Главная
ІЗЮМСЬКА ОДПІ ГУ ДФС У ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ПОВІДОМЛЯЄ Версия для печати Отправить на e-mail
01.03.2017

Податковий календар


Ізюмська ОДПІ повідомляє, що:
02.03.2017 останній день сплати:
податку на додану вартість по декларації з ПДВ за січень 2017 року;
плати за землю за січень 2017 року;

рентної плати за користування надрами для видобування вуглеводневої сировини за січень 2017 року;
рентної плати за користування радіочастотним ресурсом за січень 2017 року.
10.03.2017 останній день сплати:
податку на прибуток за 2016 рік платниками, у яких податковий період дорівнює календарному року
Звіт про суми податкових пільг – податкова декларація
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року Звіт про суми податкових пільг, форму якого затверджено постановою КМУ від 27.12.10 р. № 1233 «Про порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг» (далі – Звіт про пільги) отримав статус податкової декларації. Так, згідно з оновленим п.46.1 Податкового кодексу України податковою декларацією, серед іншого, вважають і документ, який платник подає до контролюючого органу в строки, установлені законом, на підставі якого відображають обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим і митним законодавством передбачено звільнення платника від обов’язку нарахування та сплати податку й збору. Тож, з цього року Звіт про пільги підпадає під визначення податкової декларації, яку слід подавати щоквартально протягом 40 календарних днів, які настають за останнім календарним днем податкового періоду. За неподання або несвоєчасне подання зазначеного Звіту платник несе відповідальність у вигляді штрафу у розмірі 170 грн. (а за повторне притягнення до такої відповідальності протягом року – у розмірі 1020 грн.).
Нагадаємо, що відповідно до п.30.1 ПКУ податкова пільга – це передбачене податковим та митним законодавством звільнення платника податків від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав, визначених п.30.2  ПКУ.

Ізюмська ОДПІ нагадує! Звіт про використання доходів неприбуткової організації необхідно подати до 1 березня 2017 року
Неприбуткові підприємства, установи та організації, визначені статтею 133 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), подають  звіт  про  використання  доходів  (прибутків) неприбуткової  організації за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2016 № 553 та річну фінансову звітність.
Для неприбуткових організацій встановлюється річний звітний період, крім випадків, передбачених ст. 133.4.3 ПКУ.
Поряд з цим  встановлено, що у разі недотримання неприбутковою організацією вимог, визначених у  ст. 133.4.3 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати у строк, визначений для місячного звітного періоду,  звіт  про використання  доходів  (прибутків)  неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання  організації  неприбутковою  в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток.
Отже, неприбутковими підприємствами, установами та організаціями, що відповідають вимогам ПКУ, зокрема внесені органами ДФС  до Реєстру неприбуткових установ та організацій,  звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової  організації  подається за базовий  звітний (податковий) рік протягом 60 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року, тобто не пізніше 1 березня 2017 року.
З таким роз’ясненням можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Державної фіскальної служби України у Загальнодоступному інформаційно-довідковому ресурсі (категорія 102.04).
Чи сплачувати ЄСВ підприємцям, які припинили держреєстрацію
Розглянемо, чи сплачувати ЄСВ фізичним особам — підприємцям на загальній системі оподаткування, які припинили діяльність у січні 2017 р., та пенсіонерам — фізичним особам — підприємцям на загальній системі оподаткування, які подали заяву про припинення діяльності 30.12.2016 р.?
Як сплачувати
Правові та організаційні засади забезпечення збору та обліку єдиного внеску, платники, умови та порядок його нарахування і сплати регулюються Законом про ЄСВ.
Платниками єдиного внеску є, зокрема, фізичні особи — підприємці, які обрали загальну систему оподаткування (п. 4 частини першої ст. 4 цього Закону).
Єдиний внесок для всіх платників єдиного внеску (крім пільгових категорій) встановлено у розмірі 22 % до визначеної ст. 7 Закону про ЄСВ бази нарахування єдиного внеску.
Єдиний внесок для фізичних осіб — підприємців, які обрали загальну систему оподаткування, нараховується на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць. У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Тобто з 01.01.2017 р. у разі якщо фізичними особами — підприємцями не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такі платники зобов’язані визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом про ЄСВ. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
Мінімальна та максимальна суми
Мінімальний страховий внесок — це сума єдиного внеску, що визначається розрахунково як добуток мінімального розміру заробітної плати та розміру внеску, встановленого законом на місяць, за який нараховується заробітна плата (дохід), та підлягає сплаті щомісяця (мінімальна сума у 2017 р. за місяць — 704 грн).
Максимальна величина бази нарахування єдиного внеску — це максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, що дорівнює 25 розмірам прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом, на яку нараховується єдиний внесок.
МАКСИМАЛЬНА ВЕЛИЧИНА БАЗИ НАРАХУВАННЯ ЄСВ
з 01.01.2017 р. — 40 000 грн
з 01.05.2017 р. — 42 100 грн
з 01.12.2017 р. — 44 050 грн
МАКСИМАЛЬНА СУМА ЄСВ
з 01.01.2017 р. — 8 800 грн
з 01.05.2017 р. — 9 262 грн
з 01.12.2017 р. — 9 691 грн
 
ПІЛЬГОВІ ПЛАТНИКИ У 2017 р.
Категорія платника
Пільга зі сплати ЄСВ
ФОП, які обрали загальну систему оподаткування
Звільняються від сплати за себе ЄСВ, якщо вони є пенсіонерами за віком або інвалідами та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу
ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування

Особи, які провадять незалежну професійну діяльність
Не застосовується

Припинення діяльності
Фізичні особи, щодо яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період, в якій відображаються виключно доходи від проведення підприємницької діяльності, протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (абзац 2 п. 177.11 ст. 177 Податкового кодексу).
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, що настає за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду, до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Водночас фізична особа — підприємець позбавляється статусу підприємця з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності цією фізичною особою (частина восьма ст. 4 Закону про держреєстрацію), а отже, і статусу платника єдиного внеску.
Таким чином, останнім періодом, за який необхідно сплатити єдиний внесок, буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності такої фізичної особи.
У разі припинення діяльності фізичні особи — підприємці зобов’язані подати самі за себе звіт за формою № Д5 із зазначенням типу форми «ліквідаційна», де останнім звітним періодом буде період з дня закінчення попереднього звітного періоду до дня державної реєстрації припинення підприємницької діяльності (п. 8 розділу ІІІ Порядку № 435).
Термін сплати зобов’язань, визначених фізичною особою –підприємцем у звіті з позначкою «ліквідаційний», настає в день подання такого звіту, відповідно єдиний внесок необхідно сплатити до дати подання звіту включно.
Крім цього, зняття з обліку фізичних осіб — підприємців здійснюється органами доходів і зборів на підставі відомостей з реєстраційної картки, наданих державним реєстратором, після проведення передбачених законодавством перевірок платників, звірення розрахунків та проведення остаточного розрахунку.
У разі державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця така особа користується правами, виконує обов’язки та несе відповідальність, що передбачені для платника єдиного внеску в частині діяльності, яка здійснювалася нею як фізичною особою — підприємцем.
Щодо порядку формування податкового номера платника
Відповідно до пункту 63.5 статті 63 глави 6 розділу II Податкового кодексу України (далі — Кодекс) усі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контролюючих органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (далі — Державний реєстр).
Статтею 70 глави 6 розділу II Кодексу встановлено, що порядок формування реєстраційного номера облікової картки платника податків та форма документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі, визначаються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
Відповідно до розділу XIII Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, затвердженого наказом Міністерства доходів і зборів України від 10.12.2013 р. №779 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.12.2013 р. за №2211/24743 (далі — Положення №779), формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється Державною фіскальною службою України на підставі відомостей, поданих фізичною особою в Обліковій картці фізичної особи — платника податків за формою №1ДР.
ДФС України надає Обліковій картці реєстраційний номер облікової картки платника податків, який є порядковим номером реєстрації Облікової картки в Державному реєстрі.
Розділом XIII Положення №779 визначено структуру реєстраційного номера облікової картки платника податків:
XXXXXNNNNK, де:
XXXXX — порядковий номер реєстрації дня народження фізичної особи (для однієї дати народження може бути надано два і більше порядкових номерів);
NNNN — порядковий номер облікової картки;
К — контрольний розряд.
Підтвердженням достовірності реєстраційного номера облікової картки платника податків є документ, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі (тобто Картка платника податків) або дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, внесені до паспорта громадянина України відповідно до пункту 12 розділу VII Положення №779.
При внесенні змін до даних, що вносяться до Державного реєстру з Облікової картки за формою №1ДР та/або Заяви за формою №5ДР, реєстраційний номер облікової картки платника податків не змінюється.
Перевірку достовірності формування реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснює виключно Державна фіскальна служба України.
Слід зазначити, що розподіл реєстраційних номерів облікової картки платника податків за ознакою статі фізичної особи у Державному реєстрі Податковим кодексом та Положенням №779 не передбачено.
Додатково повідомляємо, що кожна фізична особа може отримати відомості про свої доходи за 2016 рік за допомогою сервіса “Електронний кабінет платника”.
До уваги Інтернет-користувачів! Як отримати інформацію про доходи та податки за допомогою Електронного кабінету платника
Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
При цьому, отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можна тільки за наявності електронного ключа, згенерованого як для фізичної особи.
Ключі, отримані як для держслужбовця, не використовуються для роботи із зазначеним електронним сервісом. Ключ держслужбовця генерується на посадову особу відповідної державної установи.
Відповідно до п.12 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 28.10.2004 №1452 (далі – Порядок), у посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково зазначається його належність до установи та посада, яку він займає.
Використання особистого ключа у випадках, не пов’язаних з діяльністю установи, забороняється. Після припинення виконання підписувачем посадових обов’язків, для яких генерувалися особистий та відкритий ключі, підписувач або установа звертається до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування посиленого сертифіката його відкритого ключа, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення (п.15 Порядку).
УВАГА!!! Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді можна отримати за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення. 

Особливості адміністрування екологічного податку у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області   повідомляє, що пунктами 12 – 16 розділу І Закону України  від 20 грудня 2016 року № 1791-VIIІ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» викладені у нових розмірах і порівняно з діючими у 2016 році збільшені на 12 відсотків ставки екологічного податку,  а саме:
- ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення;
- ставка податку за викиди двоокису вуглецю;
- ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти;
- ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах;
- ставка податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені);
-  ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Таким чином, збільшені ставки повинні застосовуватися платниками податку при обрахуванні податкових зобов’язань за перелічені вище об’єкти оподаткування, що виникли з 1 січня 2017 року.
Відповідно до пункту 250.2 статті 250 Кодексу платники екологічного податку складають податкові декларації та подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації.
Внесені зміни до податкової декларації екологічного податку
Повідомляємо, що 21 лютого 2017 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 28.12.2016 №1177, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 26.01.2017 за №116/29984 (далі – Наказ №1177), яким внесені зміни доформи податкової декларації екологічного податку (далі – Декларація), затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 17.08.2015 №715, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за №1052/27497.
Наказом №1177 викладено у новій редакції додаток 4 «Розрахунок за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені» до Декларації.
Зазначений Наказ опубліковано в «Офіційному віснику України» від 21.02.2017 №15.
Якщо ви переобладнали автомобіль на альтернативні види палива, можете скористатися податковою знижкою.
Така можливість передбачена п.п.166.3.7 п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України. Платник податку за наслідками звітного податкового року має право зменшити свій оподатковуваний дохід, визначений з урахуванням положень пункту 164.6 статті 164 Кодексу як нарахована сума доходу, зменшена на суму єдиного внеску, страхових внесків до Накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, - обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду, а також на суму податкової соціальної пільги (стосовно доходу у вигляді заробітної плати) за її наявності, включивши до податкової знижки фактично здійснені ним протягом звітного податкового року витрати на переобладнання транспортного засобу, що належить платникові податку, з використанням у вигляді палива моторного сумішевого, біоетанолу, біодизелю, стиснутого або скрапленого газу, інших видів біопалива.
Відповідно до п.п.166.2.1 п.166.2 ст.166 ПКУ до податкової знижки включаються, зокрема, фактично здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов’язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).
Слід враховувати при цьому, що податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний контролюючий орган і має про це відмітку у паспорті;
Якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.
Що необхідно знати про перевірки?
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до Податкового кодексу контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.
Камеральні та документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Кодексом, а фактичні перевірки - Кодексом та іншими законами України, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи.
Камеральною вважається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях (розрахунках) платника податків, та даних системи електронного адміністрування податку на додану вартість, а також даних Єдиного реєстру акцизних накладних та даних системи електронного адміністрування реалізації пального.
Документальною перевіркою вважається перевірка, предметом якої є своєчасність, достовірність, повнота нарахування та сплати усіх передбачених  Кодексом податків та зборів, а також дотримання валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами) та яка проводиться на підставі податкових декларацій (розрахунків), фінансової, статистичної та іншої звітності, регістрів податкового та бухгалтерського обліку, ведення яких передбачено законом, первинних документів, які використовуються в бухгалтерському та податковому обліку і пов'язані з нарахуванням і сплатою податків та зборів, виконанням вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також отриманих в установленому законодавством порядку контролюючим органом документів та податкової інформації, у тому числі за результатами перевірок інших платників податків.
Документальна планова перевірка проводиться відповідно до плану-графіка перевірок.
Документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з підстав, визначених у ст. 78  Кодексу.
Документальні  перевірки   бувають   виїзними  та   невиїзними.
Виїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням платника податків чи місцем розташування об'єкта права власності, стосовно якого проводиться така перевірка. Невиїзною перевіркою вважається перевірка, яка проводиться в приміщенні контролюючого органу.
Фактична перевірка, здійснюється за місцем фактичного провадження платником податків діяльності, розташування господарських або інших об'єктів права власності такого платника і здійснюється з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних товарів, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами).
Умови та порядок допуску посадових осіб контролюючих органів до проведення документальних виїзних та фактичних перевірок  визначені у ст.81 Податкового кодексу.
Посадові особи контролюючого органу мають право приступити до проведення документальної виїзної перевірки, фактичної перевірки за наявності підстав для їх проведення, визначених  Кодексом, та за умови пред'явлення або надіслання у випадках, визначених Кодексом, таких документів:
- направлення на проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, реквізити наказу про проведення перевірки, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) або об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична), підстави, дата початку та тривалість перевірки, посада та прізвище посадової (службової) особи, яка проводитиме перевірку. Направлення на перевірку є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу, що скріплений печаткою контролюючого органу;
- копії наказу про проведення перевірки, в якому зазначаються дата видачі, найменування контролюючого органу, найменування та реквізити суб'єкта (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - платника податку, який перевіряється) та у разі проведення перевірки в іншому місці - адреса об'єкта, перевірка якого проводиться, мета, вид (документальна планова/позапланова або фактична перевірка), підстави для проведення перевірки, визначені Кодексом, дата початку і тривалість перевірки, період діяльності, який буде перевірятися. Наказ про проведення перевірки є дійсним за наявності підпису керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу та скріплення печаткою контролюючого органу;
- службового посвідчення осіб, які зазначені в направленні на проведення перевірки.
Непред'явлення або ненадіслання у випадках, визначених Кодексом, платнику податків (його посадовим (службовим) особам або його уповноваженому представнику, або особам, які фактично проводять розрахункові операції) цих документів або пред'явлення зазначених документів, що оформлені з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки.
Відмова платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах не дозволяється.
При пред'явленні направлення платнику податків та/або посадовим (службовим) особам платника податків (його представникам або особам, які фактично проводять розрахункові операції) такі особи розписуються у направленні із зазначенням свого прізвища, імені, по батькові, посади, дати і часу ознайомлення.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) розписатися у направленні на перевірку посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, який засвідчує факт відмови. У такому випадку акт про відмову від підпису у направленні на перевірку є підставою для початку проведення такої перевірки.
У разі відмови платника податків та/або посадових (службових) осіб платника податків (його представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) у допуску посадових (службових) осіб контролюючого органу до проведення перевірки посадовими (службовими) особами контролюючого органу за місцем проведення перевірки, невідкладно складається у двох примірниках акт, що засвідчує факт відмови, із зазначенням заявлених причин відмови, один примірник якого вручається під підпис, відразу після його складання, платнику податків та/або уповноваженій особі платника податків.
До складеного контролюючим органом акта, посадова (службова) особа платника податків (його представник або особа, яка фактично проводить розрахункові операції) має право надати свої письмові пояснення.
У разі відмови платника податків та/або його посадових (службових) осіб (представників або осіб, які фактично проводять розрахункові операції) підписати акт, що засвідчує факт відмови у допуску до проведення перевірки, посадовими (службовими) особами контролюючого органу складається акт, що засвідчує факт відмови в отриманні акта та/або наданні письмових пояснень до нього.
Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах повноважень, визначених цим Кодексом.
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи - платники податків під час перевірки, що проводиться контролюючими органами, зобов'язані виконувати вимоги контролюючих органів щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписати акт (довідку) про проведення перевірки та мають право надати заперечення на цей акт (довідку).
Подання податкової декларації у разі припинення підприємницької діяльності

Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що відповідно до внесених змін до пункту 177.11 ст. 177 Податкового кодексу  Фізичні особи, стосовно яких проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням, подають податкову декларацію за останній базовий податковий (звітний) період  протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності.
У разі проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням останнім базовим податковим (звітним) періодом є період з дня, наступного за днем закінчення попереднього базового податкового (звітного) періоду до останнього дня календарного місяця, в якому проведено державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності.
Застосування штрафних санкцій при порушенні норм Податкового кодексу щодо звіту про контрольовані операції
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у зв’язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України від 21.12.2016 р. № 1797-VШ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», повідомляє щодо застосування норм ст.120 Кодексу, пов’язаних із накладенням штрафних санкцій за порушення вимог п.39.4 статті 39 Кодексу.
Детальніше у листі ДФС України від 10.02.2017 №3282/7/99-99-14-01-02-17
До уваги платників спецвикористання води!
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області інформує щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання води у 2017 році.
Пунктом 20 Закону України від 20.12.2016 № 1791-VІІІ „Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” внесено зміни до ст. 255 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) та збільшено ставки рентної плати за спеціальне використання води (далі – Плати), які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань за результатами господарської діяльності у 2017 році. Зазначена норма запроваджена пунктом 1 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону № 1791, починаючи з 01 січня 2017 року.
Платники обчислюють суму Плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за формами, затвердженими наказом Мінфіну від 17.08.2015 № 719, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 03.09.2015 за № 1051/27496 (за IV квартал 2016 року), наказом Мінфіну від 07.11.2016 № 927, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.11.2016 за № 1539/29669 (за І - IV квартали 2017 року).
Податкові декларації подаються платниками Плати до контролюючого органу за місцем податкової реєстрації (підпункт 257.3.4 пункту 257.3 статті 257 Кодексу).
Крім того, з урахуванням пункту 63.3 статті 63 Кодексу: за неосновним місцем обліку - місцезнаходженням водних об’єктів або об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Враховуючи викладене, на податковий облік за неосновним місцем обліку необхідно брати водокористувачів, до складу яких входять структурні підрозділи, розташовані на територіях, інших ніж головне підприємство, тобто за місцезнаходженням водних об’єктів, з яких здійснюється забір води або за місцезнаходженням об’єктів, які пов’язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність з використанням обсягів води, отриманих шляхом забору з таких водних об’єктів.
Граничними термінами подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з Плати є відповідно:
за IV квартал 2016 року: 09 лютого та 17 лютого 2017 року;
за І квартал 2017 року: 10 травня та 19 травня 2017 року;
за II квартал 2017 року: 09 серпня та 19 серпня 2017 року;
за III квартал 2017 року: 09 листопада та 17 листопада 2017 року;
за IV квартал 2017 року: 09 лютого та 19 лютого 2018 року.
Суб’єкт господарювання, зареєстрований платником Плати, який у звітному (податковому) році планує здійснювати використання води виключно для власних питних та санітарно-гігієнічних потреб, на підставі заяви, складеної у довільній формі, повідомляє не пізніше граничного терміну подання податкової звітності з Плати за І квартал звітного (податкового) року відповідний контролюючий орган про відсутність у нього у звітному (податковому) році об’єкта оподаткування Платою та податкову звітність з Плати протягом податкового (звітного) року не подає.
Державною фіскальною службою України в листі від 30.01.2017 № 2069/7/99-99-12-03-04-17 надано роз’яснення щодо порядку обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання води.
До уваги платників ПДВ
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у зв’язку із набранням чинності з 01 січня 2017 року Закону України від 21.12.2016 р. № 1797-VШ «Про внесення змін до Податкового Кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» та з метою практичного застосування підпункту «і» п.201.1 статті 201 ПКУ при складанні податкових накладних повідомляє, що Торгово-промислова палата України володіє кваліфікованим та досвідченим штатом експертів у всіх регіональних палатах і здатна задовольнити попит на визначення кодів товарів для всіх платників ПДВ. Тобто, інформацію про код товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності можна отримати в регіональній торгово-промисловій палаті.
Особливості справляння спецвикористання лісових ресурсів
Інформуємо, щодо особливостей адміністрування рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів (далі - Рентна плата) у 2017 році.
Платники, об’єкт оподаткування, ставки, порядок обчислення і сплати Рентної плати визначені статтями 256 та 257-258 Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
Згідно з пунктом 111 розділу І Закону України від 21 грудня 2016 року №1797-VIII „Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні” пункт 257.5 статті 257 доповнено абзацом другим такого змісту: „Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів „а” і „б” підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 цього Кодексу”.
Крім того, внесено зміни до статті 256 Кодексу та збільшено ставки Рентної плати, які застосовуються при обчисленні податкових зобов’язань з Рентної плати за результатами господарської діяльності у 2017 році. Вищенаведені зміни набрали чинності з 01 січня 2017 року.
Платники Рентної плати обчислюють суму Рентної плати наростаючим підсумком з початку року та складають податкові декларації за IV квартал 2016 року,  І - IV квартали 2017 року).
Податкові декларації подаються платниками Рентної плати до контролюючого органу за місцезнаходженням лісової ділянки (підпункт 257.3.5 пункту 257.3 статті 257 Кодексу).
Базовий податковий (звітний) період для Рентної плати дорівнює календарному кварталу та термін сплати податкових зобов’язань - протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем відповідного граничного строку подання відповідної податкової декларації.
З більш детальною інформацією щодо порядку обчислення і сплати рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів можна ознайомитись у листі ДФС України від 30.01.2017 № 2070/7/99-99-12-03-04-17.
Про нові терміни валютних розрахунків
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області нагадує суб’єктам господарювання, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.
З 16 грудня 2016 року відповідно до Постанови Правління НБУ від 13.12.2016 р. № 410 «Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України» та на підставі статті 1 Закону України від 23.09.94 року № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їхні валютні рахунки в уповноважених банках у строки виплати заборгованостей, зазначені в контрактах, але не пізніше 120 календарних днів із дати митного оформлення експортованої продукції, а у випадку експорту робіт та транспортних послуг – з моменту підписання акта чи іншого документа, що засвідчує виконання робіт або надання транспортних послуг.
Порушення  резидентами, крім  суб’єктів господарювання,  що  здійснюють діяльність на території проведення антитерористичної  операції на період її проведення, зазначених строків,  тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у  розмірі  0,3  відсотка  суми  неодержаної  виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній  валюті,  перерахованої у грошову  одиницю  України  за  валютним курсом Національного банку України  на  день  виникнення  заборгованості. Загальний  розмір нарахованої  пені  не  може  перевищувати суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару).
Розмір ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, уточнено 
Згідно з пунктом 274.1 статті 274 Податкового кодексу України уточнено розмір ставок земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження).
Так, зазначені ставки встановлюються у розмірі не більше ніж 3 відс. від їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше ніж 1 відс. від їх нормативної грошової оцінки, а для сільськогосподарських угідь - не менше ніж 0,3 відс. та не більше ніж 1 відс. від їх нормативної грошової оцінки.
Встановлено, що ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі не більше ніж 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - не менше ніж 0,3 відс. та не більше ніж 5 відс. від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області (пункт 277.1 статті 277 ПКУ).
Звертаємо увагу, що договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.
Мінімальний розмір орендної плати за землі державної та комунальної власності не може бути менше розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території (підпункт 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 ПКУ).
Довідково: лист ДФС України від 08.02.2017 № 3012/7/99-99-13-03-01 «Про зміни до Податкового кодексу України».
Зміни щодо транспортного податку
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що з 1 січня 2017 року набрали чинності зміни до статті 267 Кодексу "Транспортний податок", згідно з якими об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року( в 2016 році було понад 750 розмірів МЗП)
Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об'єму циліндрів двигуна, типу пального.
Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п'яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального (підпункт 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Кодексу).
Внесеними змінами також перебачено, що у разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним) (підпункт 267.6.10 пункту 267.6 статті 267 Кодексу).
Ставка податку не змінилася та встановлена з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль. 

Особливості оподаткування нерухомого майна у 2017 році
Ізюмська ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області повідомляє, що законами України від 20.12.2016 № 1791-VIII та від 21.12.2016 № 1797-VIII , до Податкового кодексу України внесено зміни, зокрема,  щодо оподаткування об’єктів нерухомого майна, відмінних від земельної ділянки.
Тепер відповідно до пп. 266.5.1 п 266.5 ст. 266 Кодексу, ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 1,5% розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. м бази оподаткування.
Водночас, з 1 січня 2017 року до прийняття відповідним органом місцевого самоврядування рішення про встановлення ставок місцевих податків і зборів на 2017 рік встановлені таким органом місцевого самоврядування ставки, зокрема з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, застосовуються з коефіцієнтом 0,5.
            Крім того, в 2017 році до прийнятих рішень органів місцевого самоврядування про встановлення місцевих податків і зборів, які прийняті на виконання вимог Закону № 1791-VIII, не застосовуються вимоги пп. 4.1.9 та 4.5, пп. 12.3.4, пп. 12.4.3 і п. 12.5 ПКУ та Закону «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».
Кодексом також визначено, що об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території та/або території населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухомість у період з 14 квітня 2014 року до 31 грудня року, в якому завершено АТО. Нараховані та сплачені за період проведення АТО суми податку вважаються надміру сплаченими грошовими зобов’язаннями та підлягають поверненню.
Разом з тим, податківці нагадують, що з 1 січня 2016 року діє норма, відповідно до якої, за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи — платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. м (для квартири) та/або 500 кв. м (для будинку), сума податку збільшується на 25000 грн на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

Отримали спадщину чи коштовний подарунок – маєте задекларувати
Громадяни, які у минулому році отримували доходи у вигляді спадщини чи дарунку коштів, майна, майнових чи немайнових прав, обов’язково мають подати до органу фіскальної служби за місцем реєстрації декларацію про майновий стан та отримані доходи у 2016 році.
Відповідно до ст. 174 Податкового кодексу України при оподаткуванні спадщини чи подарунку застосовуються такі ставки податку на доходи фізичних осіб: нульова ставка, 5%, а також 18%:
-  за нульовою ставкою оподатковується вартість власності, отриманої від члена сім'ї першого ступеня споріднення (батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені).  Такі спадкоємці не зобов’язані подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи.
-  ставка податку 5% застосовується для будь-якого майна, отриманого від осіб, що не є членами сім’ї першого ступеня споріднення.
-  якщо ж спадщину отримує спадкоємець від спадкодавця-нерезидента або спадкоємець-нерезидент від спадкодавця-резидента, ставка податку становить 18%.
У податковій декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік громадяни відображають суму отриманого доходу за звітний рік та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи фізичних осіб за одною із вказаних ставок та військового збору за ставкою 1,5%.
В Ізюмській ОДПІ звертають увагу на те, що останній день подання декларації за 2016 рік – 3 травня 2017 року.

Які доходи, отримані у 2016 році, необхідно задекларувати
Нагадуємо, що Податковим кодексом України визначено, які види доходів, отримані протягом звітного року, зобов’язані декларувати громадяни.
При цьому з 2017 року громадяни, які у 2016 році отримували доходи від двох і більше податкових агентів, вже не подаватимуть річну декларацію про доходи, оскільки з 1 січня 2016 року пп. «є» п. 176.1 ст. 176, який встановлював такий обов’язок, виключено з Кодексу.
Отже, до доходів, які підлягають обов’язковому декларуванню за наслідками 2016 року, зокрема належать:
- доходи одержані від осіб, які не є податковими агентами (особами, які не є податковими агентами, вважаються нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб’єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в контролюючих органах як особа, що провадить незалежну професійну діяльність(пп. 168.2.1 п. 168.2 ст. 168 Кодексу);
- дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню (крім спадкоємців-нерезидентів, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та спадкоємців, які отримали у спадщину об’єкти, що оподатковуються за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими спадкоємцями-резидентами, які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів спадщини (п.174.3 ст.174 Кодексу);
- дохід у вигляді подарунка від фізичних осіб, крім подарунків, отриманих нерезидентами, які зобов’язані сплатити податок до нотаріального оформлення договору дарування та обдарованих – резидентів, які отримали подарунок, що оподатковується за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, а також іншими обдарованими (резидентами), які сплатили податок до нотаріального оформлення об’єктів дарування (п.174.6 ст. 174 Кодексу);
- дохід, отриманий орендодавцем при наданні нерухомості в оренду (суборенду), якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом господарювання (пп. 170.1.5 п.170.1 ст. 170 Кодексу);
- іноземні доходи (пп. 170.11.1 п.170.11 ст. 170 Кодексу);
- інвестиційний прибуток (пп. 170.2.2 п.170.2 ст. 170 Кодексу);
- невикористані та неповернуті кошти, одержані у вигляді цільової благодійної допомоги (пп. 170.7.5 п.170.7 ст. 170 Кодексу);
- нецільова благодійна (у тому числі матеріальна) допомога, одержана понад встановлену ПКУ норму (у 2016 році – 1930 грн) (пп. 170.7.3 п.170.7 ст. 170 Кодексу);
- не погашена при припиненні трудових відносин з працедавцем частина податку з суми, наданої на відрядження або під звіт та не повернутої (пп. 170.9.1 п.170.9 ст. 170 Кодексу);
- сума боргу платника податку, анульованого кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі якщо його сума перевищує 50 відсотків однієї мінімальної заробітної плати (у розрахунку на рік), встановленої на 1 січня звітного податкового року (якщо кредитор повідомляє платника податку – боржника рекомендованим листом з повідомленням про вручення щодо анулювання боргу) (пп. «д» 164.2.17 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року (у 2016 році – 689 грн), крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом ІІ Кодексу, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу (пп. 164.2.7 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- сума недоплати податку при припиненні трудової діяльності (пп. 169.4.4 п.169.4 ст. 169 Кодексу);
- кошти або майно (нематеріальні активи), отримані платником податку як хабар, викрадені чи знайдені  як скарб, не зданий державі згідно із законом, у сумах, які визначені обвинувальним вироком суду незалежно від призначеної ним міри покарання (пп. 164.2.12 п.164.2 ст. 164 Кодексу);
- оподатковуваний дохід (прибуток), не включений до розрахунку загальних оподатковуваних доходів минулих  податкових періодів та самостійно виявлений у звітному періоді платником податку або нарахований контролюючим органом згідно з Кодексом (пп. 164.2.6 п.164.2 ст. 164 Кодексу).
Також звертаємо увагу, що за результатами звітного податкового року, в якому іноземець набув статусу резидента України, він має подати річну податкову декларацію, в якій зазначає доходи з джерелом їх походження з України та іноземні доходи (пп. 170.10.4 п.170.10 ст. 170 Кодексу).
Частина чистого прибутку: відрахування у розмірі 30 відсотків
Статтею 111 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» встановлено, що державні унітарні підприємства та їх об’єднання зобов’язані спрямувати частину чистого прибутку (доходу) до Державного бюджету України у розмірі не менше 30 відсотків у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
З 01 січня 2016 року Урядом встановлено норматив відрахування частини чистого прибутку на рівні 75 відсотків (Постанова Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1156).
Відтак Постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2016 №933, яка набрала чинності 15.12.2016, внесено зміни до пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 №1156 щодо зменшення розміру відрахування, з 75 відсотків до 30 відсотків, частини чистого прибутку до державного бюджету для Державного концерну «Укроборонпром», його учасників, державних унітарних підприємств, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, які задіяні у розробленні, будівництві та ремонті озброєння, військової та спеціальної техніки та їх складових і є виконавцями державного оборонного замовлення.
Розмір 30 відсотків відрахувань частини чистого прибутку (доходу) зазначеними вище платниками застосовується, починаючи з підсумків фінансово-господарської діяльності за IV квартал 2016 року.
Більш детально про розмір відрахування частини чистого прибутку (доходу) та відображення у звітності йдеться у листі ДФС України від 10.02.2017 №3363/7/99-99-15-02-02-17 «Про розмір відрахувань частини чистого прибутку (доходу).
Норми трансфертного ціноутворення зазнали змін
Законом  України від 21 грудня 2016 року № 1797 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» удосконалено норми щодо трансфертного ціноутворення.
Зокрема, змінами передбачено збільшення вартісних критеріїв, за умови досягнення яких у звітному році операції визнаються контрольованими: втричі збільшено обсяг річного доходу платника податків (з 50 млн. грн. до 150 млн. грн) та вдвічі збільшено обсяг операцій платника з одним контрагентом (з 5 млн. грн до 10 млн. гривень).
         Нові критерії визнання господарських операцій контрольованими поширюються на операції, які проводяться платниками податків, починаючи з 1 січня 2017 року.
         Також, передбачено перенесення граничного строку подання звіту про контрольовані операції з 1 травня на 1 жовтня року, наступного за звітним.
          Звертаємо увагу, що звіт про контрольовані операції за 2016 звітний рік має подаватись до 1 жовтня 2017 року, але інформація щодо контрольованих операцій, здійснених платником податків у 2016 році, зазначається у звіті  з урахуванням та відповідно до критеріїв, які діяли у 2016 році під час здійснення господарських операцій.
Нововведеннями розмежовано штрафні санкції за неподання та окремо за несвоєчасне подання звіту про контрольовані операції та документації з трансфертного ціноутворення. Ці та інші питання новацій трансфертного ціноутворення висвітлені в листі ДФС України від 02.02.2017 №2376/7/99-99-15-02-01-17 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення».
Сергій Білан: Податкова міліція не ліквідована і продовжує працювати у правовому полі
На сьогодні податкова міліція продовжує працювати у правовому полі. Технічна помилка, внаслідок якої в одному пункті Податкового кодексу вказано два моменти, що суперечать одне одному, не є глобальною проблемою та не припиняють роботу податкової міліції. Про це заявив Перший заступник Голови ДФС Сергій Білан в ефірі телеканалу «112».
«Діяльність податкової міліції регламентується цілою низкою нормативних актів. Змінами до Податкового кодексу передбачено, що розділ 8 про податкову міліцію виключається, але пункт, який його виключає, вступає у дію тільки з моменту прийняття закону про новий орган. Бо не можна ліквідувати орган, не зрозумівши, що робити далі, не створивши щось нове», – наголосив Сергій Білан.
За його словами, саме у Перехідних положеннях зазначено, що розділ «Податкова міліція» виключається з моменту прийняття відповідного закону про створення нового органу, тому ні про ліквідацію, ні про поновлення повноважень податкової міліції на сьогодні немає жодної мови.
«Податкова міліція діє в правовому полі і буде продовжувати діяти. Дійсно, треба реформувати структуру, треба об’єднувати усі економічні злочини та протидію ним, щоб не було дублювання функцій. Будь ласка, хай буде прийнятий закон про створення нового органу та якнайшвидше імплементований», – підкреслив посадовець.
Він також зазначив, що Конституцією України передбачено безперервність владних інститутів. 
Махінатори незаконно заволоділи коштами меткомбінату на суму 24 млн. грн.
Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, спільно з обласним управлінням Національної поліції встановлено, що посадові особи одного з товариств з обмеженою відповідальністю з метою заволодіння коштами металургійного комбінату, використовуючи підконтрольні підприємства, створили схему фіктивної технології збагачення відходів металургійного виробництва.
Так, підконтрольні підприємства зазначеного ТОВ одержали від металургійного комбінату 70 тис. тонн залізовмісного шламу на загальну суму 3 млн. грн., а згодом, сфальсифікувавши документи щодо збагачення сировини, нібито поставили її на підприємства з ознаками фіктивності.
Повернення сировини на ТОВ після такого «збагачення» відбувалось у тій же кількості та якості, але загальною вартістю вже понад 25 млн. грн.
У подальшому ТОВ поставило зазначений товар на металургійний комбінат та отримало грошові кошти у розмірі 31 млн. грн.
Загальна сума коштів меткомбінату, якою заволоділи посадові особи товариства шляхом безпідставного завищення вартості сировини, склала понад 24 млн. грн.
За даними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.
Здійснюється кримінальне провадження.
Харківські митники виявили схованки з канабісом
«Гоптівка» харківськими митниками спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС у Харківській області у громадянки України був виявлений пакунок з канабісом.
Під час усного декларування пасажирів автомобілю, який прямував з Мелітополю до Москви, жоден з них не заявив про переміщення заборонених предметів. При цьому службовий собака митників Любомир неодноразово спрацьовував на куртку однієї з пасажирів.
У ході подальшого митного огляду громадянка зізналася, що в куртці знаходиться пакет з «коноплею», яку вона везла для особистого споживання.
На митному посту «Харків-пасажирський» під час проведення  митного контролю потягу «Харків-Москва» у туалеті збоку робочого тамбуру між трубами під решіткою було виявлено «травичку» спресовану у брусок розміром100 ммх 65мм х 15мм.
За даними фактами складені протоколи про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України. 
Результати роботи Харківського відділу з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС протягом 2016 року

За інформацією начальника Харківського відділу з питань експертизи та досліджень СЛЕД ДФС Діани Цаліної, ефективність роботи підпорядкованого їй експертного підрозділу у 2016 році за більшістю показників збільшилася в порівнянні з 2015 роком.
«Харківським відділом протягом 2016 року опрацьовано 1 271 запит від податкових та митних органів, що на 11,2% більше, ніж у 2015 році. Відповідно кількість досліджених зразків зросла майже у 2 рази.
З метою встановлення характеристик, визначальних для ідентифікації товарів, досліджено 2 143 зразки, що на 10,2% більше в порівнянні з попереднім роком.
У 2016 році з метою проведення товарознавчої експертизи товарів досліджено 3 640 проб (зразків), що у 3,5 рази більше, ніж у 2015 році. Загальна сума оцінки товарів, що надійшли до відділу на дослідження становить 13,6 млн грн.
Економічна ефективність від врахування експертних висновків при митному оформленні товарів за результатами роботи у  2016 році становить 2,3 млн грн», – підсумувала  результати діяльності начальник експертного підрозділу.
        Як зазначила Діана Цаліна, таке підвищення показників досягнуто завдяки постійній взаємодії із територіальними органами ДФС в зоні діяльності відділу, що охоплює: Харківську, Полтавську, Сумську та Луганську області.
Також, з її слів, з метою покращення взаємодії Харківського відділу з територіальними органами ДФС, виявлення проблемних питань та визначення ефективних шляхів для їх вирішення проводяться робочі наради за участю керівництва та представників митниць ДФС, одна з яких відбулася 27.07.2016 року на базі Полтавської митниці ДФС.
    Діана Цаліна розповіла, що основними напрямами досліджень, які здійснюються фахівцями Харківського відділу за зверненнями головних управлінь ДФС, є перевірка лікеро-горілчаних виробів та сировини для їх виготовлення, а також нафтопродуктів (бензинів, дизельного палива) на їх відповідність нормативно-технічній документації, чинній в Україні, та міжнародним стандартам (ASTM та ISO).
Дві старовинні ікони затримали при спробі незаконного переміщення через кордон 
Співробітники митниці ДФС та прикордонники під час здійснення прикордонно-митного контролю потягу «Санкт-Петербург - Київ» вилучили дві старовинні ікони.
Громадянин РФ, який прямував даним потягом в Україну, заявив усно та письмово, що переміщує тільки особисті речі. Ікони були виявлені в його дорожній сумці при проведенні митного огляду. Обидві ікони намальовані на дереві та мають ознаки старовини. На одній зображення Богоматері з немовлям, на іншій – ліку Святого. Обидві святині мають численні пошкодження.  
Відповідно до законодавства України  для ввезення даних предметів потрібно свідоцтво на право вивезення з держави, з якої вивозяться культурні цінності. Митники склали протокол про порушення митних правил, за яким вилучили ікони. Після проведення необхідних процедур та проведення мистецтвознавчої експертизи справу передадуть до суду. 
Фіскальна служба Харківщини продовжує плідну співпрацю з Об’єднанням профспілок області
Цього разу, фахівці ГУ ДФС у Харківській області взяли участь у  семінарі для  голів обласних та первинних профспілкових організацій  Об’єднання профспілок області.
Співробітники Головного управління фіскальної служби ознайомили учасників заходу з головними змінами до податкового законодавства, запровадженими з 1 січня 2017 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році».
Зокрема присутніх було проінформовано щодо особливостей  нарахування та сплати ЄСВ у 2017 році  та  порядку реєстрації неприбуткових організацій.
У фіскальній службі Харківської області  відзначають важливість роз’яснювально-консультативної роботи, що  є невід’ємною частиною того сучасного формату надання сервісних послуг, які пропонує служба підприємцям та громадянам на сьогоднішній день.  
Керівник податкового відомства Харківщини Микола Рибаков: Фіскальна служба в регіоні реформується для потреб платника
Про це під час ефіру програми «Віддзеркалення» розповів начальник ГУ ДФС у Харківській області. Посадовець у відвертій бесіді з журналісткою та ведучою програми Оксаною Пількіною відповів на її численні запитання та проінформував щодо  процесу реорганізації, який наразі відбувається у фіскальній службі. Микола Рибаков повідомив про новації, які очікують платників податків у зв’язку з переформатуванням служби на сервісну. Також керівник поділився своїм баченням втілення фіскальної політики в регіоні, як то,  створення рівних конкурентних умов для усіх представників бізнесу, розуміння важливості та необхідності сплати податків тощо.
Про перспективи ведення електронного документообігу за «круглим столом»
Фахівці ГУ ДФС у Харківській області та бухгалтери й керівники підприємств – члени Харківського офісу Європейської бізнес Асоціації  обговорили за «круглим столом» питання ведення на підприємствах електронного документообігу й порядок проведенняелектронних перевірок.
В ході заходу  податківці розповіли про визнання електронного документу, особливості ведення бухгалтерського та податкового обліку в електронному вигляді, порядок проведення електронних перевірок та відповіли на ряд практичних запитань присутніх.
Наприкінці засідання присутні дійшли висновку, що розвиток електронного документообігу має великий потенціал в Україні. Адже досвід передових країн Європи довів, що електронний метод ведення обліку і взаємодії з контролюючими органами забезпечує найбільш комфортні умови для ведення бізнесу.Погашенню податкового боргу особливу увагу
Конец формы
Робота фіскальної служби з платниками, які мають податковий борг, знаходиться під особливим контролем. Адже це надходження  до державного і місцевого бюджетів. Це ті кошти, що місцеві громади могли би витратити на заплановані важливі соціальні  та економічні проекти.
Днями в Головному управлінні фіскальної служби відбулась робоча зустріч із запрошенням керівників підприємств-боржників регіону під безпосереднім головуванням начальника ГУ ДФС області Миколи Рибакова та заступника начальника  Наталії Свєтош.
За результатами зустрічі обговорені шляхи та перспективи погашення, затверджені відповідні робочі плани, виконання яких дозволить забезпечити погашення боргу та сприятиме стабільній роботі підприємств.

Харківщина: У лютому вже зареєструвалось більше 2,1 тис. нових підприємців

Тоді як у січні рішення стати бізнесменами прийняли 1 788 громадян.
Загалом, станом на 01.02.17, на обліку в органах ДФС Харківщини знаходиться 140,6 тисяч ФОП.
В той же час, на 1 січня минулого року їх кількість складала 160,9 тисяч.
«Пік активності» у зменшенні числа підприємців спостерігався у грудні 2016 року та січні 2017 року і був пов’язаний із впровадженням з 1 січня 2017 року змін у законодавстві. Протягом грудня минулого року припинили свою діяльність 15,6 тис. фізичних осіб – підприємців, а у січні поточного троку - 13 тис. фізичних осіб.
Однак вже у лютому поточного року кількість підприємців, які прийняли рішення «закритися», значно  зменшилась – 3,5 тисячі.
При цьому, більшість закритих підприємців не проводили діяльність та декларували нульовий прибуток.
Як зазначають в ГУ ДФС у Харківській області, коливання у загальній чисельності підприємців є неодноразовим процесом. Так, на зміни у кількості ФОП впливає навіть період року. Крім того, частина підприємців переходить на новий рівень – відкриваючи підприємства.
До уваги Інтернет-користувачів! Як отримати інформацію про доходи та податки за допомогою Електронного кабінету платника
Вхід до Електронного кабінету платника здійснюється за адресою: http://cabinet.sfs.gov.ua, а також через офіційний веб-портал ДФС.
При цьому, отримати інформацію про суми виплачених доходів та утриманих податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків можна тільки за наявності електронного ключа, згенерованого як для фізичної особи.
Ключі, отримані як для держслужбовця, не використовуються для роботи із зазначеним електронним сервісом. Ключ держслужбовця генерується на посадову особу відповідної державної установи.
Відповідно до п.12 Порядку застосування електронного цифрового підпису органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями державної форми власності, затвердженого постановою КМУ від 28.10.2004 №1452 (далі – Порядок), у посиленому сертифікаті відкритого ключа підписувача додатково зазначається його належність до установи та посада, яку він займає.
Використання особистого ключа у випадках, не пов’язаних з діяльністю установи, забороняється. Після припинення виконання підписувачем посадових обов’язків, для яких генерувалися особистий та відкритий ключі, підписувач або установа звертається до акредитованого центру сертифікації ключів для скасування посиленого сертифіката його відкритого ключа, а особистий ключ знищується методом, що не допускає можливості його відновлення (п.15 Порядку).
УВАГА!!! Відомості про суми отриманих доходів та суми сплачених податків в електронному вигляді можна отримати за останні три роки (поквартально), відомості за останній звітний період (квартал) надаються через 60 днів після його закінчення. 

Внутрішня безпека ДФС продовжує виявляти осіб, які вдавались до корупційних дій
На Харківщині у ході супроводження кримінального провадження, розпочатого за матеріалами підрозділу внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області,  повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 368 КК України («прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою») керівнику відділу однієї з податкових інспекцій Харкова.
Вказана службова особа вимагала та одержала від місцевого підприємця гроші у сумі 5 тисяч гривень за прискорення та безперешкодну видачу свідоцтва платника податку на додану вартість.
Посадовець затриманий та перебуває під арештом.
Митники виявили близько 1,2 кг виробів з жовтого металу
Подія сталася сьогодні, близько восьмої години ранку у пункті пропуску «Тимкове-Броштень».
Для проходження митного контролю водієм автомобіля «SEAT Alhambra», який переміщувався з Республіки Молдова в Україну, було обрано «зелений» коридор.
Таким рішенням водій, громадянин України, та пасажир, громадянин Молдови, декларували діями відсутність будь-яких товарів, переміщення яких заборонено, обмежено чи потребує спеціальних дозволів.
Під час здійснення спільного прикордонного та митного контролю транспортний засіб було переведено у «червоний» коридор, де під час огляду виявлено близько 1200 грамів виробів з жовтого металу, зовні схожого на золото.
Вони знаходилися без будь-яких ознак приховування у салоні автомобіля між сидіннями у банці з-під кави та розсипом у поліетиленових пакетах.
Цікаво, що і водій, і пасажир стверджували, що не мають будь-якого відношення до знахідки.
При цьому пасажир поводився підозріло, помітно нервував та плутався у поясненнях.
Підозру митників підтвердила інформація райвідділу поліції, згідно з якою на території Придністров’я було здійснено крадіжку золотих виробів, подібних до виявлених.
За результатами обміну оперативною інформацією у пункт пропуску «Тимкове-Броштень» невдовзі прибула громадянка Молдови, яка підтвердила, що ювелірні вироби належать їй.
Подальшу долю вилучених прикрас вирішить суд.Університет державної фіскальної служби України запрошує на навчання
Інформуємо, що Університет державної фіскальної служби України запрошує  учнів випускних класів середніх шкіл, гімназій, ліцеїв, професійно-технічних навчальних закладів, осіб з повною загальною середньою освітою, молодших спеціалістів та бакалаврів на навчання.

Громадянин намагався вивезти старовинні монети в «солонці»
Напередодні  харківськими митниками спільно зі співробітниками УВБ ГУ ДФС  у Харківській області в ході відпрацювання інформації УСБУ області було виявлено старовинні монети, та  ще й у незвичній схованці.
Під час проведення  митного контролю потягу «Кривий Ріг-Дніпро-Москва» у громадянина Росії були виявлені 3 монети часів Царської Росії – 2 копійки 1798 року, 1 копійка сріблом 1840 року, ½ копійки сріблом 1841 року, які були приховані в коробці з під льодяників «Smint», де знаходилась звичайна сіль.
За даним фактом складений протокол про порушення митних правил за частиною 1 статті 483 Митного кодексу України.
Працівники митниці у поштових відправленнях виявили холодну зброю та частини до пістолетів і гвинтівок
За результатами експертизи працівники однієї з митниці ДФС склали протоколи про порушення митних правил за фактами незаконного переміщення у міжнародних поштових відправленнях зброї та частин до неї.
Так, нещодавно надійшло три міжнародних поштових відправлення – посилки, відправниками яких, згідно з митними поштовими деклараціями, є громадяни, що мешкають або перебувають у США, а одержувачами – громадяни України. Під час митного огляду цих посилок було виявлено: 2 ножі в комплекті з шкіряними чохлами M-Tech MT-086, одну нову катану в комплекті з маркуванням «Gold Steel seagal signature katana 33 damascus steel blade ray skin», а також 18 запчастин до пістолетів «Glock» та гвинтівок «Mauser» і AR-15 (M-16).
Згідно з висновком експертного дослідження два ножі є холодною зброєю колючо-ріжучої дії, катана – холодною зброєю колючої та рублячої дії. Решта – складовими частинами до пістолетів «Glock» та гвинтівок «Mauser» і AR-15 (M-16).
Так, громадяни пересилали через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях товар, заборонений для пересилання, згідно з п. 37 Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270 та актами Всесвітнього поштового союзу.
Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 473 Митного кодексу України. Зброю та запчастини вилучено. Триває провадження у справі.

Мешканцям Харківщини повернуть майже мільйон гривень
В управлінні оподаткування фізичних осіб ГУ ДФС у Харківській області повідомили, що з початку року вже 504 громадянина надали декларації про майновий стан і доходи за 2016 рік для отримання податкової знижки. Задекларована сума податкової знижки складає 780,3 тис. грн.
Нагадуємо, що податкова знижка це – документально підтверджена сума витрат платника податку – резидента у зв’язку з придбанням деяких товарів, послуг або робіт у резидентів протягом звітного року. На цю суму дозволяється зменшення загальнорічного оподаткованого доходу, одержаного за наслідками звітного року у вигляді заробітної плати. До податкової знижки включаються, зокрема, витрати на оплату за навчання, витрати, понесені у зв’язку з переобладнанням транспортного засобу, частина суми процентів, сплачених за користування іпотечним житловим кредитом, а також інші витати, визначені п.166.3 ст.166 Податкового кодексу України.
Всього від початку Кампанії декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році, 3844 мешканців Харківської області задекларували свої доходи на суму 336,5 млн. грн. При цьому до сплати в бюджет нараховано податку на доходи з фізичних осіб 10,1 млн. грн. та 2,2 млн. грн. військового збору.
Під час одержання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень затримано працівників ГУ ДФС у Харківській області
Міжвідомчою слідчо-оперативною групою у складі працівників  Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Харківській області, УСБУ у Харківській області, УЗЕ НП у Харківській області та Харківської обласної прокуратури, під час одержання неправомірної вигоди у сумі 20 тисяч гривень затримано двох працівників ГУ ДФС у Харківській області.
Вказані кошти службовці вимагали та одержали від суб’єкта господарювання за невідображення у акті перевірки виявлених порушень.
За вказаним фактом ведеться досудове розслідування у кримінальному проваджені за кваліфікацією «прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою» (ч. 3 ст. 368 КК України). 
Цікаво про податки та декларування доходів громадян
Саме так пройшла чергова зустріч фахівців Головного управління ДФС у Харківській області з учнями Харківського навчально-виховного комплексу № 112. Податківці постійно намагаються вдосконалити та урізноманітнити методи роботи з майбутніми платниками податків, зробити інформаційні матеріали доступнішими для сприйняття та цікавими.
Цього разу головною темою зустрічі стала розповідь про податки та кампанію декларування. Фахівці Головного управління пояснили учням з яких елементів складається податок на доходи фізичних осіб, які категорії громадян та у яких випадках  нараховують та сплачують ПДФО.
Значну увагу податківці приділили питанню декларування доходів громадян, отриманих у 2016 році. Під час лекції вони роз’яснили, хто з громадян зобов’язаний задекларувати доходи і сплатити податкові зобов'язання та хто має право скористатися правом на податкову знижку ( в т.ч і у разі сплати платником податку коштів за здобуття освіти у вищих та середніх професійних закладах ). При цьому перша категорія громадян зобов’язана подати декларацію до 3 травня 2017 року (включно), а громадяни, які претендують на податкову знижку – до кінця 2017 року.  
Посадовці повідомили також, що з 1 січня 2017 року працює оновлена версія електронного кабінету платника податків. Електронний кабінет реалізований у вигляді захищеногоІнтернет-порталу для платників податків, робота в якому здійснюється у режимі реального часу та не вимагає використання жодного додаткового програмного забезпечення. Електронний кабінет працює цілодобово, крім часу, необхідного для проведення технічного обслуговування, та забезпечує можливості: отримання актуальної інформації щодо облікових даних,  даних особових карток, даних реєстрів, подання звітності в електронному вигляді, отримання документів та довідок з електронним підписом посадової особи та печаткою контролюючого органу тощо.
Найбільший інтерес в учнівської молоді викликав порядок подання декларації про майновий стан і доходи у випадку реалізації права на податкову знижку. Тож наступна зустріч буде практичним заняттям на зазначену тему.
Майже 8 млрд. грн. податків та зборів надійшло до бюджетів від мешканців Харківщини у 2017 році
В Головному управлінні ДФС у Харківській області повідомили, що збір за січень – лютий 2017 року  на 3,1 млрд. грн. перевищує  відповідний період минулого року. Темп росту збору платежів склав  163,2  відсотка.
Так до Зведеного бюджету надійшло:
Податку на доходи фізичних осіб – 919,1 млн.грн., що на 336,6млн.грн. більше  від минулорічного показника.
ПДВ – 721,6 млн.грн., це на 277,1 млн.грн. перевищує аналогічний період 2016 року.
Податку на прибуток – 183,4 млн.грн., що майже удвічі більше минулорічного показника – на 85,9 млн.грн.
При цьому, до Державного бюджету за два місяці надійшло 6,3 млрд.грн., що на 2,5 млрд. грн. або на 68 % більше ніж за відповідний  період 2016 року.  
Крім того, у фіскальній службі повідомили і про надходження до місцевих бюджетів Харківщини, кошти з яких направляються на розвиток міста і області.
Так, до місцевого бюджету за  два місяці поточного року надійшло  1,7 млрд.грн., що на  48,1 % або на 563,9 млн. грн.більше минулорічного показника.  
Як відзначає керівник ГУ ДФС у Харківській області Микола Рибаков, сталі надходження податків - це заслуга платників податків регіону, та підкреслив, що фіскальна служба  і надалі буде забезпечувати належний рівень адміністрування податків та надання сервісних послуг.
Майбутнім бізнесменам роз’яснили основи ведення підприємницької діяльності
Фахівці ГУ ДФС у Харківській області провели ряд індивідуальних консультацій з майбутніми платниками податків. Роз’яснювальний захід відбувся в Консалтинговому центрі при Харківському міському центрі зайнятості.
Як відзначають податківці, які вже не вперше консультують зазначену категорію слухачів, найчастіше їх цікавлять практичні запитання щодо особливостей ведення підприємницької діяльності.
Ось і на цей раз новачкам - бізнесменам співробітники служби розповіли про порядок застосування спрощеної системи оподаткування. Слухачі отримали відповіді на низку запитань стосовно алгоритму відкриття та ведення підприємницької діяльності, а також особливостей спрощеної системи. Також громадяни цікавились розмірами ставок єдиного податку та термінами його сплати, правильністю заповнення звітів та порядком їх надання до податкових інспекцій. Адже попереду у них дуже відповідальний період, тож такі знання від фахівців фіскальної служби стануть їм у нагоді найближчим часом та допоможуть зорієнтуватись у  веденні бізнесу.

  ІЗЮМСЬКА ОДПІ
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить


Фотогалереи изюмчан

Кто он-лайн

Сейчас на сайте:
Гостей - 1

 
Служба недвижимости Вилима.

 
 
 
 
 

Сушка зерна и древесины на отходах
БЕСПЛАТНЫЕ ОБОИ ДЛЯ РАБОЧЕГО СТОЛА

Дизайн РА «Изюминка»