основною темою кущового семінару-тренінгу, який відбувся сьогодні, 17 березня, в ГУ ДФС у Львівській області. Організатором тренінгу був Департамент кадрової політики та роботи з персоналом ДФС за участі місії EUAM – Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри».
Учасниками кущового семінару-тренінгу стали керівники підрозділів по роботі з персоналом органів ДФС у Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Тернопільській та Чернівецькій областях.
«Володіння працівниками підрозділів персоналу ефективними навиками відбору, уміння працювати з компетенціями є важливим елементом процесу управління у трудових колективах. Компетенції – це характеристики трудових ресурсів, що необхідні для успішної діяльності, сукупність навичок, знань, здібностей, докладених зусиль та стереотипів поведінки. Вивчення та застосування в роботі цих питань стане важливим кроком з удосконалення управління персоналом в органах ДФС», – зазначила директор Департаменту кадрової політики та роботи з  персоналом ДФС Тетяна Пажитнова
У рамках тренінгу учасники розглянули та відпрацювали на практичних вправах методи ефективних інструментів відбору, навички складання ефективних запитань для найбільш типових видів інтерв’ю, питання проведення роботи з компетенціями, техніку розпізнавання успішних відповідей тощо.
На завершення учасники семінару – тренінгу провели сесію запитань та відповідей.
Тетяна Пажитнова також повідомила, що у рамках подальшої співпраці ДФС та місії EUAM – Консультативної місії Європейського союзу «Консультація заради довіри» у 2017 році планується проведення подібних навчальних заходів для керівників підрозділів персоналу територіальних органів ДФС інших регіонів України.

Митники виявили у поштових відправленнях 686 таблеток наркотичних засобів та психотропних речовин

Останнім часом почастішали випадки виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин у поштових відправленнях, про які повідомляли правоохоронні органи. Тому митне оформлення поштових відправлень не залишилось поза увагою оперативних груп Міжрегіональної митниці ДФС.
За результатами контрольних заходів, проведених оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС у взаємодії з працівниками митного посту «Львів поштовий» Львівської митниці ДФС, лише за один день, 16 березня, у поштових відправленнях було виявлено 686 штук (таблеток та капсул)  медичних препаратів, які містять наркотичні засоби та психотропні речовини.
Небезпечний вантаж знаходився серед задекларованих речей у 7 посилках, які надійшли в Україну з Іспанії. Враховуючи те, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 обіг зазначених речовин в Україні обмежено, препарати («Трамадол», «Кодеїн», «Лоразепам», «Бромазепам», «Транксилиум») вилучено.
За даними фактами направлено повідомлення до Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.
Зазначене правопорушення кваліфікується як злочин, відповідальність за скоєння якого встановлена частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України: «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту, - караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк».
Харківські митники упередили незаконне вивезення майже 8 кг бурштину
В пункті пропуску «Гоптівка» харківськими митниками в ході проведення спільних оперативних заходів із співробітниками УСБУ в Харківській області, УВБ ГУ ДФС у Харківській області та прикордонниками  припинено спробу незаконного вивезення майже 8 кг бурштину.
36-річний мешканець Донецької області намагався вивезти «сонячне каміння», приховавши його в конструктивних порожнинах свого авто.
За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. 
Підприємців-початківців ознайомили з роботою Електронного кабінету платника
Продовжується цикл роз’яснювальних заходів, які проводять співробітники фіскальної служби області. Під час зустрічі з майбутніми платниками податків, яка відбулась в Консалтинговому центрі при Харківському міському центрі зайнятості, податківці ознайомили зазначену категорію  громадян із сучасними інструментами для комфортного обслуговування платників.
А саме з послугами, які надає платнику Електроннний кабінет. Податківці розповіли, що такий кабінет реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу для платників податків. Робота в ньому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення. Електронний кабінет працює цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та забезпечує можливості: отримання актуальної інформації щодо облікових даних,  даних особових карток, даних реєстрів, подання звітності в електронному вигляді, отримання документів та довідок з електронним підписом посадової особи та печаткою контролюючого органу, тощо.
Крім того, фахівці ГУ ДФС у Харківській області розповіли присутнім і про кампанію декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році, яка розпочалась з 1 січня поточного року. Зокрема роз’яснили, які громадяни зобов’язані задекларувати доходи і сплатити податкові зобов'язання та повідомили про  кінцевий термін подання декларації в цьому році - 3 травня. Податківці відзначили, що особливістю деклараційної кампанії – 2017 є декларування минулорічних доходів та майнового стану громадян за новою формою декларації. А задекларувати свої доходи можна і в електронному вигляді, тож знання електронних сервисів фіскальної служби їм стане у нагоді.
Харківська митниця ДФС про електронне декларування
Розвиток митних органів спрямовано на подолання корупції, боротьбу з контрабандою та порушенням митних правил, а також на запровадження світових стандартів діяльності органів доходів і зборів в напрямку спрощення митних процедур, підвищення ефективності здійснення митного контролю та застосування інформаційних технологій, максимальне практичне використання яких відображене в Міжнародній конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція, 1999 рік).
Окреме місце серед заходів інформаційних технологій займає процедура електронного митного декларування (електронного митного оформлення). Кожен з суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності має доступ до процедури електронного декларування на підставі сервісної системи безоплатного надання послуг акредитованим центром сертифікації ключів.
Митниця почала активно впроваджувати електронне декларування товарів з січня 2009 року. Наразі, митне оформлення вантажів в електронному вигляді повністю реалізоване  в усіх митних режимах.
Харківською митницею постійно підтримується  курс на забезпечення ефективного митного сервісу, який передбачає оптимізацію часових витрат на проведення митних формальностей, запровадження гнучкого графіку роботи митних постів та забезпечення реалізації електронного декларування. Так, якщо в 2011 році питома вага документів, що пред'являються митниці в електронному вигляді, становила менше 1%, то в 2013 році електронні митні декларації склали 67,61%, в 2014 році - 93,99%, за січень 2017 року процент електронних митних декларацій в Харківській митниці ДФС склав 99,97%.
Завдяки використанню електронного декларування та автоматизованої системи управління ризиками в Харківській митниці ДФС зберігається тенденція до зменшення часу виконання митних формальностей при оформленні декларацій. Так, у січні 2017 року середній загальний час оформлення товарів становить 2 години 12 хвилин.
В рамках мінімізації впливу людського фактору на результативність переваг електронного декларування Міністерством фінансів України введено процедуру автоматичного розподілу митних декларацій між інспекторами митниці, яка на сьогоднішній день на митних постах Харківської митниці ДФС реалізована в повному обсязі. Слід зазначити, що ця процедура виключає можливість «в ручному режимі» обирати посадових осіб підрозділу митного оформлення, які будуть здійснювати митне оформлення товарів за конкретними митними деклараціями чи підприємствами, а також попереджає можливі корупційні дії у вигляді попередньої змови посадової особи митниці та підприємця.
Отже, перспективами подальшого розвитку електронного декларування в Україні є:
- встановлення стандартів використання інформаційних технологій і засобів електронних комунікацій для вдосконалення митного контролю та досягнення 100-відсоткового електронного декларування підприємствами товарів та транспортних засобів;
- зменшення кількості, спрощення та гармонізацію митних формальностей, скорочення  часу їх проведення;
- створення комфортних умов для сприятливого розвитку міжнародної торгівлі, зниження для бізнесу ризику адміністративного тиску та усунення підґрунтя та можливості для корупційних проявів, мінімізацію впливу людського фактору при прийнятті рішень органами доходів і зборів та іншими контролюючими органами;
- створення єдиної електронної бази даних для забезпечення оперативного автоматичного обміну інформацією про товари, що переміщуються через кордон України, а також про результати проведення державних видів контролю.
Університет митної справи та фінансів запрошує
Університет митної справи та фінансів запрошує на весняні профільні школи для абітурієнтів:
28 березня 2017 року - Школа управлінця (спеціальність "Публічне управління та адміністрування");
29 березня 2017 року - Школи майбутнього правника та майбутнього юриста-міжнародника (спеціальність "Право" та "Міжнародне право");
30 березня 2017 року - Школа майбутнього митника (всі спеціальності Митної академії).
Учасників шкіл чекає цікава та насичена програма, яка включатиме зустріч з відповідальним секретарем приймальної комісії та представниками факультетів, знайомство з діяльністю студентського самоврядування Університету, екскурсію по Університету, ознайомчі лекції з профільних дисциплін; відвідування стрілецького тиру та Музею митної справи; екскурсії до органів державної влади та місцевого самоврядування (Школа управлінця); до юридичної клініки Університету, Г оловного управління юстиції в Дніпропетровській області або суду (Школи майбутнього правника та майбутнього юриста-міжнародника); на один з митних постів Дніпропетровської митниці (Школа майбутнього митника) та багато іншого.
Для участі у вказаних школах необхідно заповнити реєстраційну форму на сайті Університету www.umsf.dp.ua або звернутися за контактними телефонами (056) 756-05-74, (056) 756-05-08.Запрошуємо всіх бажаючих відвідати наші школи!
Чекаємо на Вас!!!
На соціальні потреби мешканці Харківщини направили понад 1,4 млрд. грн. єдиного соціального внеску
Конец формы
Як повідомили в  Головному управлінні ДФС у Харківській області зазначена сума ЕСВ надійшла за перші два місяці поточного року  та перевищила доведений індикативний показник на 326,0 млн.грн.
Так, від юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману працю надійшло більше 1 306,2 млн. грн. (або 92,9%), з яких  419,1 млн. грн. сплачено бюджетними установами. В той же час, від фізичних осіб-підприємців надійшло більше 100,5 млн.грн. єдиного внеску.
Фахівці регіонального фіскального відомства нагадують, що ФОП звільняються від сплати єдиного внеску за себе, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу (частина четверта статті 4 Закону №2464 у редакції Закону №1774-VІІІ).
Водночас податківці інформують, що розмір мінімального страхового внеску  у 2017 році складає 704 грн. на місяць.    Виключення – для платників єдиного податку першої групи. З 1 січня фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, та віднесені до першої групи платників єдиного податку, мають право сплачувати єдиний внесок у сумі не менше за 0,5 мінімального страхового внеску (352 грн. на місяць) із зарахуванням відповідних періодів здійснення підприємницької діяльності до страхового стажу, який обчислюється відповідно до статті 24 Закону України від 9 липня 2003 року № 1058-VI «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», пропорційно сплаченому єдиному внеску .

Упереджено незаконне ввезення на митну територію України контрафактного товару торгової марки «VERSACE»

Співробітниками оперативної групи Міжрегіональної митниці ДФС було ініційовано проведення часткового митного огляду вантажу «білизна постільна, кухонна, для ванн».
Товар переміщувався вантажним автомобілем, який прямував з Туреччини до України, одержувач вантажу – фірма з м.Хмельницький.
Під час проведення митного огляду вантажу було виявлено 570 комплектів махрових рушників та 52 комплекти скатертин з серветками з натуральних тканин та вишивкою. Товар містив логотип відомого бренду «VERSACE» з ознаками фальсифікації.
Враховуючи факт порушення прав інтелектуальної власності компанії «GianniVersaceS.p.A.», які охороняються відповідно до міжнародних реєстрацій товарних знаків, було прийнято рішення про супровід транспортного засобу з вантажем до митниці та присутність співробітників Міжрегіональної митниці ДФС при  проведенні митного контролю та митного оформлення зазначеного товару.
Під час встановлення автентичності товарного знаку та захисту прав інтелектуальної власності компанії «GianniVersaceS.p.A.» було доведено, що затриманий товар є контрафактним.
За вказаним фактом складено протокол про порушення митних правил за ст.476 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу у розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян з конфіскацією товарів, що переміщуються з порушенням права інтелектуальної власності.
Представник правовласника зображувального знаку для товарів і послуг «VERSACE» повідомив, що завдяки професійним діям працівників Міжрегіональної митниці ДФС упереджено нанесення компанії  «GianniVersaceS.p.A.» збитків на суму майже 124 тис.євро. 
Нагадуємо! До уваги платників податків!
Акредитований центр сертифікації ключів при Ізюмській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області запрошує громадян отримати безкоштовні електронні ключі цифрового підпису, необхідних для подання електронних звітів! 
Чекаємо Вас за адресою: місто Ізюм, вулиця Покровська 32, другий поверх, кімната 14.
На Харківщині відомі письменники –фантасти долучились до кампанії декларування
Наші земляки,  письменники-фантасти Дмитро Громов та Олег Ладиженський, відомі під псевдонімом Генрі Лайон Олді, взяли участь в акції «Публічне декларування». Літератори завітали до Центру обслуговування платників Київської ОДПІ, щоб надати  податкові декларації за 2016 рік та задекларували свої доходи.
Як зізнаються самі ж автори фантастичних романів, це вже не перший випадок публічного декларування. Вже кілька років поспіль вони декларують свої доходи, демонструючи приклад активної громадянської позиції та прозорого декларування.
«Сплата податків – це нормальний, природний процес. Ми просто виконуємо свій обов’язок перед нашою країною. Так прийнято у цивілізованому суспільстві», -відзначають автори.
Тож Дмитро Громов і Олег Ладиженський  своїм прикладом публічного декларування закликають  приєднатися  до проведення деклараційної кампанії – 2017 та підтримати  у такий спосіб свою країну.
Ізюмська ОДПІ нагадує! Ставки акцизного податку 
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що змінами внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року №1791 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» з 01.03.2017 року почали діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які зросли  від 12% до 20%, а саме:
- на   вина   кріплені,   вермути   —   з   7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;
- на вина ігристі та газовані — з  10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;
- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л. 100 - відсоткового спирту;
- на лікеро-горілчану продукцію — з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на інші зброджені напої з доданням спир­ту - з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-від­соткового спирту;
- на спиртовмісні харчові продукти з вміс­том спирту етилового більше 8,5 об'ємних одиниць, зокрема на настоянки гіркі ароматичні — з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

На Харківщині податкова міліція вивела з «тіні» організаторів валютно-обмінних операцій
Працівники податкової міліції регіону спільно із співробітниками прокуратури Харківської області викрили осіб, які займалися незаконною діяльністю на фінансовому ринку.
Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.
В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області встановили, що група осіб, користуючись попитом на тіньові валютно-обмінні операції, організували на території Харкова та Дніпропетровська незаконну фінансову діяльність.
Двоє чоловіків – організаторів даної схеми, спільно з трьома помічниками, під виглядом фінансової компанії налагодили проведення валюто-обмінних операцій, що забезпечувало їм отримання неконтрольованого державного прибутку, адже повний обсяг фінансових операцій залишався у «тіні». Лише за попередніми підрахунками нанесені державі збитки за 2015-2017 роки складають щонайменш 3,8 млн. грн.
«Працівники податкової міліції спільно із співробітниками прокуратури Харківської області провели обшуки в офісних приміщеннях, які використовувалися для організації тіньового бізнесу, - зазначає Андрій Бєжанов, - в ході слідчо-оперативних заходів було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнову документацію та банківські картки. Крім цього, було виявлено та вилучено  119,4 тис. доларів США та 184 тис. гривень. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті складає понад 3,4 млн. гривень».
Наразі слідство за даним фактом триває.
Працівниками митниці ДФС вилучено живі декоративні рослини сумнівного походження, безпеки та якості
83 декоративні рослини «Хойя», укорінені у кокосовій стружці, різних видів і розмірів намагався незаконно ввезти на територію України в пункті пропуску «Бориспіль» наш співвітчизник, який прилетів до України з Таїланду.
Для проходження митного контролю громадянин обрав спрощену систему «зелений коридор», чим заявив про те, що переміщувані ним через митний кордон України товари не підлягають письмовому декларуванню, оподаткуванню митними платежами, не підпадають під встановлені законодавством заборони та обмеження щодо ввезення на митну територію України.
Чоловік митної декларації не заповнював, до інспекторів митниці з приводу декларування не звертався. На момент проходження митного контролю дозвільних документів (фітосанітарного сертифікату) на право переміщення через митний кордон України вищевказаного предмету чоловік не надав.
Рослини, які знаходилися у багажній сумці пасажира  без ознак приховування, було виявлено під час проведення вибіркового митного контролю багажу після перетину  громадянином „білої лінії”, яка позначає закінчення зони спрощеного митного контролю „зелений коридор».
Складено протокол про порушення митних правил. Рослини вилучено до винесення судом рішення у справі.

Павло Дроняк: Роботодавцями додатково укладено 8 тис. трудових договорів з найманими працівниками
За перші два місяці цього року роботодавцями додатково укладено 8 тис. трудових договорів з найманими працівниками. Такий результат став наслідком заходів, проведених робочими групами з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, створених за ініціативою місцевих органів виконавчої влади, в яких беруть участь фахівці фіскальної служби. Про це повідомив директор Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк.
За його словами, під час рейдів здійснювалися обстеження виробничих, торгових приміщень юридичних та фізичних осіб, місць здійснення підприємницької діяльності. Крім того, з роботодавцями  проводилася роз’яснювальна робота щодо необхідності дотримання податкового законодавства та законодавства про працю.
Посадовець також розповів, що протягом січня-лютого 2017 року фахівцями фіскальної служби в ході контрольно-перевірочних заходів виявлено 79 найманих осіб, праця яких використовувалися роботодавцями без оформлення трудових відносин.
«Загалом з початку року під час перевірки суб’єктів господарювання, які виплачують зарплатню своїм працівникам, порушення податкового законодавства встановлено в 69 відс. До сплати в бюджети донараховано понад 67 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб, близько 15 млн. грн.. єдиного внеску та близько 5 млн. грн. військового збору», – зазначив Павло Дроняк.
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує:
Нині триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих протягом 2016 року. Останній день подання декларації - 3 травня 2017 року. З додатковою інформацією можна ознайомитись на веб-порталі ДФС.
Увага! Відбувається спам-розсилка вірусних файлів з гіперпосиланням на веб-портал ДФС
Протягом останніх днів зафіксовано велику кількість звернень платників податків до Контакт-центру Державної фіскальної служби України щодо спам-розсилки листів, що містять посилання на веб-портал ДФС.
З огляду на це повідомляємо, що відправка спам-повідомлень відбувається з електронних скриньок, які не мають жодного відношення до Державної фіскальної служби України.
Посилання, що міститься у тексті листа та нібито перенаправляє на портал ДФС, насправді є гіперпосиланням, яке веде на сторонню Інтернет-сторінку та призводить до завантаження вірусного файлу (троянської програми). 
Звертаємося до платників з проханням уважно читати електронну адресу відправника листа та перевіряти її достовірність.
Ознайомитися з контактною інформацією Державної фіскальної служби України можна за посиланнямhttp://www.sfs.gov.ua/others/kontakti/. 

Понад 8 тисяч мешканців Харківщини подали декларації про майновий стан і доходи
Про це повідомили у фіскальній службі регіону під час прес-конференції для представників ЗМІ. Журналістам розповіли, скільки громадян  вже надали декларації  та на яку суму задекларували доходів, скільки харківських мільйонерів вже встигли відобразити свої статки,  та скільки громадян скористалися правом на податкову знижку. Розповіли журналістам і про терміни подачі декларацій, і навіть проконсультували представників ЗМІ, як правильно заповнювати декларації та які доходи потрібно відобразити.
Начальник відділу управління податків і зборів з фізичних осіб ГУ ДФС області Ірина Васильєва проінформувала, що станом на 20 березня 8 215 мешканців Харківської області подали декларації про майновий стан і доходи. Ними задекларовано 611,6 мільйонів гривень доходів.
Із загальної кількості декларантів, 7 193 громадянина задекларували свої податкові зобов’язання. Згідно даних декларацій, сума податкових зобов’язань, яку необхідно сплатити до бюджету, складає майже 24 млн.грн.
Ірина Васильєва відзначила, що у минулому році за аналогічний період податкові зобов’язання задекларували 7 151 громадян, які заявили до сплати 22,7 млн.грн.
 Представник фіскального відомства зокрема розповіла, що серед громадян, які вже надали декларації у 2017 році, 34 отримали доходи, що перевищують 1 млн. грн. Зазначені громадяни отримували доходи із різних джерел: від продажу нерухомості, спадщини, дивідендів, іноземні доходи  тощо.
Крім того,  з початку 2017 року більше 1000 громадян подали декларацію про майновий стан і доходи з метою скористатися правом на податкову знижку. Цією категорією громадян задекларовано суму 1,6 млн. грн., що буде повернута з бюджету зазначеним декларантам.
Також, під час прес-конференції нагадали, що кампанія декларування доходів громадян триватиме до 3 травня 2017 року включно.
«До цієї дати громадянам, що отримали у минулому році доходи, з яких не сплачено податок, необхідно надати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік. Скористатися правом на податкову знижку громадяни зможуть до кінця 2017 року», - відзначила співробітник фіскального відомства.

Податківці Харківщини продовжують співпрацю з профспілками
Про зміни в законодавстві щодо проведення перевірок, заходи по легалізації робочих місць та заробітної плати, про ризики та наслідки  удаваного працевлаштування, розповідали сьогодні співробітники фіскальної служби області під час чергового семінару. Організатором освітнього заходу виступила Харківська обласна профспілка працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування та  послуг і об’єднання підприємців «Торгова єдність».
Учасники семінару - підприємці, власники малого та середнього бізнесу галузі торгівлі, громадського харчування та послуг уважно слухали важливу інформацію, ставили питання, приймали участь в діалозі. Адже сьогодні дуже важливо бути обізнаним у законодавчих питаннях, вміти зорієнтуватися у змінах та новаціях, вірно застосувати їх у своїй практичній діяльності.
Крім того, співробітники ГУ ДФС у Харківській області нагадали присутнім і про кампанію декларування, яка наразі триває в Україні. Проінформували про доходи, які підлягають обов’язковому декларуванню, і про терміни подачі декларації про майновий стан та доходи. Зауважили, що хоч крайній термін подачі декларації 3 травня (включно), не відкладати цей процес на останні дні. 

Затверджено ставки податку на нерухоме майно 
Ставки податку на нерухоме майно (житлова та нежитлова нерухомість), відмінне від земельної ділянки визначаються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, визначеної на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв.м. бази оподаткування.
Для об’єктів житлової нерухомості ставка податку з березня поточного року становить 1 відсоток. Тобто 32 грн. за 1 кв.м.
Також встановлені ставки податку для об’єктів нежитлової нерухомості, яка знаходиться у власності фізичних та юридичних осіб, у наступних розмірах :
1)      будівлі готельні – 1відсоток (32 грн. за 1 кв.м.),
2)      будівлі офісні – 1 відсоток (32 грн. за 1 кв.м.),
3)      будівлі торгівельні - 1 відсоток (32 грн. за 1 кв.м.),
4)      гаражі – 0,1 відсотка (3,2 грн. за 1 кв.м.),
5)      будівлі промислові та склади – 0,25 відсотка (8 грн. за 1 кв.м.),
6)      будівлі для публічних виступів - 1відсоток (32 грн. за 1 кв.м.),
7)      господарські (присадибні) будинки – 0 відсотків,
8)      інші будівлі - 0,1 відсотка (3,2 грн. за 1 кв.м.).


ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн


 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»