Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
09.03.2017
Податковий календар
Ізюмська ОДПІ повідомляє, що:
10.03.2017 - Останній день сплати податку на прибуток за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року;

Нові ставки акцизного податку з 01.03.2017 року
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що змінами внесеними Законом України від 20 грудня 2016 року №1791 -VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» з 01.03.2017 року почали діяти нові ставки акцизного податку на алкогольні напої, що підлягають маркуванню марками акцизного податку, які зросли  від 12% до 20%, а саме: - на   вина   кріплені,   вермути   —   з   7,16 грн. до 8,02 грн. за 1 л;
- на вина ігристі та газовані — з  10,40 грн. до 11,65 грн. за 1 л;
- на коньяки – з 89,94 грн. до 105,80 грн. за 1 л. 100 - відсоткового спирту;
- на лікеро-горілчану продукцію — з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту;
- на інші зброджені напої з доданням спир­ту - з 105,80 грн. до 126,96 грн. за 1 л 100-від­соткового спирту;
- на спиртовмісні харчові продукти з вміс­том спирту етилового більше 8,5 об'ємних одиниць, зокрема на настоянки гіркі ароматичні — з 141,06 грн. до 169,27 грн. за 1 л 100-відсоткового спирту.

Нагадуємо! До уваги платників податків!
Акредитований центр сертифікації ключів при Ізюмській ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області запрошує громадян отримати безкоштовні електронні ключі цифрового підпису, необхідних для подання електронних звітів! 
Чекаємо Вас за адресою: місто Ізюм, вулиця Покровська 32, другий поверх, кімната 14.
Надаєш в оренду - задекларуй доходи!
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує: якщо громадяни здають в оренду житлову чи іншу нерухомість, а також рухоме майно, то доходи від здачі в оренду обов'язково треба декларувати.
Закон зобов’язує громадян задекларувати доходи і сплатити податок  від здачі в оренду не лише житлових приміщень, але й гаражів, дачних будинків, присадибних та інших земельних ділянок. Варто врахувати, що якщо нерухомість або інше майно орендує юридична особа або фізособа – підприємець, то податковим агентом є саме орендатор. Він і повинен утримати та перерахувати до бюджету податок за ставкою 18%. Якщо ж нерухомість здається фізичній особі, то податок за ставкою 18% сплачує орендодавець.
Крім того, оподатковуються також доходи, отримані від здавання в прокат автотранспорту та іншого рухомого майна. Нагадаємо, що декларувати доходи, з яких у минулому році не було сплачено податків, громадян зобов’язує стаття 164 Податкового кодексу України.
Плата за землю: податкові зміни для фізичних осіб у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує, що Державна фіскальна служба України у листі від 08.02.2017  №3012/7/99-99-13-03-01-17 (далі – лист ДФС №3012) повідомила про зміни, запроваджені з 01.01.2017 Законом України від 21.12.2016 №1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», зокрема, до норм статей 286 та 287 Податкового кодексу України (далі – ПКУ), якими регламентується порядок обчислення та строки сплати плати за землю.
Пунктом 286.5 статті 286 ПКУ уточнено порядок нарахування контролюючими органами податкового зобов’язання з земельного податку (далі – податок) фізичним особам.
Так, нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 ПКУ.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому він набув права власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника – фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
● розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
● права на користування пільгою із сплати податку;
● розміру ставки податку;
● нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема, документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Також пунктом 287.2 статті 287 ПКУ визначено, що облік фізичних осіб – платників податку і нарахування відповідних сум проводяться контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки щороку до 1 травня.
Звіт про суми податкових пільг – податкова декларація
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги) отримав статус податкової декларації. Так, згідно з оновленим п.46.1 Податкового кодексу України податковою декларацією, серед іншого, вважають і документ, який платник подає до контролюючого органу в строки, установлені законом, на підставі якого відображають обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника від обов’язку нарахування та сплати податку й збору. Тож, з цього року Звіт про пільги підпадає під визначення податкової декларації, яку слід подавати щоквартально протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового періоду. За неподання або несвоєчасне подання зазначеного Звіту платник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 170 грн. (а за повторне притягнення до такої відповідальності протягом року – у розмірі 1020 грн.).
Нагадаємо, що відповідно до п.30.1 ПКУ податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2  ПКУ.
Чи мають право батьки скористатися податковою знижкою на навчання, якщо студент отримував доходи по цивільно-правовому договору?
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області   повідомляє, що згідно з п.п.14.1.170 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із змінами та доповненнями (далі – ПКУ), податкова знижка для фізичних осіб, які не є суб’єктами господарювання, – документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів – фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати, у випадках, визначених ПКУ.
При цьому, ПКУ установлено обмеження щодо неперевищення сум нарахованої платником податку податкової знижки понад суму загального оподатковуваного доходу платника, одержаного протягом року як заробітна плата.
Згідно з п.п.14.1.48 п.14.1 ст.14 ПКУ заробітна плата – основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом.
Ці відносини регулюються трудовим законодавством, зокрема Кодексом законів про працю. При укладанні трудового договору з працівником працедавець видає наказ про зарахування його на роботу, на підставі якого у трудовій книжці цього працівника робиться позначка про прийняття його на роботу на відповідну посаду.
Таким чином, якщо студент протягом звітного року одержував доходи від виконання договорів цивільно-правового характеру, які не є трудовими договорами, то члени його сім’ї першого ступеня споріднення мають право на податкову знижку щодо сум, сплачених за навчання такого студента.
Чи сплачувати ЄСВ підприємцям, які припинили держреєстрацію
Розглянемо, чи сплачувати ЄСВ фізичним особам — підприємцям на загальній системі оподаткування, які припинили діяльність у січні 2017 р., та пенсіонерам — фізичним особам — підприємцям на загальній системі оподаткування, які подали заяву про припинення діяльності 30.12.2016 р.?
Як сплачувати
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, платники, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються Законом про ЄСВ.
Платниками єдиного внеску є, зокрема, фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування (п. 4 частини першої ст. 4 цього Закону).
Єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.
Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Тобто з 01.01.2017 р. у разі якщо фізичними особами — підприємцями не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Мінімальна та максимальна суми
Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (мінімальна сума у 2017 р. за місяць — 704 грн).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ
з 01.01.2017 р. — 40 000 грн
з 01.05.2017 р. — 42 100 грн
з 01.12.2017 р. — 44 050 грн
МАКСИМАЛЬНА СУМА ЄСВ
з 01.01.2017 р. — 8 800 грн
з 01.05.2017 р. — 9 262 грн
з 01.12.2017 р. — 9 691 грн
 
ПІЛЬГОВІ ПЛАТНИКИ У 2017 р.
Категорія платника
Пільга зі сплати ЄСВ
ФОП, які обрали загальну систему оподаткування
Звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Не застосовується

Припинення діяльності
Фізичні особи, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (абзац 2 п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Водночас фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма ст. 4 Закону про держреєстрацію), а отже, і статусу платника єдиного внеску.
Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
У разі припинення діяльності фізичні особи — підприємці зобов’язані подати самі за себе звіт за формою № Д5 із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 8 розділу ІІІ Порядку № 435).
Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою –підприємцем у звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання звіту включно.
Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб — підприємців здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем.
Про зміни у справлянні рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку
Інформуємо, що пунктом 19 розділу І Закону України від 20.12.2016 №1791-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році», який набрав чинності з 01.01.2017, до Податкового кодексу України (далі – ПКУ) внесено зміни у частині справляння рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для стільникового зв’язку (далі – Рентна плата).
З урахуванням зазначеного Державна фіскальна служба України повідомила про наступні нововведення з 01.01.2017 з Рентної плати:
1) встановлено ставку Рентної плати для стільникового радіозв’язку у діапазоні радіочастот 2300 – 2400 та 2500 – 2690 МГц – 3000,00 грн. за 1 МГц;
2) введено градацію діапазону частот стільникового зв’язку;
3) введено понижувальний коефіцієнт 0,75 та підвищувальні коефіцієнти 1,2 та 1,4 до ставок Рентної плати для стільникового радіозв’язку у діапазоні радіочастот залежно від концентрації та фрагментації діапазонів цього типу зв’язку, для оцінки яких застосовуються «об’єкти оподаткування» (ширини смуг, відмінні від визначеної у п.254.3 ст.254 ПКУ), а саме – ширина смуги, що використовується платником у регіоні, а також безперервна ширина смуги, що використовується платником у регіоні та/або Україні;
4) кількість додатків 4 до податкової декларації з Рентної плати, які складають платники Рентної плати, відповідає кількості регіонів, в яких вони мають ліцензії;
5) при заповненні додатків 4 до податкової декларації з Рентної плати кількість рядків для кожної ліцензії, отриманої платником Рентної плати дорівнює 17 (сімнадцять), перший з яких обчислюється з коефіцієнтом «одиниця», а інші рядки – з коефіцієнтами, передбаченими примітками 2 – 8 до п.254.4 ст.254 ПКУ для відповідного «об’єкта оподаткування», визначеного у п.254.3 ст.254 ПКУ, та зазначаються у колонці 6 «коефіцієнт» за величиною, що відповідає величині «коефіцієнт мінус одиниця»;
6) податкові зобов’язання з Рентної плати розраховуються платником Рентної плати за формулою:
ПЗ = ООЗШ х Ст + (ООШприм.2 х Ст  х 1,2 – ООШприм.2 х Ст) +(ООШприм.3 х Ст х 1,4 – ООШприм.3 х Ст) + (ООШприм.4 х Ст х 0,75 –ООШприм.4 х Ст) + (ООШприм.5 х Стх 1,4 –ООШприм.5 х Ст) + (ООШприм.6 х Стх 0,75 – ООШприм.6 х Ст) + (ООШприм.7 х Ст х 1,4 –ООШприм.7 х Ст) + (ООШприм.8 х Ст х 0,75 – ОО Шприм.8 х Ст),
де ПЗ – податкові зобов’язання платника Рентної плати;
ООзш – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до п.254.3 ст.254 ПКУ, тобто загальна ширина смуги радіочастот, зазначена у ліцензії або ліцензіях платника Рентної плати;
Ст – ставка Рентної плати відповідно до п.254.4 ст.254 ПКУ;
ООШприм.2 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 2 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2;
ООШприм.3 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки З до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц у кожному регіоні, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4;
ООШприм.4 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 4 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина безперервного інтервалу (суцільної смуги) в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75;
ООШприм.5 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 5 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц у кожному регіоні, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4;
ООШприм.6 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 6 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина безперервного інтервалу (суцільної смуги) в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75;
ООШприм.7 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 7 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц у кожному регіоні, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4;
ООШприм.8 – об’єкт оподаткування Рентною платою відповідно до примітки 8 до п.254.4 ст.254 ПКУ, тобто ширина безперервного інтервалу (суцільної смуги) в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц у кожному регіоні, за умови, що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику Рентної плати, для якої застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.

Витрати, дозволені до включення до податкової знижки за 2016 рік
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує, що повернути частину податку на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО), сплаченого громадянами із заробітної плати, можна, зокрема, у разі реалізації ними права на податкову знижку шляхом подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи (далі – Декларація).
Перелік витрат, дозволених до включення до податкової знижки, визначені у пункті 166.3 статті 166 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ).
Фізична особа – платник ПДФО має право включити до податкової знижки у зменшення оподатковуваного доходу за наслідками звітного 2016 року такі фактично здійснені ним протягом звітного року витрати:

Відображення авансів у «прибутковій» звітності
Платники податку на прибуток підприємств сплачували до 31.12.2016р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 2/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за три квартали 2016 року.
Розрахунок такого авансового внеску подавався платником у складі декларації за звітний період – три квартали 2016 року, а зазначена сума декларувалася у рядку 26 вказаної декларації.
При заповненні податкової декларації з податку на прибуток підприємств за 2016 рік сума авансового внеску зменшує суму податку, нараховану за 2016 рік і відображається у рядку 16 додатка ЗП до декларації з відповідним перенесенням до рядка 16  декларації. У рядку 26 річної податкової декларації з податку на прибуток підприємств сума авансового внеску відображається інформаційно.
Лікарські засоби та ставка ПДВ – що важливо
Згідно з підпунктом "в" пункту 193.1 статті 193 Податкового кодексу України, до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, застосовується ставка ПДВ у розмірі 7 відсотків.
Тобто, для застосування ставки ПДВ у розмірі 7 відсотків до операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, такі лікарські засоби мають бути:
дозволені для виробництва і застосування в Україні;
внесені до Державного реєстру лікарських засобів.
Якщо ж вищевказані умови не виконані, операції з постачання таких лікарських засобів та їх ввезення на митну територію України оподатковуються ПДВ за загальною ставкою у розмірі 20 відсотків. Починаючи з дати внесення лікарських засобів до Державного реєстру лікарських засобів і за наявності відповідних дозволів для виробництва і застосування в Україні, операції платника податку з подальшого постачання таких лікарських засобів на митній території України оподатковуються ПДВ за ставкою у розмірі 7 відсотків, незалежно від того, яка ставка ПДВ застосовувалась при їх придбанні.
Отримання відомостей з Державного реєстру фізичних осіб
Згідно з Положенням про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, затвердженим наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. N779, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2013 р. за N2211/24743 фізична особа, яка зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб - чи в окремому реєстрі Державного реєстру, може отримати відомості про себе, наявні у Державному реєстрі.
Для отримання відомостей про себе з Державного реєстру фізична особа звертається особисто або через уповноважену особу до податкових інспекцій за своїм місцем проживання, або за місцем отримання доходів, або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування, подає документ, що посвідчує особу, та заяву (форма заяви додається). Уповноважена особа додає до заяви довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку, на отримання відомостей про джерела доходів (після пред'явлення повертається) та її копію, документ, що посвідчує особу такого представника, та ксерокопію (з чітким зображенням) документа, що посвідчує особу довірителя. Відомості з Державного реєстру надаються протягом п'яти робочих днів з дня звернення фізичної особи.
Фізичні особи, які не мають постійного місця проживання в Україні або тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, отримання доходів, місцезнаходження іншого об'єкта оподаткування, можуть звернутися за отриманням відомостей з Державного реєстру до будь-якого контролюючого органу. У такому разі строк видачі відомостей може бути продовжено до десяти робочих днів.
З 1 березня оновлено форми податкової накладної та звітності з ПДВ
Інформуємо про те, що наказом Міністерства фінансів України від 23.02.2017 р. № 276 внесені зміни до деяких нормативно - правових актів Міністерства України, які регламентують ведення податкового обліку та звітності з податку на додану вартість.
Так, у новій редакції викладено форму податкової накладної та внесені зміни до Порядку її заповнення, затвердженому наказом Мінфіну від 31.12.2015р. № 1307.
Також, у новій редакції затверджено форму податкової декларації з ПДВ, уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням помилки та розрахунку податкових зобов’язань, нарахованих отримувачем послуг, незареєстрованим як платник ПДВ та внесені зміни по Порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ, затвердженому наказом Мінфіну від 28.01.2016р. № 21.
Визнані такими, що втратили чинність накази Мінфіну:
- від 22.09.2014 № 958 «Про затвердження форми реєстру виданих та отриманих податкових накладних та порядку його ведення»;
- від 14.11.2014 №1128 «Про затвердження Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість»( зі змінами);
- від 23.01.2015  № 13 "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України", яким були внесені зміни до Порядку визначення відповідності платника податку на додану вартість критеріям, які дають право на отримання автоматичного бюджетного відшкодування податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14 листопада 2014 року № 1128.
Наказ Міністерства фінансів України від 23.02.2017р. № 276 оприлюднено 28 лютого 2017 року в газеті «Урядовий кур’єр» № 39(5908) та набирає чинності з першого числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування.
Якщо в податковій накладній не зазначено код послуги
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській оласті нагадує платникам податку на додану вартість, що  Законом України від 21.12.2016 р. №1797 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні" викладено в новій редакції підпункт "і" пункту 201.1 Кодексу, відповідно до якої з 01 січня 2017 року при складанні податкової накладної запроваджується заповнення коду товару згідно з УКТ ЗЕД, для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг.
Зміни щодо складання податкових накладних, запроваджені Законом № 1797 в частині зазначення в податковій накладній коду товару згідно з УКТ ЗЕД, а для послуг - коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, застосовуються до податкових накладних, дата складання яких припадає на період з 01 січня 2017 року.
Оскільки діюча форма податкової накладної не містить окремого поля для відображення коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг, до внесення відповідних змін до форми податкової накладної та порядку її заповнення при складанні податкової накладної код послуги тимчасово не зазначається.
Відсутність коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг в податковій накладній, дата складання якої припадає на період з 01 січня 2017 року до дати набрання чинності відповідних змін до форми податкової накладної не визначається як помилка, допущена при складанні такої податкової накладної.
Право на податковий кредит залишається протягом 1095 днів
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській оласті нагадує, згідно з п. 198.6 Податкового кодексу України податкові накладні, отримані з ЄРПН, є для отримувача товарів/послуг підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.
Водночас п. 50.1 Кодексу визначено, що у разі якщо у майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених ст. 102 Кодексу, а саме, 1095 днів) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться у раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених ст. 50 Кодексу), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.
Таким чином, при невключенні платником податку суми ПДВ, зазначеної у своєчасно зареєстрованій у ЄРПН податковій накладній/розрахунку коригування, до складу податкового кредиту протягом 365 днів з дати складання такої податкової накладної/розрахунку коригування, платник податку має право скласти уточнюючий розрахунок до податкової декларації за звітний період, в якому складено таку податкову накладну/розрахунок коригування, з урахуванням строків давності (1095 днів), та виправити неправильно відображені показники.
Щодо порядку формування податкового номера платника
Відповідно до пункту 63.5 статті 63 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (далі — Кодекс) усі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр).
Статтею 70 глави 6 розділу II Кодексу встановлено, що порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та форма документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, визначаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Відповідно до розділу XIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. №779 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 р. за №2211/24743 (далі — Положення №779), формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється Державною фіскальною службою України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці фізичної особи — платника податків за формою №1ДР.
ДФС України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки в Державному реєстрі.
Розділом XIII Положення №779 визначено структуру реєстраційного номера облікової картки платника податків:
XXXXXNNNNK, де: 
XXXXX — порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN — порядковий номер облікової картки;
К — контрольний розряд.
Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі (тобто Картка платника податків) або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до пункту 12 розділу VII Положення №779.
При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою №1ДР та/або Заяви за формою №5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.
Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Державна фіскальна служба України.
Слід зазначити, що розподіл реєстраційних номерів облікової картки платника податків за ознакою статі фізичної особи у Державному реєстрі Податковим кодексом та Положенням №779 не передбачено.
Додатково повідомляємо, що кожна фізична особа може отримати відомості про свої доходи за 2016 рік за допомогою сервіса “Електронний кабінет платника”.
Подання податкової декларації у разі припинення підприємницької діяльності

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до внесених змін до пункту 177.11 ст. 177 Податкового кодексу  Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період  протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Застосування штрафних санкцій при порушенні норм Податкового кодексу щодо звіту про контрольовані операції
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VШ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», повідомляє щодо застосування норм ст.120 Кодексу, пов’язаних із накладенням штрафних санкцій за порушення вимог п.39.4 статті 39 Кодексу.
Детальніше у листі ДФС України від 10.02.2017 №3282/7/99-99-14-01-02-17
До уваги платників спецвикористання води!
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання води у 2017 році.
Пунктом 20 Закону України від 20.12.2016 № 1791-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено зміни до ст. 255 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води (далі – Плати), які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.
Платники обчислюють суму Плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496 (за IV квартал 2016 року), наказом Мінфіну від 07.11.2016 № 927, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за № 1539/29669 (за І - IV квартали 2017 року).
Податкові декларації подаються платниками Плати до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації (підпункт 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 Кодексу).
Крім того, з урахуванням пункту 63.3 статті 63 Кодексу: за неосновним місцем обліку - місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Враховуючи викладене, на податковий облік за неосновним місцем обліку необхідно брати водокористувачів, до складу яких входять структурні підрозділи, розташовані на територіях, інших ніж головне підприємство, тобто за місцезнаходженням водних об’єктів, з яких здійснюється забір води або за місцезнаходженням об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Граничними термінами подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з Плати є відповідно:
за IV квартал 2016 року: 09 лютого та 17 лютого 2017 року;
за І квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року;
за II квартал 2017 року: 09 серпня та 19 серпня 2017 року;
за III квартал 2017 року: 09 листопада та 17 листопада 2017 року;
за IV квартал 2017 року: 09 лютого та 19 лютого 2018 року.
Суб’єкт господарювання, зареєстрований платником Плати, який у звітному (податковому) році планує здійснювати використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, на підставі заяви, складеної у довільній формі, повідомляє не пізніше граничного терміну подання податкової звітності з Плати за І квартал звітного (податкового) року відповідний контролюючий орган про відсутність у нього у звітному (податковому) році об’єкта оподаткування Платою та податкову звітність з Плати протягом податкового (звітного) року не подає.
Державною фіскальною службою України в листі від 30.01.2017 № 2069/7/99-99-12-03-04-17 надано роз’яснення щодо порядку обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання води.
Особливості справляння спецвикористання лісових ресурсів
Інформуємо, щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі - Рентна плата) у 2017 році.
Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати Рентної плати визначені статтями 256 та 257-258 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Згідно з пунктом 111 розділу І Закону України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” пункт 257.5 статті 257 доповнено абзацом другим такого змісту: „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів „а” і „б” підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 цього Кодексу”.
Крім того, внесено зміни до статті 256 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за результатами господарської діяльності у 2017 році. Вищенаведені зміни набрали чинності з 01 січня 2017 року.
Платники Рентної плати обчислюють суму Рентної плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за IV квартал 2016 року,  І - IV квартали 2017 року).
Податкові декларації подаються платниками Рентної плати до контролюючого органу за місцезнаходженням лісової ділянки (підпункт 257.3.5 пункту 257.3 статті 257 Кодексу).
Базовий податковий (звітний) період для Рентної плати дорівнює календарному кварталу та термін сплати податкових зобов’язань - протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання відповідної податкової декларації.
З більш детальною інформацією щодо порядку обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів можна ознайомитись у листі ДФС України від 30.01.2017 № 2070/7/99-99-12-03-04-17.
Розмір ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, уточнено 
Згідно з пунктом 274.1 статті 274 Податкового кодексу України уточнено розмір ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).
Так, зазначені ставки встановлюються у розмірі не більше ніж 3 відс. від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше ніж 1 відс. від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше ніж 0,3 відс. та не більше ніж 1 відс. від їх нормативної грошової оцінки.
Встановлено, що ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше ніж 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше ніж 0,3 відс. та не більше ніж 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (пункт 277.1 статті 277 ПКУ).
Звертаємо увагу, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території (підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПКУ).
Довідково: лист ДФС України від 08.02.2017 № 3012/7/99-99-13-03-01 «Про зміни до Податкового кодексу України».

Митниками припинено спробу незаконного переміщення на територію Євросоюзу партії сигарет вартістю понад 26 тис. грн.
У пункті пропуску «Чоп-Захонь» оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС у взаємодії з працівниками Закарпатської митниці припинено спробу незаконного переміщення партії сигарет на територію Євросоюзу.
Під час проведення митного огляду транспортного засобу, який прямував по «червоному коридору», було виявлено сигарети з фільтром марок «Marlboro Gold», «Marlboro», «Parliament», «Rothmans Demi» кількістю 1030 пачок та загальною вартістю 26,4 тис. грн.
Сигарети були приховані від митного контролю під декоративною обшивкою стелі по всьому периметру салону автомобіля.
Наразі за даним фактом складено протокол про порушення митних правил,  дії водія -  громадянина Румунії, кваліфіковано за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України, санкції якої передбачають накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості цих товарів з їх конфіскацією, а також  транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), що використовувалися для переміщення безпосередніх предметів порушення митних правил через митний кордон України.
На підставі статті 511 Митного кодексу України, за протоколом про порушення митних правил, сигарети та вантажопасажирський автобус «Mercedes Benz» марки «Sprinter» вилучено на склад митниці.
Загальна вартість вилученого за протоколом про порушення митних правил сигарет та автомобіля складає 112,8 тис. грн.
Припинено спробу ввезення в Україну набоїв до вогнепальної нарізної зброї
Співробітниками митниці ДФС у взаємодії з оперативною групою Міжрегіональної митниці ДФС під час здійснення митного контролю автомобіля «Honda CRV» під керуванням громадянина Словаччини, який прямував в Україну, було виявлено 35 набоїв до вогнепальної нарізної зброї калібром 9 мм «Browning Court» в упаковці виробника.
Набої до вогнепальної зброї знаходилися у скриньці між передніми сидіннями салону автомобіля серед особистих дрібних речей.
Для проходження митного контролю громадянин обрав «зелений коридор», декларуючи такими діями відсутність у нього будь-яких товарів та предметів, які потребують обов’язкового декларування.
По даному факту направлено повідомлення до УСБУ в Закарпатській області. Зазначене правопорушення буде кваліфіковане за ст.201 «Контрабанда» Кримінального Кодексу України. На даний час тривають слідчі дії.
Довідково.
Відповідно до наказу МВС України  від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів» вогнепальна мисливська зброя, основні частини зброї, бойові припаси до неї, пневматична, холодна, охолощена зброя, пристрої, патрони до них перевозяться через митний кордон України на підставі дозволів на право перевезення зброї територією України, які видаються відповідними органами МВС України.

Сергій Білан: У цьому році податковою міліцією ліквідовано 16 конвертаційних центрів
З початку поточного року працівниками податкової міліції припинено діяльність 16 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано понад 3 млрд. грн. Про це повідомив Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан.
За його словами, до складу злочинних «конвертів» входило 174 транзитно-конвертаційних підприємств. За результатами оперативних дій накладено арешт на готівкові та безготівкові кошти на загальну суму 13,6 млн. гривень.
"Особам, що входили до складу конвертаційних центрів оголошено 6 підозр. За результатами проведених заходів до бюджету стягнуто 95,2 млн. гривень", - наголосив Сергій Білан.
Нагадаємо, що протягом 2016 року податковою міліцією було припинено діяльність 77 конвертаційних центрів, якими було проконвертовано 27 млрд. гривень. За результатами відпрацювання підприємств реального сектору економіки – користувачів послуг «конвертаційних центрів» стягнуто понад 1 млрд. 240 млн. гривень.
Мирослав Продан: Всі працівники Державної фіскальної служби України продовжують виконувати свої обов’язки

Кабінет Міністрів України поклав виконання обов'язків Голови Державної фіскальної служби України на в.о. заступника Голови ДФС Мирослава Продана. Відповідне рішення прийнято в ході засідання Уряду сьогодні, 03 березня 2017 року.
Зазначимо, всі служби і структурні підрозділи ДФС працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійну роботу всіх послуг і сервісів.
«Колектив фіскальної служби, співробітники центрального апарату і всіх регіональних підрозділів ДФС, продовжують працювати на своїх місцях і виконувати свої посадові обов'язки», – повідомив Мирослав Продан.
Харківська митниця ДФС та патрульна поліція - взаємодія та результати роботи
Харківська митниця та Управління патрульної поліції у м.Харкові тісно взаємодіють між собою та проводять спільні заходи, спрямовані на протидію переміщенню товарів і транспортних засобів через митний кордон України з порушенням діючого законодавства, аналізу законності ввезення, реєстрації, перебування на території України транспортних засобів іноземної реєстрації та забезпечення дорожнього руху на території міста Харкова.
Такі заходи проводяться на підставі спільних планів, які складаються кожен рік.
Так, за минулий рік за результатами проведення спільних заходів складено 146 протоколів про порушення митних правил. В рахунок забезпечення сплати штрафу у громадян у 17 випадках вилучені транспортні засоби на загальну суму 1 мільйон 951 тисяча гривень, у 21 випадку – грошові кошти на загальну суму 341 тисяча гривень. В 14 випадках транспортні засоби виступали безпосередніми предметами правопорушення.
За рішенням суду по 6 справам конфісковано предмети порушення митних правил – транспортні засоби на суму 859 тисяч гривень. Правопорушниками сплачено штрафів на суму 708 тисяч гривень.
Мешканці Харківщини перерахували до місцевих бюджетів на півмільярда більше, ніж у минулому році 
Про це повідомили у фіскальному відомстві регіону. Розуміючи важливість зазначеного питання, податківці з особливою відповідальністю ставляться до збору платежів в місцеві бюджети. З такою ж відповідальністю та розумінням до сплати належних податків та зборів, ставляться і мешканці Харківщини.
Адже це, передусім, розвинена інфраструктура, відремонтовані дороги, виконання соціально-економічних програм, заробітна платня та багато інших корисних речей, без яких неможливе існування нормально функціонуючого регіону.
Якими податками наповнюються місцеві бюджети, і розповіли в ГУ ДФС області.
Серед податків, найбільших за обсягами – податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, плата за землю та акцизний податок з реалізації у роздрібній мережі підакцизних товарів.
Як і зазвичай, основою місцевих бюджетів регіону є податок на доходи фізичних осіб. З початку року його надійшло919,1 млн. грн. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 року забезпечено приріст на 57,8 % або на 336,6 млн. гривень.
Надходження єдиного податку за два місяці поточного року склали 416 млн.грн., плати за землю – 204,6 млн.грн., акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів – 89,1 млн.грн.
Загалом до бюджетів місцевих громад за 2 місяці надійшло 1,7  млрд. грн., що на  48,1 % або на 563,9 млн. грн. більше минулорічного показника.

Раритетні речі залишились в Україні
Напередодні на митному посту «Плетенівка» харківськими  митниками в результаті відпрацювання інформації СБУ області виявлені старовинні речі.
30-річний громадянин України намагався не задекларувавши вивезти в Росію раритетні речі: шість бубенців з металу жовтого кольору, з написом «VICTORIA», кожен з яких знаходився в окремій дерев’яній скриньці з одного боку закритої склом; самовар з металу жовтого кольору з написом «БРАТЬЕВЬ ПЕТРОВИХЬ ВЬ ТУЛЬ» «СЬ 1850 гг.» та друкарськумашинку з металу чорного кольору з написом «Contine». Предмети знаходились на задньому сидінні автомобілю громадянина.
Відносно чоловіка складений протокол про порушення митних правил за статтею 472 Митного кодексу України.
В Харківській митниці ДФС наадують, що предмети, які виготовлені до 1950 року, та твори друку, які видані до 1945 року, при переміщенні потребують подання дозволу Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України або експертного висновку, виданого державними установами, закладами культури, іншими організаціями, уповноваженими на проведення державної експертизи культурних цінностей.

Важлива інформація для платників про перенесення зустрічі
Управління аудиту ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що у зв’язку зі скороченим робочим днем напередодні свята 8 березня, зустріч з керівниками підприємств, бухгалтерів, ліквідаторів для обговорення проблемних питань, які пов’язані із ліквідацією підприємств, та надання практичної консультаційної допомоги переноситься з 07.03.2017 року на 14.03.2017 року на 16:00.
Працівники фіскальної служби взяли участь у семінарі щодо імплементації Угоди СОТ в Україні
Представник Департаменту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС взяв участь у проведенні семінару «Угода СОТ щодо спрощення процедур торгівлі в Україні: законодавчі та інституціональні перешкоди імплементації», який нещодавно відбувся у м. Київ.
Захід проходив за підтримки Програми розвитку комерційного права Міністерства торгівлі США (CLDP) та за участі представників Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної фіскальної служби України, Державної прикордонної служби України, Місії Європейського Союзу з прикордонної допомоги Молдові та Україні (EUBAM), представників приватного сектору і міжнародних організацій.
Головною метою заходу стало обговорення проектів законів і нормативно-правових актів, необхідних для ефективної та дієвої імплементації положень Угоди Світової організації торгівлі про спрощення процедур торгівлі (TFA), яка покликана спростити процедури транскордонної торгівлі та знизити витрати торгівлі, пов’язані з імпортом і експортом.
Учасники семінару розглянули поточний стан функціонування підрозділів митного аудиту Головних управлінь ДФС у регіонах, а також обговорили шляхи  їх інституціональної спроможності з урахуванням міжнародного досвіду.
Символічним знаком був факт ратифікації у перший день проведення семінару, 22 лютого 2017 року, Угоди про спрощення процедур торгівлі більшістю членів Світової організації торгівлі (понад дві третини з 164), що дало їй змогу набути чинності.
«Абетка експортера» для мешканців Харківщини
На Харківщині запроваджено новий проект «Абетка експортера», в рамках якого планується підтримати експортерів товарів українського виробництва, підняти рівень обізнаності представників бізнес кіл регіону з питання  здійснення зовнішньоекономічної діяльності. У проекті братимуть участь представники Харківської обласної адміністрації, Головного управління ДФС у Харківській області,  представники  інших органів виконавчої влади та суб’єкти господарювання, які зацікавлені в активізації та розвитку експортної діяльності та підвищенні рівня конкурентоспроможності підприємств регіону.
Нещодавно відбулось засідання організаційного комітету зазначеного проекту, у якому також взяли участь фахівці Головного управління ДФС у Харківській області.
У ході засідання було узгоджено тематику, послідовність та періодичність консультативно - інформаційних заходів проекту у 2017 році. Надалі ці заходи відбуватимуться згідно із затвердженим графіком.  
Одне з приватних підприємств намагалося легалізувати 42,9 млн. гривень
Співробітниками Міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, Офісу великих платників податків спільно з СБУ проведено дослідження фінансових операцій, здійснених за участі одного з приватних підприємств.
У ході аналізу встановлено, що посадові особи підприємства оформили документи на придбання товарів, робіт (послуг) від юридичних осіб з ознаками фіктивності на загальну суму 42,9 млн. грн. Ці операції були в повному обсязі відображені у податковому обліку приватного підприємства, мали значний вплив на формування податкового кредиту та податкових зобов’язань з ПДВ шляхом внесення до податкової звітності відомостей, які не відповідають дійсності, з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочинів, передбачених статтями 190 та 358 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.
Митники виявили колекцію старовинних монет
У пункті пропуску «Платоново» митного поста «Котовськ» співробітники митниці спільно з УСБУ виявили 57 старовинних монет та орден Великої Вітчизняної війни.
Вони переміщувалися у валізі серед особистих речей в мікроавтобусі, який прямував до Росії.
Як з’ясувалося, власник колекції вирішив схитрувати. Сам полетів літаком, а старожитності передав ручною поклажею попутним автотранспортом.
Основну частину колекції складають монети часів Російської імперії: 24 мідних 1816-1915 років та 10 монет, зовні схожих на срібні, датованих 1877-1899 рр.
Є також 5 зовні схожих на срібні румунських монет 1942-1945 рр., 17 радянських монет 1921-1929 рр, кілька не ідентифікованих та орден Великої Вітчизняної війни.
Старожитності вилучено та передано на експертизу, яка остаточно встановить їх культурну та історичну цінність.
Нагадаємо, що з 1 березня 2017 року митний пост «Котовськ» матиме назву «Подольськ».

ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 1

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»