Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
15.03.2017
Податковий календар
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що:
20.03.2017 останній день:
Останній день подання податкової декларації з ПДВ за лютий 2017 року;
Останній день подання податкової декларації з плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) за лютий 2017 року;
Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини (додаток 2 до декларації) за лютий 2017 року;
Останній день подання розрахунку з рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України (додаток 4 до декларації) за лютий 2017 року;
Останній день сплати рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за лютий 2017 року. Як розрахувати суму податкової знижки для компенсації вартості навчання
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що платник податку має право на податкову знижку за наслідками звітного податкового року. Підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються платником податку у річній податковій декларації, яка подається по 31 грудня включно наступного за звітним податкового року.
До податкової знижки включаються фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання);
Підпунктом 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України визначено, що однією із підстав застосування платником податку податкової знижки є сплата коштів за навчання.
Алгоритм визначення суми податкової знижки  при цьому наступний:
- визначається база оподаткування шляхом зменшення річної суми нарахованої (виплаченої) заробітної плати на суму обов’язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, які відповідно до закону сплачуються за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її
- на підставі підтверджувальних документів визначається сума витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку на користь вітчизняних вищих та професійно-технічних навчальних закладів для компенсації вартості здобуття середньої професійної або вищої освіти платника податку та/або члена його сім’ї першого ступеня споріднення;  
- база оподаткування зменшується на суму витрат, зазначених у п.п. 166.3.3 п. 166.3 ст. 166 Кодексу;
- розраховується сума податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку, від бази оподаткування, зменшеної на суму витрат у вигляді коштів, сплачених платником податку за здобуття середньої професійної або вищої освіти;
- здійснюється порівняння розрахункової суми податку із сумою податку, фактично утриманого із заробітної плати за рік.
У разі, якщо сума податку, утриманого із заробітної плати, перевищує розраховану суму податку, то сума перевищення підлягає поверненню платнику податку.
Для отримання податкової знижки необхідно подати декларацію про майновий стан і доходи до податкової інспекції за місцем проживання (реєстрації в паспорті) до кінця поточного року.
З 1 квітня індивідуальні податкові консультації надаються по-новому
З 01.04.2017 набуває чинності нова редакція статті 52 «Податкова консультація» Податкового кодексу України (згідно з Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1797-VIII).
Зокрема, скорочено термін надання контролюючими органами безоплатної податкової консультації за зверненням платників податків з 30 до 25 календарних днів, що настають за днем отримання такого звернення даним контролюючим органом.
При цьому, визначено обов’язкові вимоги до оформлення звернення платників.
З 1 квітня поточного року звернення платників податків на отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі повинно містити:
найменування для юридичної особи або прізвище, ім’я, по-батькові для фізичної особи, податкову адресу, а також номер засобу зв’язку та адресу електронної пошти, якщо такі наявні;
код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
зазначення, в чому полягає практична необхідність отримання податкової консультації;
підпис платника податків;
дату підписання звернення.
На звернення платника податків, що не відповідає цим вимогам, податкова консультація не надаватиметься, йому надсилатиметься відповідь у порядку та строки, передбачені Законом України "Про звернення громадян".
До відома підприємців – платників єдиного податку першої та другої груп
Нагадуємо, що відповідно до п.293.2 ст.293 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) ставки єдиного податку для підприємців першої та другої груп встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад у розрахунку на календарний місяць:
 -для  першої групи платників – у межах до 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017 року – 1600 грн.);
-для другої групи платників – у межах  до 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового року (на 1 січня 2017р. – 3200 грн.).
У разі здійснення платниками єдиного податку першої та другої груп  господарської діяльності на територіях більш як однієїсільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, застосовується  максимальний  розмір ставки єдиного податку (п.293.7. ст. 293 ПКУ):
-для першої групи  - у розмірі 10 відсотків розміру прожиткового мінімуму (160 грн.);
-другої групи – 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати (640 грн.).Ліцензії на право роздрібної торгівлі алкоголем та тютюном можна отримати в Центрах обслуговування платників
Головне управління ДФС у Харківській області інформує, що наказом Державної фіскальної служби України від 28.02.2017 №150 (далі – Наказ №150) внесено зміни до наказу ДФС від 24.10.2014 №213 (далі – Наказ №213), яким затверджені Рекомендацій щодо організації роботи головних управлінь ДФС України із приймання документів та видачі ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами (далі – Рекомендації).
Відповідно до оновлених Рекомендацій ліцензія видається на підставі заяви та документів, перелік яких визначено Законом України від 19 грудня 1995 року N 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів", поданих суб'єктом господарської діяльності (особисто або через представника, або надіслані рекомендованими листами) до Головного управління або до Центру обслуговування платників (далі ЦОП) за місцем провадження суб'єктом господарювання торговельної діяльності (п.2.1. Наказу № 213).
Тобто платникам податків, які здійснюють господарську діяльність у сфері роздрібної торгівлі алкогольними напоями для подачі заяв на оформлення ліцензій на право роздрібної торгівлі, подовження термінів діючих ліцензій та  переоформлення ліцензій - необхідно звертатися до  канцелярії Головного управління ДФС у Харківській області (м.Харків, вул..Пушкінська, 46) або до ЦОП (центрів обслуговування платників) Державних податкових інспекцій ГУ ДФС у Харківській області за місцем розташування торгівельних  об’єктів.
Крім того, уточнено, що у заявах про видачу ліцензій додатково зазначаються (п.2.2 розділу 2 Рекомендацій):
● адреса місця торгівлі;
● перелік реєстраторів розрахункових операцій (далі – РРО) (книг обліку розрахункових операцій (далі – КОРО)), які знаходяться у місці торгівлі, а також інформація про них (модель,  модифікація,  заводський номер,  виробник,  дата виготовлення)
● реєстраційні номери посвідчень РРО (КОРО), які знаходяться у місці торгівлі, та дата початку їх обліку в органах ДФС.
Розгляд заяви про видачу ліцензії здійснює структурний підрозділ головного управління ДФС у такому порядку (п.3.2 розділу 3 Рекомендацій):
- перевіряє відповідність поданих документів законодавству України;
- здійснює перевірку фактичного надходження коштів за видачу ліцензії (дубліката) до бюджету;
- перевіряє відповідність поданих у заяві даних щодо РРО даним Державного реєстру реєстраторів розрахункових операцій;
- здійснює обстеження наявності місця торгівлі в новоствореного суб’єкта господарювання або новоствореного місця торгівлі, зазначеного у заяві (за наявності ризиків відсутності місця торгівлі);
- приймає рішення про видачу ліцензії (дубліката) або готує вмотивоване рішення про відмову у видачі ліцензії;
- проводить видачу ліцензії або дубліката;
- вносить відповідні дані до ліцензійного реєстру та направляє відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
Рішення про відмову у видачі ліцензії приймається у порядку, визначеному чинним законодавством, у разі (п.3.3 розділу 3 Рекомендацій):
- недостовірності даних у поданих заявником документах;
- невнесення плати за ліцензію;
- невідповідності розміру плати за ліцензію виду господарської діяльності, на провадження якого заявник подав документи;
- невідповідності поданих документів умовам провадження діяльності, що ліцензується.
Ліцензія або рішення про відмову у її видачі видається заявнику не пізніше 10 календарних днів від дня одержання документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинна бути вказана підстава для відмови.
Необхідно пам’ятати, що ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами видаються заявникові при пред'явленні ним документа, що посвідчує особу (для фізичних осіб), або уповноваженому на те представнику заявника за довіреністю.
Платники податків можуть отримати оформлені, переоформлені та з подовженням дії ліцензії, як в ЦОП (центр обслуговування платників) Державних податкових інспекцій ГУ ДФС у Харківській області за місцем розташування торгівельних  об’єктів так і в управлінні  контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Харківській області (м.Харків, вул.Петра Болбочана,25).
Нові ставки акцизного податку з 01.03.2017 року 
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що змінами внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року №1791 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» з 01.03.2017 року почали діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які зросли  від 12% до 20%, а саме:
- на   вина   кріплені,   вермути   —   з   7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;
- на вина ігристі та газовані — з  10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;
- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л. 100 - відсоткового спирту;
- на лікеро-горілчану продукцію — з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на інші зброджені напої з доданням спир­ту - з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-від­соткового спирту;
- на спиртовмісні харчові продукти з вміс­том спирту етилового більше 8,5 об'ємних одиниць, зокрема на настоянки гіркі ароматичні — з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Нарахування ЄСВ на винагороду за цивільно-правовими договорами
Якщо працівник підприємства, перебуваючи у трудових відносинах з роботодавцем, одержує дохід у вигляді заробітної плати  та виконує роботу (надає послуги) відповідно до цивільно-правового договору, отримуючи винагороду, то до бази нарахування ЄСВ за звітний місяць включаються як заробітна плата (дохід), так і сума винагороди.
При цьому, якщо база нарахування ЄСВ буде меншою за розмір мінімальної зарплати, то єдиний внесок розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати та ставки ЄСВ у розмірі 22%.
Якщо працівник отримує дохід у вигляді винагороди за договором цивільно-правового характеру, який не перевищує розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, ЄСВ нараховується виходячи з розміру 22% на фактично нараховану винагороду за договором цивільно-правового характеру незалежно від її розміру, але з урахуванням максимальної величини бази нарахування.
При нарахуванні заробітної плати (доходів) фізичним особам з джерел не за основним місцем роботи ставка єдиного внеску застосовується до визначеної бази нарахування незалежно від її розміру.

Яка відповідальність передбачена за порушення порядку заповнення або подання податкового розрахунку 1ДФ
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що підпунктом «б» п. 176.2 ст. 176 Податкового кодексу України встановлено, що особи, які відповідно до Кодексу мають статус податкових агентів, зобов'язані подавати у строки, встановлені для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку до контролюючого органу за місцем свого розташування. Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку податковим агентом протягом звітного періоду.
Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.01.2015 № 4.
Якщо дані, зокрема, камеральної перевірки свідчать про подання податкового розрахунку ф. № 1ДФ з недостовірними відомостями або з помилками, до податкового агента застосовуються наступні штрафні (фінансові) санкції.
Згідно з п. 119.2 ст. 119 ПКУ неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі 1020 гривень.
Крім того ст. 1634 Кодексу України про адміністративні правопорушення встановлено, що неповідомлення або несвоєчасне повідомлення державним податковим інспекціям за встановленою формою відомостей про доходи громадян, тягне за собою попередження або накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян - суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від двох до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також на громадян-суб'єктів підприємницької діяльності у розмірі від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Надаєш в оренду - задекларуй доходи!
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує: якщо громадяни здають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то доходи від здачі в оренду обов'язково треба декларувати.
Закон зобов’язує громадян задекларувати доходи і сплатити податок  від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Варто врахувати, що якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізособа – підприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Він і повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.
Крім того, оподатковуються також доходи, отримані від здавання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна. Нагадаємо, що декларувати доходи, з яких у минулому році не було сплачено податків, громадян зобов’язує стаття 164 Податкового кодексу України.
Плата за землю: податкові зміни для фізичних осіб у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 08.02.2017  №3012/7/99-99-13-03-01-17 (далі – лист ДФС №3012) повідомила про зміни, запроваджені з 01.01.2017 Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», зокрема, до норм статей 286 та 287 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якими регламентується порядок обчислення та строки сплати плати за землю.
Пунктом 286.5 статті 286 ПКУ уточнено порядок нарахування контролюючими органами податкового зобов’язання з земельного податку (далі – податок) фізичним особам.
Так, нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув права власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
● розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
● права на користування пільгою із сплати податку;
● розміру ставки податку;
● нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Також пунктом 287.2 статті 287 ПКУ визначено, що облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Звіт про суми податкових пільг – податкова декларація
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги) отримав статус податкової декларації. Так, згідно з оновленим п.46.1 Податкового кодексу України податковою декларацією, серед іншого, вважають і документ, який платник подає до контролюючого органу в строки, установлені законом, на підставі якого відображають обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника від обов’язку нарахування та сплати податку й збору. Тож, з цього року Звіт про пільги підпадає під визначення податкової декларації, яку слід подавати щоквартально протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового періоду. За неподання або несвоєчасне подання зазначеного Звіту платник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 170 грн. (а за повторне притягнення до такої відповідальності протягом року – у розмірі 1020 грн.).
Нагадаємо, що відповідно до п.30.1 ПКУ податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2  ПКУ.
Чи мають право батьки скористатися податковою знижкою на навчання, якщо студент отримував доходи по цивільно-правовому договору?
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області   повідомляє, що згідно з п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
При цьому, ПКУ установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата.
Згідно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.
Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.
Про порушення строків зарахування податків і зборів до бюджетів
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що статтею 55 Закону України від 07 грудня 2000 року N 2121-ІІІ "Про банки і банківську діяльність" відносини банку з клієнтом регулюються законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку України та угодами (договорами) між клієнтом та банком.
Відповідно до ст. 1066 - 1068 Цивільного кодексу України за договором банківського рахунка банк зобов’язується приймати і зараховувати на рахунок, відкритий клієнтові (володільцеві рахунка), грошові кошти, що йому надходять, виконувати розпорядження клієнта про перерахування і видачу відповідних сум з рахунка та проведення інших операцій за рахунком. Банк зобов’язаний зарахувати грошові кошти, що надійшли на рахунок клієнта, в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не встановлений договором банківського рахунка або законом, та за розпорядженням клієнта видати або перерахувати з його рахунка грошові кошти в день надходження до банку відповідного розрахункового документа, якщо інший строк не передбачений договором банківського рахунка або законом.
Згідно з п. 8.1 ст. 8 Закону України від 05 квітня 2001 року N 2346-ІІІ "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні" (далі - Закон N 2346) банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в розрахунковому документі, який надійшов протягом операційного часу банку, в день його надходження, у разі надходження розрахункового документа клієнта до обслуговуючого банку після закінчення операційного часу, банк зобов’язаний виконати доручення клієнта, що міститься в цьому розрахунковому документі, не пізніше наступного робочого дня. Банки та їх клієнти мають право передбачати в договорах інші, ніж зазначені, строки виконання доручень клієнтів.
Статтею 32 Закону N 2346 встановлено відповідальність банків у вигляді пені перед платником та отримувачем за порушення банком строків виконання доручень клієнтів.
Відповідно до п. 129.6 ст. 129 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за порушення строку зарахування податків до бюджетів або державних цільових фондів, установлених Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", з вини банку або органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, в якому відкриваються рахунки платників у системі електронного адміністрування податку на додану вартість, такий банк/орган сплачує пеню за кожний день прострочення, включаючи день сплати, та штрафні санкції у розмірах, встановлених цим Кодексом, а також несе іншу відповідальність, встановлену цим Кодексом, за порушення порядку своєчасного та повного внесення податків, зборів, платежів до бюджету або державного цільового фонду. При цьому платник податків звільняється від відповідальності за несвоєчасне або перерахування не в повному обсязі таких податків, зборів та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів, включаючи нараховану пеню або штрафні санкції.
Поряд з цим, згідно п. 129.7 ст. 129 Кодексу визначено, що не вважається порушенням строку перерахування податків, зборів, платежів з вини банку порушення, вчинене внаслідок регулювання Національним банком України економічних нормативів такого банку, що призводить до нестачі вільного залишку коштів на такому кореспондентському рахунку. Якщо у майбутньому банк або його правонаступники відновлюють платоспроможність, відлік строку зарахування податків, зборів та інших платежів розпочинається з моменту такого відновлення (п. 129.7 ст. 129 Кодексу).
Слід зазначити, що п. 1.24 ст. 1 Закону N 2346 визначено, що переказ коштів (далі - переказ) - рух певної суми коштів з метою її зарахування на рахунок отримувача або видачі йому у готівковій формі. Ініціатор та отримувач можуть бути однією і тією ж особою. Відповідно до п. 30.1 ст. 30 Закону N 2346 переказ вважається завершеним з моменту зарахування суми переказу на рахунок отримувача або її видачі йому в готівковій формі. Зважаючи на вищевикладене, банк несе відповідальність за своєчасне виконання платіжних доручень клієнтів на перерахування податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів або державних цільових фондів.
Додатково повідомляємо, що наявність податкової інформації щодо несвоєчасного виконання платіжних доручень банківською установою може слугувати підставою для проведення відповідних заходів податкового контролю органами ДФС.
Тобто, в ситуації коли при достатній наявності грошових коштів на банківському рахунку відкритому в фінансовій установі, в якій введено тимчасову адміністрацію і рух по поточних рахунках призупинено на невизначений термін, підприємство не може ними скористатися для сплати податків і зборів, платнику податків необхідно надати контролюючому органу підтверджуючі документи, що вказані обставини щодо неперерахування податків і зборів до бюджету виникли з вини банку. Такими документами, зокрема але не виключно, можуть бути листи-звернення до адміністрації банку з проханням перерахувати податки, платіжні доручення оформлені в паперовому вигляді тощо. Водночас, слід зазначити, що податковий борг платника податків, який виник з вини банку, залишається за таким платником і підлягає перерахуванню ним до бюджету.
Тобто, незважаючи на причину несплати податкових зобов’язань, зокрема, у разі порушення банком строків виконання або невиконання доручень клієнтів на переказ коштів, платник податків не звільняється від обов’язку сплатити основну суму податкового зобов’язання або податкового боргу, а податковий орган, відповідно, від стягнення такого податкового боргу та/або від зарахування платежів, здійснених через установи інших банків, у передбаченій пунктом 87.9 статті 87 Кодексу черговості погашення податкових зобов’язань та податкового боргу.
Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 87.1 статті 87 Кодексу джерелами самостійної сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу платника податків є будь-які власні кошти, у тому числі ті, що отримані від продажу товарів (робіт, послуг) майна, випуску цінних паперів, зокрема корпоративних прав, отримані як позика (кредит) та з інших джерел, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею.
Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що повернути частину податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації ними права на податкову знижку шляхом подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначені у пункті 166.3 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Фізична особа – платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2016 року такі фактично здійснені ним протягом звітного року витрати:
Відображення авансів у «прибутковій» звітності
Платники податку на прибуток підприємств сплачували до 31.12.2016р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.
Розрахунок такого авансового внеску подавався платником у складі декларації за звітний період – три квартали 2016 року, а зазначена сума декларувалася у рядку 26 вказаної декларації.
При заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік сума авансового внеску зменшує суму податку, нараховану за 2016 рік і відображається у рядку 16 додатка ЗП до декларації з відповідним перенесенням до рядка 16  декларації. У рядку 26 річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств сума авансового внеску відображається інформаційно.

Лікарські засоби та ставка ПДВ – що важливо
Згідно з підпунктом "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, застосовується ставка ПДВ у розмірі 7 відсотків.
Тобто, для застосування ставки ПДВ у розмірі 7 відсотків до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, такі лікарські засоби мають бути:
дозволені для виробництва і застосування в Україні;
внесені до Державного реєстру лікарських засобів.
Якщо ж вищевказані умови не виконані, операції з постачання таких лікарських засобів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ за загальною ставкою у розмірі 20 відсотків. Починаючи з дати внесення лікарських засобів до Державного реєстру лікарських засобів і за наявності відповідних дозволів для виробництва і застосування в Україні, операції платника податку з подальшого постачання таких лікарських засобів на митній території України оподатковуються ПДВ за ставкою у розмірі 7 відсотків, незалежно від того, яка ставка ПДВ застосовувалась при їх придбанні.
Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб
Згідно з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. N779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. за N2211/24743 фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб - чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.
Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до податкових інспекцій за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (форма заяви додається). Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів (після пред'явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя. Відомості з Державного реєстру надаються протягом п'яти робочих днів з дня звернення фізичної особи.
Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об'єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.
З 1 березня оновлено форми податкової накладної та звітності з ПДВ
Інформуємо про те, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 внесені зміни до деяких нормативно - правових актів Міністерства України, які регламентують ведення податкового обліку та звітності з податку на додану вартість.
Так, у новій редакції викладено форму податкової накладної та внесені зміни до Порядку її заповнення, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2015р. № 1307.
Також, у новій редакції затверджено форму податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням помилки та розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, незареєстрованим як платник ПДВ та внесені зміни по Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженому наказом Мінфіну від 28.01.2016р. № 21.
Визнані такими, що втратили чинність накази Мінфіну:
- від 22.09.2014 № 958 «Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення»;
- від 14.11.2014 №1128 «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість»( зі змінами);
- від 23.01.2015  № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", яким були внесені зміни до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1128.
Наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017р. № 276 оприлюднено 28 лютого 2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» № 39(5908) та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
Якщо в податковій накладній не зазначено код послуги
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській оласті нагадує платникам податку на додану вартість, що  Законом України від 21.12.2016 р. №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" викладено в новій редакції підпункт "і" пункту 201.1 Кодексу, відповідно до якої з 01 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом № 1797 в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 01 січня 2017 року.
Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається.
Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної.
Право на податковий кредит залишається протягом 1095 днів
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській оласті нагадує, згідно з п. 198.6 Податкового кодексу України податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.
Водночас п. 50.1 Кодексу визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу, а саме, 1095 днів) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Таким чином, при невключенні платником податку суми ПДВ, зазначеної у своєчасно зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній/розрахунку коригування, до складу податкового кредиту протягом 365 днів з дати складання такої податкової накладної/розрахунку коригування, платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларації за звітний період, в якому складено таку податкову накладну/розрахунок коригування, з урахуванням строків давності (1095 днів), та виправити неправильно відображені показники.


Особливості оподаткування нерухомого майна у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що законами України від 20.12.2016 № 1791-VIII та від 21.12.2016 № 1797-VIII , до Податкового кодексу України внесено зміни, зокрема,  щодо оподаткування об’єктів нерухомого майна, відмінних від земельної ділянки.
Тепер відповідно до пп. 266.5.1 п 266.5 ст. 266 Кодексу, ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
Водночас, з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки, зокрема з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
            Крім того, в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання вимог Закону № 1791-VIII, не застосовуються вимоги пп. 4.1.9 та 4.5, пп. 12.3.4, пп. 12.4.3 і п. 12.5 ПКУ та Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Кодексом також визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО. Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.
Разом з тим, податківці нагадують, що з 1 січня 2016 року діє норма, відповідно до якої, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Зміни щодо транспортного податку
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до статті 267 Кодексу "Транспортний податок", згідно з якими об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року( в 2016 році було понад 750 розмірів МЗП)
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу).
Внесеними змінами також перебачено, що у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (підпункт 267.6.10 пункту 267.6 статті 267 Кодексу).
Ставка податку не змінилася та встановлена з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль. 

Отримали спадщину чи коштовний подарунок – маєте задекларувати
Громадяни, які у минулому році отримували доходи у вигляді спадщини чи дарунку коштів, майна, майнових чи немайнових прав, обов’язково мають подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та отримані доходи у 2016 році.
Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%:
-  за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).  Такі спадкоємці не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
-  ставка податку 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.
-  якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента, ставка податку становить 18%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору за ставкою 1,5%.
В Ізюмській ОДПІ звертають увагу на те, що останній день подання декларації за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Які доходи, отримані у 2016 році, необхідно задекларувати
Нагадуємо, що Податковим кодексом України визначено, які види доходів, отримані протягом звітного року, зобов’язані декларувати громадяни.
При цьому з 2017 року громадяни, які у 2016 році отримували доходи від двох і більше податкових агентів, вже не подаватимуть річну декларацію про доходи, оскільки з 1 січня 2016 року пп. «є» п. 176.1 ст. 176, який встановлював такий обов’язок, виключено з Кодексу.
Отже, до доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню за наслідками 2016 року, зокрема належать:
- доходи одержані від осіб, які не є податковими агентами (особами, які не є податковими агентами, вважаються нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність(пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
- дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (п.174.3 ст.174 Кодексу);
- дохід у вигляді подарунка від фізичних осіб, крім подарунків, отриманих нерезидентами, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих – резидентів, які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування (п.174.6 ст. 174 Кодексу);
- дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (пп. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 Кодексу);
- іноземні доходи (пп. 170.11.1 п.170.11 ст. 170 Кодексу);
- інвестиційний прибуток (пп. 170.2.2 п.170.2 ст. 170 Кодексу);
- невикористані та неповернуті кошти, одержані у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п.170.7 ст. 170 Кодексу);
- нецільова благодійна (у тому числі матеріальна) допомога, одержана понад встановлену ПКУ норму (у 2016 році – 1930 грн) (пп. 170.7.3 п.170.7 ст. 170 Кодексу);
- не погашена при припиненні трудових відносин з працедавцем частина податку з суми, наданої на відрядження або під звіт та не повернутої (пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Кодексу);
- сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (якщо кредитор повідомляє платника податку – боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення щодо анулювання боргу) (пп. «д» 164.2.17 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом ІІ Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п.169.4 ст. 169 Кодексу);
- кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені  як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих  податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований контролюючим органом згідно з Кодексом (пп. 164.2.6 п.164.2 ст. 164 Кодексу).
Також звертаємо увагу, що за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п.170.10 ст. 170 Кодексу).
Павло Дроняк: Податок на отриману у минулому році спадщину потрібно сплатити до 1 серпня цього року
Громадяни, які у 2016 році отримали спадщину не від родичів першого ступеня спорідненості та не сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини, повинні подати декларацію та сплатити податок. Про це розповів директор Департаменту податків і зборів з фізичних осіб ДФС Павло Дроняк в інтерв’ю газеті «Факти».
За його словами, при оподаткуванні успадкованого майна передбачено три види ставок для податку на доходи фізичних осіб – нульова, 5 відсотків та 18 відсотків.
При отриманні спадщини членами родини першого ступеня споріднення незалежно від того, що було успадковано, вона оподатковується за нульовою ставкою. Інші громадяни України мають сплатити 5-відсотковий податок за будь­-яке майно, успадковане (або подароване) від резидентів України.
Якщо у минулому році резидент України отримав спадщину від нерезидента, то йому доведеться сплатити ставку податку на доходи фізичних осіб у розмірі 18 відсотків. Така ж ставка застосовується і у випадку, якщо нерезидент отримав спадщину на території України.
«Окрім податку на доходи фізичних осіб, громадяни зобов’язані сплатити військовий збір, який складає 1,5 відсотка від вартості успадкованого (подарованого) майна. Виняток складають лише особи, які отримали доходи у вигляді коштів, майна, майнових або немайнових прав, які оподатковуються за нульовою ставкою. До речі, відповідно до норм Податкового кодексу, подарунки оподатковуються у такий же спосіб, як і спадщина», – розповів Павло Дроняк.
За словами посадовця, при сплаті податку варто врахувати кілька нюансів.
По-перше, якщо спадкоємцем є нерезидент України, податок на доходи фізичних осіб та військовий збір мають бути сплачені до нотаріального оформлення об’єктів спадкування, при цьому декларація не подається. Оскільки в інакшому випадку нотаріус не видає свідоцтво про право успадкування.
По-друге, у випадку переходу до спадкоємця права на отримання страхових виплат страхова компанія є податковим агентом, а тому людям, які успадкували такі виплати, подавати декларацію не потрібно.
По-третє, якщо спадкоємець-резидент самостійно, до нотаріального оформлення об’єктів успадкування, сплатив податок (збір), йому також не потрібно подавати декларацію. Крім того, не повинні подавати декларацію спадкоємці при отриманні спадщини від спадкодавців, які є членами родини першого ступеня споріднення.
Сплатити податкові зобов’язання за результатами 2016 року необхідно до 1 серпня цього року.  
Протягом січня-лютого надходження до зведеного бюджету перевищили минулорічний показник на 58,1 відсотка
За оперативними даними протягом січня-лютого 2017 року до зведеного бюджету надійшло (сальдо) 131,9 млрд. грн., що на 48,5 млрд. грн., або на 58,1 відс. більше відповідного періоду 2016 року. До державного бюджету забезпечено 104,4 млрд. грн., до місцевих бюджетів – 27,5 млрд. гривень.
Надходження (збір) до зведеного бюджету у січні-лютому 2017 року склали 148,9 млрд. грн. (+49,5 млрд. грн., або +49,8 відс. до січня-лютого 2016 року), у т. ч. до державного бюджету – 121,4 млрд. гривень.
Надходження (сальдо) до загального фонду державного бюджету у січні-лютому 2017 року склали 102,6 млрд. грн., індикативні показники Міністерства фінансів України виконано на 109,8 відс., додатково забезпечено 9,1 млрд. гривень.
У повному обсязі виконано завдання Міністерства фінансів України з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – 114,3 відс. (+4,3млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) – 167,2 відс. (+7,4 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичних осіб – 111,3 відс. (+1,0 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – 107,7 відс. (+0,7 млрд. грн.), податку на прибуток підприємств – 176,6 відс. (+3,8 млрд. грн.), ввізного мита – 102,8 відс. (+0,1 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – 139,8 відс. (+0,6 млрд. грн.) тощо.
У розрізі основних платежів у січні-лютому 2017 року приріст до відповідного періоду 2016 року забезпечено з податку на додану вартість із ввезених на територію України товарів – на 44,5 відс. (+10,5 млрд. грн.), податку на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг) з урахуванням бюджетного відшкодування (сальдо) – у 2,6 раза (+11,4 млрд. грн.), рентної плати за користування надрами – на 64,3 відс. (+4,6 млрд. грн.), податку та збору на доходи фізичнихосіб – на 27,5 відс. (+2,2 млрд. грн.), акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) – на 22,8 відс. (+1,8 млрд. грн.), податку на прибуток підприємств –  у 4,1раза (+6,6 млрд. грн.), ввізного мита – на 9,6 відс. (+0,3 млрд. грн.), частини чистого прибутку (доходу), що вилучається до держбюджету – у 2,9 раза (+1,4 млрд. грн.)  тощо.
З початку року платникам податків на рахунки відшкодовано 17,0 млрд. грн. податку на додану вартість.
Надходження єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування склали 24,6 млрд. гривень.
Харківські митники виявили товари, приховані від митного контролю
Сьогодні вночі в пункті пропуску «Гоптівка» троє громадян України намагалися вивезти, приховуючи від митного контролю, комплектуючі вироби для насосів авіаційного призначення, які мають ознаки товарів подвійного призначення та заборонені (обмежені) для переміщення через митний кордон України.
Крім того, напередодні в пункті пропуску «Гоптівка» харківськими митниками припинено спробу переміщення маріхуани.
Згорток з травичкою виявив службовий собака митників Любомир. Під час усного декларування пасажирів автомобілю, який прямував з Харкова до Бєлгорода, жоден з пасажирів не заявив про переміщення заборонених предметів. При цьому Любомир неодноразово спрацьовував на пояс джинсів одного з пасажирів.
У ході подальшого митного огляду громадянин зізнався, що за поясом приховав пакет з «коноплею», який віз для особистого споживання.
Відносно правопорушників складені протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. 
9 березня – день народження Тараса Шевченка

Україна відзначила 203-й день народження поета, письменника, художника, громадського та політичного діяча, який є національним героєм і символом України, Тараса Григоровича Шевченка.
З цієї нагоди у всіх куточках країни пройшли літературно-мистецькі заходи, читання віршів, покладання квітів. 
Долучилася до святкових заходів і Харківщина. Біля пам'ятника славетному Кобзареві у центрі Харкова відбулись святкові заходи та церемонія покладання квітів. Участь в урочистостях узяв керівник фіскальної служби регіону Микола Рибаков. На вшануваннні були присутні керівництво Харківської обласної державної адміністрації, обласної ради, міської ради, духовенство, громадські діячі та харків’яни, які щиро  виявляли свою любов та визнання видатному українцю.

Протягом лютого юристи-податківці виграли в судах майже 140 справ

Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області на користь органів ДФС судами розглянуто 137 справ на суму 314,9 млн. грн.
Так, ухвалою Харківського апеляційного адміністративного суду задоволена апеляційна скарга ГУ ДФС області на постанову Харківського окружного адміністративного суду та відмовлено в задоволенні адміністративного позову ТОВ  про скасування податкових повідомлень-рішень на загальну суму 1,2 млн. грн.
Підставою для прийняття контролюючим органом оскаржуваних податкових повідомлень – рішень стало безпідставне відображення в складі витрат підприємства вартості платних послуг, наданих позивачу з боку іншої фірми.
Окрім того, в акті перевірки зроблений висновок про перевищення ліміту залишку готівки в касі ТОВ. Так, у видаткових ордерах на отримання готівки відсутній підпис одержувача коштів, а у відповідній графі друкованого бланку зазначено П.І.Б. головного бухгалтера ТОВ, хоча остання перебувала у відрядженні.
Як зазначив апеляційний суд в своїй ухвалі, для бухгалтерського обліку мають значення лише ті документи, які підтверджують фактичне здійснення господарських операцій, підтверджують рух активів платника податків та його капіталу. Вимога щодо реальних змін майнового стану платника податків (як обов’язкова ознака господарської операції) кореспондується з нормами Податкового кодексу України.
Щодо правомірності висновків контролюючого органу про порушення позивачем Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою правління Національного банку України від 15.12.2004 №637 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.01.2005 за №40/10320 із змінами та доповненнями в частині перевищення ліміту залишку готівки в касі підприємства на кінець дня, то колегія суддів відзначила, що згідно з пунктом 7.15 Положення №637 уся готівка, що надходить до кас, має своєчасно та в повній сумі оприбутковуватися. Враховуючи, що прибуткові касові ордери були підписані фактично вже після повернення головного бухгалтера ТОВ із відрядження, то готівка, зазначена в них, вважається неоприбуткованою в день її надходження до каси. Така позиція суду узгоджується з позицією Верховного Суду України, викладеною у постанові від 01.04.2014 року у справі № 21-54а14.
Майже 2 мільярди гривень надійшло з початку року до Держбюджету від Харківської митниці ДФС 
Як повідомили в Головному управлінні фіскальної служби, це на 451 мільйон гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Основними бюджетоутворюючими товарами, митне оформлення яких здійснювалось в зоні діяльності митниці, були:
- мінеральні палива (сплачено митних платежів на суму 292,8 мільйонів гривень);
- добрива (сплачено митних платежів на суму 177,6 мільйонів гривень);
- тютюнова сировина (сплачено митних платежів на суму 167,3 мільйонів гривень);
- обладнання та механічні пристрої (сплачено митних платежів на суму 154 мільйони гривень);
- пластмаси, полімери (сплачено митних платежів на суму 136,8 мільйонів гривень).
Крім того, у фіскальному відомстві повідомили, що з  початку поточного року у зоні діяльності Харківської митниці ДФС здійснено митне оформлення зовнішньоекономічних операцій суб’єктів господарської діяльності на суму понад 456 мільйонів доларів США. З цієї кількості імпортовано товарів на суму 302,5 мільйонів доларів США, експортовано – 153,6 мільйонів доларів США, що складає 66 % імпорту та 34 % експорту загального обсягу зовнішнього товарообігу.
Також з  початку року митницею оформлено 14 008 митних декларації, з них 99,96% - електронні митні декларації.
Проінформували у службі і щодо протидії митним правопорушенням. Так, митницею заведено 182 справи про порушення митних правил на загальну суму 6 мільйонів 802 тисячі гривень, що на 71 справу більше, ніж за аналогічний період минулого року. Митницею розглянуто 72 справи про порушення митних правил, за якими накладено штрафів на суму 2 мільйони 874 тисячі гривень, стягнуто штрафів на суму 282 тисячі гривень.
Для харківських студентів лекція від податківців
Майбутні економісти, фінансисти, бухгалтера, що навчаються в Харківському інституті фінансів, прослухали лекцію на податкову тематику від фахівців фіскальної служби. Співробітники ГУ ДФС у Харківській області розповіли молоді багато важливих і корисних речей, які стануть їм у нагоді і у студентському житті, і потім, коли вони будуть працювати.
А це і особливості оподаткування доходів фізичних осіб у 2017, і нові правила нарахування та сплати єдиного соціального внеску, податку на  нерухоме майно,  транспортного податку, а також  зміни стосовно спрощеної системи оподаткування.
Значну увагу податківці приділили питанню декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році. Під час лекції вони роз’яснили, які категорії громадян зобов’язані задекларувати доходи і сплатити податкові зобов'язання та які мають право скористатися правом на податкову знижку ( в т.ч і у разі сплати платником податку коштів за здобуття освіти у вищих та середніх професійних закладах ). При цьому перша категорія громадян зобов’язана подати декларацію до 3 травня 2017 року (включно), а громадяни, які претендують на податкову знижку – до кінця 2017 року.  
Цікавим для студентів стало знайомство з оновленим електронним кабінетом платника податків, який реалізований у вигляді захищеного Інтернет-порталу та працює у режимі реального часу. Фахівці фіскальної служби розповіли студентам про можливості, які він  забезпечує. Це і отримання актуальної інформації щодо облікових даних,  даних особових карток, даних реєстрів, можливість подання звітності в електронному вигляді, отримання документів та довідок з електронним підписом посадової особи та печаткою контролюючого органу, тощо.
Така цікава та змістовна зустріч була не останньою, адже податківці запланували провести  в інституті цикл таких освітніх заходів.
Щодо проведення слідчих дій в ГУ ДФС у Харківській області
10 березня 2017 року, в ГУ ДФС у Харківській області проводились окремі слідчі дії працівниками НАБУ.
Конфліктних ситуацій не виникало. Головне управління діє виключно у правовому полі і у рамках своїх повноважень.

Громадяни Харківщини вже задекларували майже півмільярда гривень доходів
В Головному управлінні ДФС у Харківській області повідомили, що 471,7 млн. грн. доходів, отриманих у 2016 році, задекларували 5860 мешканців регіону з початку року. При цьому, згідно даних  декларацій про майновий стан і доходи, сума податкових зобов’язань, які необхідно сплатити до бюджету складає: податку на доходи з фізичних осіб  - 14,5 млн. грн., військового збору - 3,0 млн. грн .
Крім того,  з початку року 749 громадян подали декларацію про майновий стан і доходи з метою скористатися правом на податкову знижку. Цією категорією громадян задекларовано суму 2,9 млн. грн., які будуть повернуті  з бюджету зазначеним декларантам.
Головне управління ДФС у Харківській області нагадує, що кампанія декларування доходів громадян триватиме до 3 травня 2017 року (включно). До цієї дати громадяни, що отримали у минулому році доходи, з яких не сплачено податок, повинні надати податкову декларацію про майновий стан і доходи за 2016 рік до податкової інспекції за місцем своєї прописки. Скористатися правом на податкову знижку громадяни зможуть до кінця 2017 року.
Фахівці фіскальної служби Харківщини взяли участь у засіданні Комісії з кадрових питань Громадської ради при ГУ ДФС у Харківській області
Конец формы
Під час заходу обговорювались шляхи взаємодії податкових органів з представниками громадськості Харківського регіону.
Зокрема, підіймались питання кадрової політики, залучення до роботи в ДФС молоді, збереження професіоналів тощо.
Окрім того, податківці та громадськість обговорили новації у перерозподілі функцій між органами ДФС районного і обласного рівня у цьому році.


Від Харківщини до бюджету надійшло 106,5 млн. грн. військового збору

Зазначену суму мешканці регіону сплатили протягом двох місяців поточного року.  Про це повідомили в Головному управлінні фіскальної служби області та відзначили, що у зрівнянні з минулорічним періодом надходження військового збору зросли на 29,6 млн. грн. ( за 2 місяці 2016 року  зібрано 76,9 млн.грн.).
Також  у фіскальному відомстві відзначають стабільну динаміку  надходжень «податку на підтримку армії» від представників усіх сфер економіки регіону.
Так, у січні надійшло 48,1 млн. грн. вказаного збору, вже у лютому  -  58,4 млн.грн.
Нагадаємо, торік мешканці Харківщини сплатили на допомогу армії більше півмільярда гривень (585,9 млн. грн.).
У 2016 році великими платниками сплачено до державного бюджету 214,3 млрд. гривень
Протягом січня-грудня 2016 року Офісом великих платників ДФС забезпечено збір до державного бюджету 214,3 млрд. грн. (без врахування сплати податку на прибуток ВПП, що зараховується до бюджетів облГУ – 3,9 млрд. грн.).
Завдяки індивідуальному підходу до кожного з платників Офіс забезпечує виведення обсягів з тіньової економіки. Так, за 12 місяців 2016 року досягнуто приріс платежів в порівнянні з минулим роком на 51 мільярд гривень, або на 31%, що дозволило Офісу досягти 57,8% надходжень від загального збору платежів по Україні.
При цьому протягом 2016 року зменшено переплати з податку на прибуток на 3,3 млрд. гривень.
Протягом минулого року було забезпечено декларування позитивних нарахувань з ПДВ у розмірі   92,6 млрд. грн., що більше аналогічного періоду минулого року на 22,8%, або на 17,2 млрд. грн. При цьому, обсяги оподатковуваних операцій з ПДВ у порівнянні з минулим роком зросли лише на 11,9%.
Кампанія декларування податку на прибуток, яка завершилась у лютому 2017 року, ще раз підтвердила ефективність супроводження великого бізнесу саме Офісом ВПП. Згідно з поданою фінансовою звітністю чистий дохід великих платників  збільшився на 7% при зростанні витрат  на 6%. При цьому, податок на прибуток за результатами 2016 року (р.6)  перевищив декларування 2015 року на 39%, або на 13,6 млрд. грн.
Нагадуємо! До уваги платників податків!
Акредитований центр сертифікації ключів при Ізюмській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області запрошує громадян отримати безкоштовні електронні ключі цифрового підпису, необхідних для подання електронних звітів! 
Чекаємо Вас за адресою: місто Ізюм, вулиця Покровська 32, другий поверх, кімната 14.
Службовий собака митників знайшов наркотики
Напередодні в пункті пропуску «Гоптівка» харківськими митниками припинено спробу переміщення марихуани. «Травичку» виявив службовий собака митників Любомир.
37-річний громадянин України, який слідував з Костянтинівки до Москви автобусом, під час усного декларування заявив про відсутність заборонених предметів. При цьому службовий собака митників Любомир неодноразово спрацьовував на сумку пасажира.
В ході подальшого митного огляду громадянин зізнався, що у сумці знаходяться черевики,  в середині яких, під устілками, сховані два паперових згортка з «коноплею».
Відносно правопорушника складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
У лютому платники Офісу великих платників сплатили на 61% більше, ніж торік
Протягом лютого 2017 року Офісом великих платників ДФС забезпечено до державного бюджету 25,2 млрд. грн. податкових надходжень. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податків зросла на 9,5 млрд. грн., або на 61%.
Також за рахунок проведення ефективної кампанії декларування податку на прибуток та вдосконалення аспектів адміністрування досягнуто значного приросту платежів до бюджету і порівняно з попереднім місяцем поточного року.
Так, до бюджету у лютому поточного року платниками Офісу ВПП сплачено на  5,5 млрд. грн., або на 28 відсотків більше податків і зборів, ніж у січні 2017 року. 
На Харківщині податкова міліція вивела з «тіні» організаторів валютно-обмінних операцій
Працівники податкової міліції регіону спільно із співробітниками прокуратури Харківської області викрили осіб, які займалися незаконною діяльністю на фінансовому ринку.
Про це повідомляє перший заступник начальника ГУ ДФС у Харківській області Андрій Бєжанов.
В рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212-1 Кримінального кодексу України, працівники слідчо-оперативних підрозділів ГУ ДФС у Харківській області встановили, що група осіб, користуючись попитом на тіньові валютно-обмінні операції, організували на території Харкова та Дніпропетровська незаконну фінансову діяльність.
Двоє чоловіків – організаторів даної схеми, спільно з трьома помічниками, під виглядом фінансової компанії налагодили проведення валюто-обмінних операцій, що забезпечувало їм отримання неконтрольованого державного прибутку, адже повний обсяг фінансових операцій залишався у «тіні». Лише за попередніми підрахунками нанесені державі збитки за 2015-2017 роки складають щонайменш 3,8 млн. грн.
«Працівники податкової міліції спільно із співробітниками прокуратури Харківської області провели обшуки в офісних приміщеннях, які використовувалися для організації тіньового бізнесу, - зазначає Андрій Бєжанов, - в ході слідчо-оперативних заходів було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, чорнову документацію та банківські картки. Крім цього, було виявлено та вилучено  119,4 тис. доларів США та 184 тис. гривень. Загальна сума вилучених коштів у гривневому еквіваленті складає понад 3,4 млн. гривень».
Наразі слідство за даним фактом триває.
Як харківські та полтавські митники у футбол грали
Керівництвом Харківської та Полтавської митниць ДФС ще у грудні минулого року було започатковано гарну спортивну традицію – проведення змагань з міні-футболу.
Під час першої зустрічі в Полтаві перемогу з рахунком 2:1 одержали господарі – гравці Полтавської митниці ДФС. І ось, цими вихідними відбувся матч-реванш. Цього разу змагання проходили у палаці спорту «Локомотив» імені Г.М. Кірпи.
Керівник Харківської митниці ДФС Андрій Танцеров своїм особистим прикладом довів, що підтримувати відмінну фізичну форму, здоров’я та гарний настрій допомагають заняття спортом. А це важлива умова формування високої патріотичної свідомості та активної життєвої позиції.
Ця подія стала гарним приводом для зустрічі та спілкування серед колег. Команди показали високий рівень та гарну техніку гри. У запеклій безкомпромісній боротьбі з рахунком 5:3 перемогу виборола команда харків’ян.
 Вітаємо!

До бюджету надійшло 6,9 млн. грн. від реалізації майна, яке перейшло у власність держави
Протягом січня-лютого поточного року від реалізації товарів, валюти та цінностей, що переходять у власність держави за порушення митного законодавства, до бюджету надійшло 6,9 млн. гривень. Про це повідомила директор Департаменту фінансування, бухгалтерського обліку та звітності ДФС Вікторія Стус.
За її словами, переважну більшість суми складають надходження від зарахованих до Держбюджету валюти та цінностей, яких за вказаний період надійшло 3,1 млн. грн.
«Від реалізації конфіскованого майна бюджет отримав 1,6 млн. грн., що майже на 20% перевищує показник відповідного періоду минулого року.  Надходження коштів від реалізації митницями швидкопсувного майна, вилученого у справах про порушення митних правил, та майна, що підлягає поверненню за рішенням суду (власник не звернувся), становлять 0,1 млн. грн.», – розповіла Вікторія Стус.
За вказаний період митницями також реалізовано та перераховано до бюджету 2 млн. грн. від реалізації товарів по закінченню термінів їх зберігання на складах митниць та товарів, розміщених у митний режим відмови на користь держави. Це вдвічі перевищує аналогічний показник минулого року.
Крім того посадовець розповіла, що протягом січня-лютого 2017 року митницями через порушення митних правил вилучено та оприбутковано на склади митниць майно на загальну суму 61,7 млн. грн.
Переважну більшість вартості вилучених товарів складають автотранспорт (23,9 млн. грн., або 38,7%), товари широкого вжитку (13,7 млн. грн., або 22,1%), обладнання та устаткування (6,6 млн. грн., або 10,7%).
Громадянка України намагалася вивезти до Туреччини заборонені медпрепарати
Спробу незаконного провезення сильнодіючих лікарських засобів та медичних препаратів виявили співробітники митниці ДФС.
У зоні митного контролю залу "на відліт" під час оформлення пасажирів рейсу у дорожній валізі громадянки України митники виявили банку від вітамінів "Ревіт", у якій знаходився "Матандієнон" ("Metandienone") у кількості 276 пігулок вагою 27,26 г. Оскільки цей препарат віднесено до переліку сильнодіючих лікарських засобів, затвердженого наказом МОЗУ від 03.09.2007р. №490, для його перевезення необхідна довідка медичного закладу, яка у громадянки була відсутня.
Крім того, у сумці пасажирки знаходився ще один медпрепарат "Седал – М", що містив наркотичний засіб "Кодеїн" у кількості 100 мг та психотропну речовину "Фенобарбітал" у кількості 150 мг. Ці засоби віднесені до списку 1 таблиці ІІ та списку 2 таблиці ІІІ відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000р. №770. Довідка медичного закладу на даний препарат теж була відсутня.
За даними фактами складені два протоколи про порушення митних правил за ознаками ч.1 ст. 483 та ст. 471 Митного кодексу України. Предмети правопорушення вилучено.


ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн


 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»